Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pedagogisk verksamhetsidé

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pedagogisk verksamhetsidé"— Presentationens avskrift:

1 Pedagogisk verksamhetsidé
Segevångs förskole område Segevångs och Sege parks förskolor

2 Varför ett pedagogiskt år?
Organisatorisk modell, en gemensam för hela huset och en för varje avdelning. Tydlig struktur, få en helhetssyn. Höja kvalitén i verksamheten Synliggöra vår verksamhet, planering och beslut. Målformuleringar, verksamhetsidé, pedagogisk vision Framförhållning, förberedelse och tydligare pedagogisk roll. Sammanställa projekt. Reflektion – Utvärdering - Nya frågeställningar Ansvar för tiden, innebär att vi skapar tid.

3 Pedagogiska året Segevångs förskoleområde Läsåret 2012-2013 December
Verksamhetsdag Traditioner Barnens pärmar Utvärdering och återkoppling av verksamhet och projekt Verksamhetsdag Reflektion – planering Projekt Segevångs förskoleområde Läsåret December Januari Föräldraråd Hemsida Föräldramöte Projekt, fördjupning Föräldraråd Utvecklingssamtal Femårskör November Februari Projekt; reflektion – analys Barnens pärmar Pedagogisk utredning Oktober Pedagogiska året Pedagogiska möte Info-möte Arbetsplatsträffar Pedagogiska nätverk Reflektion och planering Projekt; reflektion –analys Barnens pärmar Tradition Mars Traditioner Föräldraråd Inskolning inom huset Föräldraråd Föräldramöte Projektstart; Hemsida Pedagogisk utredning April September Maj Verksamhetsdag Barnens pärmar Föräldramöte/Grillfest – utställning Föräldraråd Utvecklingssamtal Utvärdering och återkoppling av verksamhet och projekt Grön flagg Verksamhetsdag Välkomnande av nya familjer Reflektion – planering Gemensamt tema Projekt, vad – hur? Förbereda material och miljö Barnens pärmar Augusti Juni Juli Sammanslagning Material och miljövård Traditioner Material och miljövård

4 Våra ledord Barn och familj Bemötande Engagemang Lyhördhet Nytänkande
Möjlighet Miljö Verksamhet

5 Barn och familj Personal som möter barn och familjer med öppet sinne.
Bemöta människor olikt men jämnlikt, vi är alla olika! Gemenskap, trygghet och goda relationer skapar vi genom värme och känslor. Samtalet som demokratisk grund, alla behövs och allas tankar är viktiga. Ta till vara varje barns förutsättningar och möjligheter, med ett förhållningssätt att alla kan! Erbjuda barnen utforskande, spännande och lustfyllda miljöer. Skapa ”matglädje” med god och näringsrik kost.

6 Tankar kring barns delaktighet utifrån våra projekt,
hur förbereder vi för barns delaktighet? Tid Struktur Organisation Pedagogiskt förhållningssätt Reflektion Förutsättningar för barns delaktighet Miljö Förberedelse Val Material Lyssnande Meningsskapande Maj 2012

7 Verksamhet Utmana barnen i en pedagogisk verksamhet med ett förhandlande förhållningssätt. Vara en lyssnande och medforskande pedagog med barnen i fokus. Visa på sammanhang för ett meningsskapande, vi lär av varandra. Ha en öppen kommunikation, ger möjlighet att utmana, pröva och förändra. Ta tillvara på allas kompetenser. Skapa möte och forum för pedagogiska samtal Organisation och struktur som skapar lugn för barn och vuxna. Tid och organisation, förankrade i verksamheten. Hjälpas åt och ha en positiv syn, ett salutogent tänkande.

8 Miljö Tillåtande Tilltalande Utmanade Tydlig och konkret Föränderlig
Hållbar för utveckling

9 Pedagogisk dokumentation
Låta den pedagogiska dokumentationen vara en förutsättning för ett projekterande och demokratiskt arbetssätt. Låta processer vara viktiga och pågående i allt vi företar oss, där dokumentation, reflektion, lärande, utveckling och utvärdering är lika betydelsefulla delar.

10 …att inte tappa fokus på det stora perspektivet i vardagens små händelser!
Vårt styrdokument är lpfö 2011 Vår inspiration är Reggio Emilia


Ladda ner ppt "Pedagogisk verksamhetsidé"

Liknande presentationer


Google-annonser