Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Aktörer i internationell politik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Aktörer i internationell politik"— Presentationens avskrift:

1 Aktörer i internationell politik

2 Aktörer i Syrien

3

4 Aktörer i Syrien Stater eller länder Etniska grupper
Icke Statliga aktörer Mellanstatliga organisationer

5

6

7 Stormaktsintressen

8 Mellanstatliga organisationer

9 FN och Syrien

10 Religion och etnicitet

11 Stater eller länder legitimitet – uppfattas som laglig
Kontroll över territorium och befolkning Erkänts av andra stater Regeringen har:

12 Alla stater är suveräna:
Suveränitetsprincipen Staten har den politiska makten I Generalförsamlingen är alla jämställda med en röst var ”Är sig sjelv nok” Alla stater är suveräna:

13 Vad avgör en stats makt och inflytande?
Ekonomisk styrka naturtillgångar Militär styrka Utveckling, teknologi och utbildningsnivå Historia Status och kultur Geografiskt läge Befolkningsstorlek

14 Exempel på: Ekonomiska stormakter En stat med stor kulturell betydelse
En stat med stor religiös betydelse En stat som är en regional stormakt

15 Mellanstatliga samarbeten
Ekonomiska samarbeten – OPEC, EU Militära samarbeten - NATO Sociala samarbeten WHO, UNHCR Politiska samarbeten – EU, FN, AU

16 Ickestatliga aktörer Multinationella företag
Befrielserörelser och terrorgrupper NGO Massmedier Religiösa rörelser

17 Utrikespolitiska mål Säkerhet – staten och regimens överlevnad
Ekonomisk tillväxt Makt – ökat inflytande över världspolitiken Spridandet av politiska, kulturella eller religösa idèer

18 Utrikespolitiska medel
diplomati Militär makt Ekonomisk makt – Bojkott eller handelsembargo Psykologiskt krigsföring och propaganda


Ladda ner ppt "Aktörer i internationell politik"

Liknande presentationer


Google-annonser