Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konkurrerar vi om förskollärare på Södertörn?. En presentation i två delar Ett gott exempel från Salem Marsella Qvicker, förskolechef centralt, Salem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konkurrerar vi om förskollärare på Södertörn?. En presentation i två delar Ett gott exempel från Salem Marsella Qvicker, förskolechef centralt, Salem."— Presentationens avskrift:

1 Konkurrerar vi om förskollärare på Södertörn?

2 En presentation i två delar Ett gott exempel från Salem Marsella Qvicker, förskolechef centralt, Salem Kvalitets- arbete i förskolan Henrik Lindh, Central förskolechef Haninge Frågor från publiken Förskolans utveckling på Södertörn

3 i Salem finns idag 63%* förskollärare Nämndmål på att vi ska ha ⅔ förskollärare i våra förskolor. Varför har vi lyckats med vårt mål?

4 Varför stannar förskollärare i Salem? LOKAL ÖVERENSKOMMELSE om fördelningen av arbetsuppgifter och ansvar mellan Förskollärare/lärare/pedagog i fritidshem och barnskötare Inom förskolans organisation har en process pågått för att tydliggöra barnskötarens uppdrag i förhållande till förskollärarens.

5 Vi har en pedagogisk huvudprocess som leds av förskollärare Till denna finns ett antal stödprocesser i form av administration, vaktmästeri, barnhälsa, lokalvård mm Lokal överenskommelse

6 Den pedagogiska processen under dagen: förskollärarens ansvar Pedagogiskt arbete i barngrupp i enlighet med läroplanens mål 32 timmar per vecka, kl 9-14 dagligen. Utöver det utvecklingsarbete. Stödprocessen under dagen: Barnskötares ansvar Barnskötarna ansvarar för att arbetet genomförs i enlighet med styrdokument i samråd med förskollärare MatVila Observation och dokumentation

7 Eftersom det finns många förskollärare i organisationen är det lättare att få nyanställda förskollärare att stanna Delaktighet - vilja att driva framåt - alla drar åt samma håll - nyttjar varandras kompetenser Nära - närvarande - nytänkande - helhetssyn - struktur/ordning och reda - tydlighet - kollegor Bra och tydlig organisation Skapar tid att arbeta med inspirerande utvecklingsarbete!

8 Vår modell har blivit känd över världen!

9

10

11

12

13

14

15 Allt är möjligt!

16 h istorik, val och nu… Låg kompetens val = högre kompetens nya val Skollag Reviderad läroplan Tid = Fördjupning

17 en idé

18 det lilla i det Stora Barn och pedagoger på 1-2 års avdelningen Korallen upptäcker spår och mönster Höst/Vår 2010-11

19 S pår Barnen upptäckte att deras skor lämnade spår i snön.

20 - Åh prickar - Titta oj - Titta min

21 r eflektion och val Utomhus så kan vi fortsätta leta spår i snön, slask, lera och sanden t.ex. Vi kan leta efter våra egna spår, andras och även spår efter olika djur. Vi kan ta vattenfärg med oss ut och färglägga spåren. fotografera, ta med sig in, titta och prata om dom. I lera kan vi trycka egna spår och mönster. Till ljusbordet kan man ta fram olika mönster att jobba med Vi kan göra olika former som triangel, rektangel, cirkel o s v i våran bokstav/mattehörna som barnen kan bekanta sig med.

22 a lla vill vara med, alla får vara med Några av barnen blev nyfikna. Intresset smittade snabbt av sig till alla. Barnen hämtade varandras skor. Några barn kom på att de hade gummistövlar på hyllan också och ville prova för att se vad de lämnade för mönster. o.s.v..

23 avdelningsplanering Gällande veckorna: Avdelning: Datum: Har tagit del av avdelningsplaneringen: Skollagen ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen.” paragraf 9 sid 32 Läroplanen ”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.” Lpfö 98 rev 10 Sid 12 Lokal arbetsplan ”Alla barn i Haga förskoleenhet ska erbjudas en miljö enligt Haninge kommuns kvalitetskriterier, tydligt, tillgängligt, tilltalande, stimulerande och pedagoger som ser sin betydelse för barnens mångfald av lärandemetoder. ” Skollagen ”Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen.” paragraf 9 sid 32 Läroplanen ”Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.” Lpfö 98 rev 10 Sid 12 Lokal arbetsplan ”Alla barn i Haga förskoleenhet ska erbjudas en miljö enligt Haninge kommuns kvalitetskriterier, tydligt, tillgängligt, tilltalande, stimulerande och pedagoger som ser sin betydelse för barnens mångfald av lärandemetoder. ”

24 r eflektions underlag Uppföljning, utvärdering och analys av arbetet med barnen sedan förra planeringen Vad har hänt? Vilka resultat ser vi? Vad gör vi för analys? Utvecklingsområden? Dokumentation Vad händer just nu? Vad har vi sett/hört? (Titta på dokumentationer, bilder, anteckningar) Barnens tankar och åsikter Vad gör, säger, kan och vill barnen? Reflektion/analys av Dokumentationen. Vad tänker vi om det? Vad blir vi nyfikna på? Vad ser vi för kunskap och lärande? m.m. Barnens reflektion Vad tänker barnen om det?

25 reflektion forts. Målområden Vilka områden erbjuder vi alla barn? Vilka områden erbjuder vi inte? ( Se rev. Lpfö 98) Nya val Så här går vi vidare. Barnens val Så här får barnen påverka hur vi går vidare. Planering Såhär tänker vi göra. Vem, vad hur och när? Barnens planering Såhär får barnen påverka hur vi ska göra.

26 1. Titel sida 2. Försättsblad 3. Bild sida4. Bakgrund 5.Observation/ Dokumentation 6. Bild sida7. Reflektion/ analys 8. Nya val/ målområden 9. Dokumentation10. Bild sida 11. Reflektion/ analys 12. Nya val/ målområden

27 Nytta Framgångsfaktorer Utmaningar

28 Frågor? marsella.qvicker@salem.se henrik.lindh@haninge.se


Ladda ner ppt "Konkurrerar vi om förskollärare på Södertörn?. En presentation i två delar Ett gott exempel från Salem Marsella Qvicker, förskolechef centralt, Salem."

Liknande presentationer


Google-annonser