Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogisk verksamhetsidé Segevångs förskole område Segevångs och Sege parks förskolor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogisk verksamhetsidé Segevångs förskole område Segevångs och Sege parks förskolor."— Presentationens avskrift:

1 Pedagogisk verksamhetsidé Segevångs förskole område Segevångs och Sege parks förskolor

2 Varför ett pedagogiskt år?  Organisatorisk modell, en gemensam för hela huset och en för varje avdelning.  Tydlig struktur, få en helhetssyn.  Höja kvalitén i verksamheten  Synliggöra vår verksamhet, planering och beslut.  Målformuleringar, verksamhetsidé, pedagogisk vision  Framförhållning, förberedelse och tydligare pedagogisk roll.  Sammanställa projekt.  Reflektion – Utvärdering - Nya frågeställningar  Ansvar för tiden, innebär att vi skapar tid.

3 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December Pedagogiska året •Pedagogiska möte • Info-möte • Arbetsplatsträffar • Pedagogiska nätverk • Reflektion och planering •Verksamhetsdag •Reflektion – planering •Projekt •Föräldraråd •Hemsida •Föräldramöte •Projekt, fördjupning •Projekt; reflektion – analys •Barnens pärmar •Pedagogisk utredning •Traditioner •Föräldraråd •Inskolning inom huset •Verksamhetsdag •Barnens pärmar •Föräldramöte/Grillfest – utställning •Föräldraråd •Utvecklingssamtal •Utvärdering och återkoppling av verksamhet och projekt • Grön flagg •Traditioner •Material och miljövård •Sammanslagning •Material och miljövård •Verksamhetsdag •Välkomnande av nya familjer •Reflektion – planering •Gemensamt tema •Projekt, vad – hur? •Förbereda material och miljö •Barnens pärmar •Föräldraråd •Föräldramöte •Projektstart; •Hemsida •Pedagogisk utredning •Projekt; reflektion –analys •Barnens pärmar •Tradition •Föräldraråd •Utvecklingssamtal •Femårskör •Verksamhetsdag •Traditioner •Barnens pärmar •Utvärdering och återkoppling av verksamhet och projekt Segevångs förskoleområde Läsåret 2012-2013

4 Bemötande Engagemang Lyhördhet Nytänkande Möjlighet Barn och familj VerksamhetMiljö Våra ledord

5 Barn och familj • Personal som möter barn och familjer med öppet sinne. • Bemöta människor olikt men jämnlikt, vi är alla olika! • Gemenskap, trygghet och goda relationer skapar vi genom värme och känslor. • Samtalet som demokratisk grund, alla behövs och allas tankar är viktiga. • Ta till vara varje barns förutsättningar och möjligheter, med ett förhållningssätt att alla kan! • Erbjuda barnen utforskande, spännande och lustfyllda miljöer. • Skapa ”matglädje” med god och näringsrik kost.

6 Förutsättningar för barns delaktighet Tid Struktur Organisation Reflektion Pedagogiskt förhållningssätt Förberedelse Miljö Material Val Lyssnande Meningsskapande Tankar kring barns delaktighet utifrån våra projekt, hur förbereder vi för barns delaktighet? Maj 2012

7 Verksamhet • Utmana barnen i en pedagogisk verksamhet med ett förhandlande förhållningssätt. • Vara en lyssnande och medforskande pedagog med barnen i fokus. • Visa på sammanhang för ett meningsskapande, vi lär av varandra. • Ha en öppen kommunikation, ger möjlighet att utmana, pröva och förändra. • Ta tillvara på allas kompetenser. • Skapa möte och forum för pedagogiska samtal • Organisation och struktur som skapar lugn för barn och vuxna. • Tid och organisation, förankrade i verksamheten. • Hjälpas åt och ha en positiv syn, ett salutogent tänkande.

8 Miljö • Tillåtande • Tilltalande • Utmanade • Tydlig och konkret • Föränderlig • Hållbar för utveckling

9 Pedagogisk dokumentation • Låta den pedagogiska dokumentationen vara en förutsättning för ett projekterande och demokratiskt arbetssätt. • Låta processer vara viktiga och pågående i allt vi företar oss, där dokumentation, reflektion, lärande, utveckling och utvärdering är lika betydelsefulla delar.

10 …att inte tappa fokus på det stora perspektivet i vardagens små händelser! Vårt styrdokument är lpfö 2011 Vår inspiration är Reggio Emilia


Ladda ner ppt "Pedagogisk verksamhetsidé Segevångs förskole område Segevångs och Sege parks förskolor."

Liknande presentationer


Google-annonser