Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Perspektiv på arkitektur

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Perspektiv på arkitektur"— Presentationens avskrift:

1 Perspektiv på arkitektur
Mats Hultman 14/1 2008

2 Är detta arkitektur?

3 Vad för sorts arkitektur är det här?

4 Vad är arkitektur? Arkitekturbegreppet Arkitekturens sammanhang
Olika perspektiv

5 Ord och begrepp begreppet/tanken ”hus” alla fysiska/faktiska ordet HUS

6 Bild och begrepp begreppet/tanken ”hus”? det fysiska/faktiska huset

7 Den semiotiska triangeln semiotik = teckenlära, betydelselära
interpretant begreppet/tanken ”hus”? det fysiska/faktiska huset eller HUS objekt representamen

8 Vad är arkitektur? Vad betyder arkitektur? (Språklig betydelse)
Vad är det som gör arkitektur till arkitektur? (Essentiella egenskaper) Vad gör att arkitektur får en viss form? (Orsaker) Vad är viktigt inom arkitektur? (Vilka egenskaper är betydelsefulla?) Vad är meningen med arkitektur? (Betydelse för/roll i livet)

9 Med arkitektur menas ofta…

10 …särskilt ”fina” byggnader

11 …byggnader byggda efter ritning

12 …byggnaders formspråk

13 Problem: Finns det arkitektur ”utan arkitekter”?

14 Arkitektur eller ”bara” byggnader? Hade de någon ritning?

15 Är rummet en del av formspråket?

16 Arkitektur betyder enligt Websters engelska lexikon
Konsten eller kunnandet att bygga; speciellt konsten eller praktiken att designa (formge) och bygga strukturer och speciellt beboeliga sådana. a. Formation eller konstruktion som eller som om resultat av en medveten handling (exempel: trädgårdens arkitektur). b. En förenande eller sammanhängande form eller struktur (hos exempelvis roman). Arkitektoniskt verk eller produkt En byggnadsmetod eller -stil. Det sätt på vilket komponenterna i en dator eller ett datorsystem är organiserade och integrerade.

17 En skulptur för en viss plats

18 Arkitektur som design – uttänkt i förväg

19 Arkitektur som kommunikation

20 Arkitektur som poesi extramums v.1

21 Byggnader +estetik/konst extramums v.2

22 Arkitektur som mystisk ande förkroppsligad i arkitekturverket

23 Arkitektur är mer än nytta(?)

24 Arkitektur en estetisk organisation av en praktisk verklighet
artefakter som formar användbara rum byggnader med ett konstnärligt syfte

25 byggnadsKONST? konst som kunnande (t.ex. kokkonst)
konstverk som a) ger en viss (estetisk) upplevelse och/eller b) uttrycker en konstnärlig avsikt egenskap hos konstverket (t.ex. struktur /komposition eller estetisk kvalitet)

26 Att se byggnader som konst
inte bara som: byggnadsteknik historiskt dokument användning etc. men också som uttryck och konstnärlig komposition

27 sammanhang där arkitektur får sin mening
Platsen (geografisk-topografisk lokal, rumslig-visuell kontext, klimat etc) Tiden (perioden, årstiden, dagen) Användningen/bruket Socio-kulturella sammanhang (historiska, religiösa, ideologiska, samhälleliga, konstnärliga etc) Teknisk/ekonomiska sammanhang (byggande, försäljning, förvaltning etc) Arkitektoniska sammanhang (stil, byggnadstyp, arkitekturhistoria etc)

28 arkitekturens sammanhang
sammanhang där arkitekturen uppträder sammanhang där arkitekturen tolkas

29 tolkningssammanhang tillblivelsens sammanhang brukets sammanhang

30 Meningen med byggnader:
att ge skydd mot klimat och andra människor att utgöra livets scen Meningen med arkitektur: att ge estetiska upplevelser att ge upphov till känslor som glädje, trygghet,upphetsning etc. att gestalta och uttrycka en livsform och dess kulturella föreställningar

31 Perspektiv position – var står jag? vilka är mina utgångspunkter och intressen? blickpunkt – vad betraktar jag? vilka aspekter väljer jag ut?

32

33

34

35

36

37

38

39 hur är husen byggda? hur mycket har de kostat? är de dyra att hyra? vad är det för stil? när byggde man så? vilket samhällsskick återspeglar de? vilken världsbild? hur är fasaderna komponerade? vad uttrycker de? hur skiljer sig tolkningen mellan olika människor? hur påverkar de miljön och människorna? (direkt och indirekt)

40 hur används parken? av vem? vilka delar används mest? vem har makten över rummets utformning respektive användning? hur upplever parkbesökarna platsen? vad har den för betydelse i deras liv? är det skillnader mellan män och kvinnor? fattiga och rika? hög- och lågutbildade? olika etniska eller religiösa grupper?

41 Perspektiv på arkitektur
Sociologiska (användning) Tekniska Ekonomiska Historiska Politiska Kulturella (tolkningar) Ekologiska klass, genus, etnicitet, etik konstruktion, byggteknik, byggprocess byggkostnad, förvaltning arkitektur-, konst- och allmänhistoria makt, territorium semiotik, fenomenologi, psykologi, filosofi, estetik biologi, kemi, medicin

42 Perspektiven är arkitekturteoretiska
om de har arkitektur d.v.s. byggnader sedda som konst som sitt undersökningsobjekt

43 Är detta arkitektur?

44 Det måste vi fortsätta att diskutera!


Ladda ner ppt "Perspektiv på arkitektur"

Liknande presentationer


Google-annonser