Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna 28/9 - 2011. Hålltider *17:30 - 18:00 * 18:00 - 18:15 * 18:15 - 18:30 * 18:30 - 18:45 * 18:45 - 19:00.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna 28/9 - 2011. Hålltider *17:30 - 18:00 * 18:00 - 18:15 * 18:15 - 18:30 * 18:30 - 18:45 * 18:45 - 19:00."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna 28/9 - 2011

2 Hålltider *17:30 - 18:00 * 18:00 - 18:15 * 18:15 - 18:30 * 18:30 - 18:45 * 18:45 - 19:00

3 Ikväll kommer ni att få se prova göra

4 • Smartboard • Smarttable • Datorer • Mandalas/Avslappning • Bildspel • Film • Espresso • Samarbetsövningar • Fritidshems-information

5 Men först...

6 IUP Om ni har dokumentation (skriftliga omdömen, individuell utvecklingsplan) från er gamla skola som ni vill delge oss så lämna en kopia till barnets mentor. och utvecklingssamtal Förskoleklassen har ett samtal per läsår. Vid frågor kontakta Micke. Ettor, Tvåor och Treor kommer att ha sina utvecklingssamtal under veckorna 43, 44 och 45.

7 Kontrollera och komplettera klasslistan

8 Mentor ? En mentor är den kontaktperson som ni har på Erla. Allt för att kommunikationen ska bli så smidig som möjligt. En mentor är också den som ni träffar på utvecklingssamtal.

9 Utevistelse Hälsoprofilen! Simning Matsal Raster Utflykter Kläder efter väder!

10 TEMA Ht-11 TillsammansHösten Uppfinningar ”Små frön”

11 Tema Tillsammans Syftet är att lära känna ◦elever ◦personal ◦föräldrar ◦miljö ◦arbetssätt ◦grupp/grupper samt att utveckla förhållningssätt Målen i temat är att alla elever: ◦har provat ett digitalt verktyg ◦har gjort ett självporträtt med text och bild ◦har deltagit aktivt i gruppstärkande aktiviteter ◦har deltagit i arbetssättet/tankeverktyget PMI

12 Tema Hösten Ma: Mätning av tid. Positionssystemet. Veckodagar, månader och almanacka. Sv: Läsa och skriva enklare former av faktatexter. Använda sig av stor bokstav och punkt. Lyssna och återberätta. Ta muntliga instruktioner. Sv: Läsa och skriva enklare former av faktatexter. Använda sig av stor bokstav och punkt. Lyssna och återberätta. Ta muntliga instruktioner. Bi: Jorden, solen och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Årsidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djur och växters livscykler och anpassningar till årstider. Fy: Stjärnhimlen och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Id: Lekar och rörelse i natur- och utemiljö. Modern teknik: Att ta verktyget i anspråk - barnet leker sig fram och undersöker datorn och de möjligheter den ger att uttrycka sig. Entreprenöriellt lärande: Tänka på hur du tänker - PMI

13 Tema Uppfinningar ? Detta tema är ej igång ännu och här är tanken att barnen är med och formar innehållet.

14 Lgr 11 Skollage n http://www.skolverket.se/publikationer?id=2618 Detta är en länk till en föräldrainformation om nya Läroplanen och Skollagen. Läs gärna! Vi diskuterar innehållet i Läroplan och Skollag med eleverna i deras lärande.


Ladda ner ppt "Välkomna 28/9 - 2011. Hålltider *17:30 - 18:00 * 18:00 - 18:15 * 18:15 - 18:30 * 18:30 - 18:45 * 18:45 - 19:00."

Liknande presentationer


Google-annonser