Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap och arbetsliv. Ett historiskt perspektiv på ledarskapsforskning •Ledarskap som en fråga om egenskaper. 1900-talets första hälft •Ledarskap som.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap och arbetsliv. Ett historiskt perspektiv på ledarskapsforskning •Ledarskap som en fråga om egenskaper. 1900-talets första hälft •Ledarskap som."— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap och arbetsliv

2 Ett historiskt perspektiv på ledarskapsforskning •Ledarskap som en fråga om egenskaper. 1900-talets första hälft •Ledarskap som en fråga om beteende. Från 1950-talet och framåt •Ledarskap som en fråga om makt och påverkan. Från 1950-talet och framåt •Situationsanpassat ledarskap. Från 1960-talet och framåt •Ett kulturellt perspektiv på ledarskap. Från 1980-talet och framåt (Yukl, 1998)

3 Ledarskap - Chefsskap •En person kan vara en ledare utan att vara chef (informell ledare). En person kan vara chef utan att vara ledare. •Begreppet chef innebär att en person innehar en ”ledande” befattning, en viss position. •Begreppet ledare betecknas som en person som människor gärna följer.

4 Ledarskap - Chefsskap •Ledarskap förknippas med ord som; risktagande, dynamik, kreativitet, förändring och vision, skapa en riktning, samordna medarbetare och motivera och inspirera. •Ledarskap involverar förändring och utveckling av effektiva organisationer •Chefsskap förknippas med ord som; Effektivitet, planering, pappersarbete, procedurer, regleringar och kontroll samt etablering av strukturer. •Chefsskap betraktas som en mekanisk och administrativ aktivitet.

5 Ledarskap på skilda organisatoriska nivåer •Övergripande nivå •Administrativ nivå •Operativ nivå

6 Vad gör ledare? •Planera •Organisera •Styra •Samordna •Kontrollera

7 Empiriska studier av vad ledare gör! •Ledares arbete präglas av korta tidshorisonter •Lite och informell planering •Strategiska beslut fattas ofta på ett intuitivt sätt •Arbetsdagen är varierad, hektisk och splittrad •Muntlig information föredras framför skriftlig •Ledares beslutsfattande är oftas präglat av ytliga analyser, förvirring och av känslor.

8 Intressanta begrepp i relation till ledarskap •Roller •Makt •Genus •Etnicitet •Kultur •Identitet

9 Ledarskap och rollbegreppet •En ledarroll utgör en integrerad helhet som formar de förväntningar som ställs på ledarens arbete liksom ledarens egna förväntningar. •Rolloklarhet kan beskrivas som en situation där rollinnehavaren eller andra är osäkra på vad som ingår i uppgiften.

10 Vilka ledarroller finns? •Interpersonella roller –Rollen som galjonsfigur –Rollen som anförare –Rollen som förbindelseled

11 Informationsroller •Rollen som övervakare •Rollen som informationsförmedlare •Rollen som talesman

12 Beslutsroller •Rollen som entreprenör •Rollen som krislösare •Rollen resursfördelare •Rollen som förhandlare

13 Ledarskap som social konstruktion •Som skapelse något som existerar som social konstruktion •Som skapelseprocess något som konstrueras i sociala sammanhang •Som skapare något som utövas som skaparkraft i sociala sammanhang

14 Skapande av sociala konstruktioner •Externalisering skapande av subjektiv bild genom att tala och handla •Objektivering subjektiva bilder delas och görs gemensamma •Internalisering socialiseringsprocess i vilken verkligheten upplevs som given

15 Lokal och global •Lokal social konstruktion av ledarskap innebär att ledarskapet är präglat och socialt skapat utifrån lokala influenser •Global social konstruktion av ledarskap innebär att ledarskapet är präglat och skapat utifrån föreställningar i en större kontext om vad ledarskap innebär

16 Summering! •Vad har vi lärt oss? •---------------------- •Osv……..


Ladda ner ppt "Ledarskap och arbetsliv. Ett historiskt perspektiv på ledarskapsforskning •Ledarskap som en fråga om egenskaper. 1900-talets första hälft •Ledarskap som."

Liknande presentationer


Google-annonser