Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi vill att varje 5 – åring som lämnar våra förskolor i Avesta kommun…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi vill att varje 5 – åring som lämnar våra förskolor i Avesta kommun…"— Presentationens avskrift:

1 Vi vill att varje 5 – åring som lämnar våra förskolor i Avesta kommun…
...utvecklar social kompetens - skapar och vidareutvecklar goda relationer - tillämpar lekreglerna - visar sympati, empati och omsorg om andra - samspelar och kommunicerar med andra visar tillit till sig själv och andra försöker förstå andras perspektiv respekterar andra oavsett kön, modersmål, kultur, sexuell läggning eller fysiskt handikapp ...har och utvecklar kunskaper - om sig själv och sin omgivning - sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter (se nästa sida) naturvetenskap, teknik och miljö (se nästa sida) språk och kommunikation (se nästa sida) ...använder sina kunskaper - klarar sitt vardagsliv - deltar i högtider och traditioner - är miljömedveten och trivs i naturen delar med sig, hjälper andra och bjuder in andra undersöker och utforskar sin omvärld utvidgar sin kommunikativa förmåga omfattas av ett demokratiskt förhållningssätt mår bra och värnar sin hälsa ...visar tillit till sig själv och andra - har idéer, är påhittig, frågvis och visar nyfikenhet har en god självbild och utstrålar livsglädje visar självkänsla och självförtroende - uttrycker sina känslor - respekterar sig själv och andra - framför egna åsikter och lyssnar på andras - reflekterar och ser sitt eget lärande Fastställd december 2010

2 ...har och utvecklar kunskaper Matematiska färdigheter
- om sig själv och sin omgivning - sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter naturvetenskap, teknik och miljö - språk och kommunikation Matematiska färdigheter för och följer matematiska resonemang och förändringar använder matematiska begrepp avseende lägen/positioner, antal, mängd, riktning, tal har taluppfattning, rums- och tidsuppfattning utvecklar tanke- och problemlösningsförmåga, räknar, lokaliserar, mäter, väger, kommunicerar, leker och förklarar - gör jämförelser och ser skillnader och likheter använder matematiska färdigheter för att hantera vardagliga situationer urskiljer matematiska begrepp Naturvetenskap, teknik och miljö ser och förstår samband mellan människan och miljön utvecklar kunskaper inom naturvetenskap, teknik och kemi finner svar genom att undersöka och reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, forskande förhållningssätt undersöker, experimenterar, drar slutsatser, dokumenterar deltar i samtal om naturvetenskap och teknik visar förståelse för kretslopp i naturen och drar slutsatser förstår och följer naturens förändringar och växlingar, dygnsrytm, årstider och väder respekterar djur, växter och natur, är miljömedveten utvecklar kunskap om hur verktyg, material och hjälpmedel i vardagen fungerar förstår nyttan av teknik i vardagen och använder tekniska hjälpmedel och redskap konstruerar och hanterar olika material Språk och kommunikation tolkar, kommunicerar, resonerar, uttrycker sig med hjälp av ord och meningar, bilder, rörelser, ställer frågor, lyssnar och argumenterar dokumenterar deltar aktivt i dialoger utvecklar intresse för bilder, texter, symboler (skriftspråk), olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och förstå dessa samspelar och kommunicerar med andra på sitt modersmål och svenska använder många olika språk, bild, drama, musik och skapande, fantiserar och leker uttrycker egna åsikter och ser allas idéer som en tillgång Fastställd december 2010


Ladda ner ppt "Vi vill att varje 5 – åring som lämnar våra förskolor i Avesta kommun…"

Liknande presentationer


Google-annonser