Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

{ En förskola att förundras i!. Tidigare!  Tema.  Färdig planerat.  Speciella dagar för skog, skapande…..  Samling.  Avbrott för traditioner.  Avbrott.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "{ En förskola att förundras i!. Tidigare!  Tema.  Färdig planerat.  Speciella dagar för skog, skapande…..  Samling.  Avbrott för traditioner.  Avbrott."— Presentationens avskrift:

1 { En förskola att förundras i!

2 Tidigare!  Tema.  Färdig planerat.  Speciella dagar för skog, skapande…..  Samling.  Avbrott för traditioner.  Avbrott – alla samma sak samtidigt.

3  Tillbaka efter förskoleklass.  Reggio Emilia filosofin.  I Reggio Emilia: Barns medborgarskap, barn är bärare av förmåga till aktivitet, utforskande och delaktighet och det är grunden för val av projekt och utmaningar som grundas på barns egna frågor och initiativ (Utbildningsvetenskap för förskolan 2011). Hur startade vår förändring?

4 Reggio Emilia.  Studieresa 2010.  Miljö Det kompetenta barnet Barnet med hundra språk Det rika barnet

5  Bygg  Ljus  Ateljé  Sand  Vatten Hörnstenar

6 Val av station

7 Process.  Stora/små Projekt  Barns intresse  Ta vara på barnens ideér.  Lyssna ”aktivt”  Reflektera/fundera tillsammans med barnen.

8 Forts…  Färre avbrott.  Att få göra färdigt, fortsätta.  Ansvarsområden.  Materialet mer tillgängligt.  Lita på barns förmåga.  Ta vara på varandras kunskaper

9 Handelsman Johanna

10  Start med liten grupp, medforska kring barnens intresse och upptäckter.  Övade oss.  Närmiljön, Samhället.  Stor väggmålning.  Visade bilden för alla, många kände igen, ett barn sa vi går dit!  Gick dit – tysta – ska vi fråga – berätta? Hur är man medforskande?  Vad ser ni på bilden? Barnen diskuterade vad de såg. Projekt ”Johanna”

11  Vem är hon?  Ska vi svara eller inte!  Vad står det?

12  Apotek.  Hästholmens hamn.

13

14  Torghandel  Filmer från förr!  Många frågor och funderingar!  Fanns det inte färg förr?  Fanns det bullar förr?  Hur var mattorna gjorda förr?  Fanns det glass förr?

15

16  Lpfö 98  Samspel, lära tillsammans och av varandra, såg varandras styrkor - olikheter, praktiska lösningar ex saxen, varandras erfarenheter.  Barnens intresse, nyfikenhet och vilja.  Matematik, antal, mängd, ordning, former, volym, vikt, begrepp, problemlösning, orientering i samhället.  Språk/Skrift, symboler, bokstäver, texter, återberätta, redovisa.  Miljön t.ex torghandel, båtlandskap, lokalkännedom, värna om närmiljön.  Skapande / teknik, konstruktion, stabilitet, olika material.  Engagerade, intresserade föräldrar.  Med mera med mera …… Förundras över hur mycket man kan få med i ett projekt

17  Bildspel  Förskola att förundras i – inte bara projekt.  Fånga barns förundrande i dagliga verksamheten.

18  För att fånga och hålla kvar barnens intresse och nyfikenhet.  Samsyn!  LYFTA STYRKORNA! Hos alla.  Försöka förstå vad barn säger och gör utifrån deras synsätt.  Alla delaktiga. Lokalvårdare, m.m. Intresserade pedagoger.

19  Filmade vårt förhållningssätt för att bli medvetna.  Vi reflekterar kring film, foto/dokumentationer tillsammans i arbetslaget och tillsammans med barnen.  För att utveckla verksamheten och bli medvetna om vårt förhållningssätt. Hur går vi vidare utifrån barnens ideér och utmanar dem på nytt.  Alla gör olika och det synliggörs. Vi är alla olika och ska så få vara.  Rätt eller fel? Olika lösningar/sätt. Olika tankar/hypoteser. Reflektioner kring process arbete.

20 Dokumentation  Enskild dokumentation.  Grupp – många enskilda.  Dokumentationer för reflektion.  Pedagogiska verktyg.

21

22

23  Aktivt lyssnande, delaktig och lyhörd pedagog.  SE!!  Använd film och foto!  Ta vara på barnens kompetenser.  Inte släcka barnens intresse och nyfikenhet.  God kvalitet!  För vem? När? Hur?  Förhålla oss till läroplanen!  Släppa tyglarna – vinst med dokumentation. En förskola att förundras i!

24 { ”Barns beteende är ett svar på vilken verksamhet vi bjuder in till” Låt barnens glödande ögon brinna!


Ladda ner ppt "{ En förskola att förundras i!. Tidigare!  Tema.  Färdig planerat.  Speciella dagar för skog, skapande…..  Samling.  Avbrott för traditioner.  Avbrott."

Liknande presentationer


Google-annonser