Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

...har och utvecklar kunskaper - om sig själv och sin omgivning - sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter (se nästa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "...har och utvecklar kunskaper - om sig själv och sin omgivning - sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter (se nästa."— Presentationens avskrift:

1 ...har och utvecklar kunskaper - om sig själv och sin omgivning - sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter (se nästa sida) - naturvetenskap, teknik och miljö (se nästa sida) - språk och kommunikation (se nästa sida)...utvecklar social kompetens - skapar och vidareutvecklar goda relationer - tillämpar lekreglerna - visar sympati, empati och omsorg om andra - samspelar och kommunicerar med andra - visar tillit till sig själv och andra - försöker förstå andras perspektiv - respekterar andra oavsett kön, modersmål, kultur, sexuell läggning eller fysiskt handikapp...visar tillit till sig själv och andra - har idéer, är påhittig, frågvis och visar nyfikenhet - har en god självbild och utstrålar livsglädje - visar självkänsla och självförtroende - uttrycker sina känslor - respekterar sig själv och andra - framför egna åsikter och lyssnar på andras - reflekterar och ser sitt eget lärande...använder sina kunskaper - klarar sitt vardagsliv - deltar i högtider och traditioner - är miljömedveten och trivs i naturen - delar med sig, hjälper andra och bjuder in andra - undersöker och utforskar sin omvärld - utvidgar sin kommunikativa förmåga - omfattas av ett demokratiskt förhållningssätt - mår bra och värnar sin hälsa Vi vill att varje 5 – åring som lämnar våra förskolor i Avesta kommun… Fastställd december 2010

2 Språk och kommunikation - tolkar, kommunicerar, resonerar, uttrycker sig med hjälp av ord och meningar, bilder, rörelser, ställer frågor, lyssnar och argumenterar - dokumenterar - deltar aktivt i dialoger - utvecklar intresse för bilder, texter, symboler (skriftspråk), olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och förstå dessa - samspelar och kommunicerar med andra på sitt modersmål och svenska - använder många olika språk, bild, drama, musik och skapande, fantiserar och leker - uttrycker egna åsikter och ser allas idéer som en tillgång Matematiska färdigheter - för och följer matematiska resonemang och förändringar - använder matematiska begrepp avseende lägen/positioner, antal, mängd, riktning, tal - har taluppfattning, rums- och tidsuppfattning - utvecklar tanke- och problemlösningsförmåga, räknar, lokaliserar, mäter, väger, kommunicerar, leker och förklarar - gör jämförelser och ser skillnader och likheter - använder matematiska färdigheter för att hantera vardagliga situationer - urskiljer matematiska begrepp Naturvetenskap, teknik och miljö - ser och förstår samband mellan människan och miljön - utvecklar kunskaper inom naturvetenskap, teknik och kemi - finner svar genom att undersöka och reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar, forskande förhållningssätt - undersöker, experimenterar, drar slutsatser, dokumenterar - deltar i samtal om naturvetenskap och teknik - visar förståelse för kretslopp i naturen och drar slutsatser - förstår och följer naturens förändringar och växlingar, dygnsrytm, årstider och väder - respekterar djur, växter och natur, är miljömedveten - utvecklar kunskap om hur verktyg, material och hjälpmedel i vardagen fungerar - förstår nyttan av teknik i vardagen och använder tekniska hjälpmedel och redskap - konstruerar och hanterar olika material...har och utvecklar kunskaper - om sig själv och sin omgivning - sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter - naturvetenskap, teknik och miljö - språk och kommunikation Fastställd december 2010


Ladda ner ppt "...har och utvecklar kunskaper - om sig själv och sin omgivning - sitt eget tänkande - motorisk förmåga, fin och grov - matematiska färdigheter (se nästa."

Liknande presentationer


Google-annonser