Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrainformation av familjewebben Ydreskolan och Hestraskolan V 2/3 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrainformation av familjewebben Ydreskolan och Hestraskolan V 2/3 2013."— Presentationens avskrift:

1 Föräldrainformation av familjewebben Ydreskolan och Hestraskolan V 2/3 2013

2 Välkomna!!! © InfoMentor AB Jag heter Lars Andreasson, rektor för Ydreskolan.

3 Ett steg mot att öka kommunikationen mellan skolan och hemmet © InfoMentor AB

4 AGENDA •Syfte och mål •Tidplan •Säkerhet •Familjewebben •Konkreta förändringar •Alternativa lösningar •Organisation •Smartphone bild (om ni vill) •Utvärdering © InfoMentor AB

5 Syfte • ge grund- och grundsärskolans lärare stöd i sitt administrativa arbete • ge grund- och grundsärskolans lärare stöd för likvärdig bedömning av elevernas kunskapsutveckling • ge grund- och grundsärskolans lärare stöd för att utveckla ett gemensamt formativt språk • ge grund- och grundsärskolans rektorer stöd för sitt övergripande uppföljningsansvar • ge eleverna i grund- och grundsärskolan ökad kunskap om och inflytande över det egna lärandet och den egna utvecklingen • tillhandahålla ett gemensamt system för information och kommunikation mellan skola och hem • stärka det systematiska kvalitetsarbetet på lärar-, skol- och kommunnivå © InfoMentor AB

6 Mål • alla lärare kommer under hösten 2012 igång med att skriva in bedömningar och omdömen i systemet • alla underlag för utvecklingssamtal och IUP utgår från systemet • alla lärare bedömer måluppfyllelsen i alla ämnen i alla årskurser • alla nya åtgärdsprogram upprättas och följs upp i systemet • schemaprogrammet Novaschem för lärare och elever är integrerat med systemet • alla lärare skriver bedömningar och skriftliga omdömen i systemet • alla elever och föräldrar inom grund- och grundsärskolan har tillgång till elevernas resultat via egen inloggning • alla åtgärdsprogram upprättas och följs upp i systemet • alla lärare använder systemet för att – planera sin verksamhet – lägga in läxor och andra arbetsuppgifter – skicka vecko- eller månadsbrev • använder samtliga chefer inom grund- och grundsärskolan systemet i sitt systematiska kvalitetsarbete • ligger uppgifterna i systemet till grund för samtliga rektorers redovisning av elevernas resultat till politiker © InfoMentor AB

7 Tidplan • Aug-sept 2012lärarenkät nr 1 • 2012-09-10informationsmöte för berörda chefer och politiker, kl 13-15 • Sept - november lovetutbilda och träna • V 44 (studiedagarna)skarpt läge internt genom att lärarna börja skriva i systemet • 2012-11-07fira starten av skarpt läge! • 2012-11-26styrgruppen träffar referensgruppen • Jan 2013information på tre föräldramöten samt på hemsidan © InfoMentor AB

8 Säkerhet © InfoMentor AB

9 Inloggning via Internet Ni kommer idag att få era inloggningsuppgifter till familjewebben. Inloggningsuppgifterna är personliga och ska därför hanteras med hög säkerhet. © InfoMentor AB

10 Engångskod i pappersformat © InfoMentor AB Ni kommer få ett användarnamn och en lösenord som är giltigt endast första gången ni loggar in. Därefter kan bara inloggningen ske efter att ni mottagit ett engångslösenord.

11 Lanseras våren 2012 Engångskod via SMS © InfoMentor AB

12 Logga in © InfoMentor AB

13 Bekräfta dina uppgifter © InfoMentor AB

14 På startsidan visas veckoplanen Annat Utedag. Glöm inte att ta med varma kläder och en liten matsäck. Vi kommer att äta lunch som vi tar med oss från skolan. Svenska Var beredd på att presentera din bok muntligt. Musik Lyssna igenom låtlistan och kom med ett förslag på vilken låt du vill sjunga. © InfoMentor AB

15 Flera barn © InfoMentor AB

16 Huvudmenyn till vänster Annat Utedag. Glöm inte att ta med varma kläder och en liten matsäck. Vi kommer att äta lunch som vi tar med oss från skolan. Svenska Var beredd på att presentera din bok muntligt. Musik Lyssna igenom låtlistan och kom med ett förslag på vilken låt du vill sjunga. © InfoMentor AB

17 Funktioner till höger Annat Utedag. Glöm inte att ta med varma kläder och en liten matsäck. Vi kommer att äta lunch som vi tar med oss från skolan. Svenska Var beredd på att presentera din bok muntligt. Musik Lyssna igenom låtlistan och kom med ett förslag på vilken låt du vill sjunga. © InfoMentor AB

18 Du kan sjukanmäla ditt barn Annat Utedag. Glöm inte att ta med varma kläder och en liten matsäck. Vi kommer att äta lunch som vi tar med oss från skolan. Svenska Var beredd på att presentera din bok muntligt. Musik Lyssna igenom låtlistan och kom med ett förslag på vilken låt du vill sjunga. © InfoMentor AB

19 Ny dokumentation markeras här Annat Utedag. Glöm inte att ta med varma kläder och en liten matsäck. Vi kommer att äta lunch som vi tar med oss från skolan. Svenska Var beredd på att presentera din bok muntligt. Musik Lyssna igenom låtlistan och kom med ett förslag på vilken låt du vill sjunga. © InfoMentor AB

20 Boka utvecklingssamtal Annat Utedag. Glöm inte att ta med varma kläder och en liten matsäck. Vi kommer att äta lunch som vi tar med oss från skolan. Svenska Var beredd på att presentera din bok muntligt. Musik Lyssna igenom låtlistan och kom med ett förslag på vilken låt du vill sjunga. © InfoMentor AB

21 Boka utvecklingssamtal © InfoMentor AB

22 Skriv meddelande © InfoMentor AB

23 Elevinformation © InfoMentor AB

24 Information om vårdnadshavare © InfoMentor AB

25 Elevanteckningar © InfoMentor AB

26 Visa anteckning © InfoMentor AB

27 Anteckning visas © InfoMentor AB

28 Frånvaro © InfoMentor AB

29 Schema © InfoMentor AB

30 Uppgifter & resultat © InfoMentor AB

31 Lämna in © InfoMentor AB

32 Här finns lärarens kommentar © InfoMentor AB

33 Nyheter © InfoMentor AB

34 Kalendarium © InfoMentor AB

35 Personal © InfoMentor AB

36 Skicka e-post till personal © InfoMentor AB

37 Länkar © InfoMentor AB

38 Klasslista © InfoMentor AB

39 Självvärdering © InfoMentor AB

40 Utveckling & lärande © InfoMentor AB

41 Pedagogisk planering © InfoMentor AB

42 Pedagogisk planering - matris © InfoMentor AB

43 Elevens och lärarens kommentar © InfoMentor AB

44 IUP / Skriftligt omdöme år 1-3 © InfoMentor AB

45 IUP / Skriftligt omdöme år 4-9 © InfoMentor AB

46 Information om IUP-processen © InfoMentor AB

47

48 Bedömda kunskapskrav © InfoMentor AB

49 Ej bedömda kunskapskrav © InfoMentor AB

50 Alla/aktiva kunskapskrav © InfoMentor AB

51 Rapporter © InfoMentor AB

52 Välj önskad rapport © InfoMentor AB

53

54

55 IUP / Skriftligt omdöme övrigt © InfoMentor AB

56 IUP / Planering © InfoMentor AB

57 Åtgärdsprogram © InfoMentor AB

58 Blogg och forum © InfoMentor AB

59 Blogg © InfoMentor AB

60 Forum © InfoMentor AB

61 InfoMentor i din smartphone? © InfoMentor AB

62 Konkreta förändringar Vad innebär dessa förändringar? • Vi skickar inte hem omdömen i pappersform. • Ni som föräldrar måste gå in i Infomentor regelbundet. • Sjukanmälan måste göras varje dag i Infomentor. Annars ogiltig frånvaro. • Bättre kommunikation mellan skolan och vårdnadshavare. • Ännu bättre utvecklingssamtal för att stödja våra barn och ungdomar. • Tydligare mål – vilka kunskaper ska man uppfylla för ett visst betyg? © InfoMentor AB

63 Alternativa lösningar Har man inte tillgång till dator så hänvisar vi i första hand till att bibliotekets dator och i andra hand att ni kontaktar skolan så vi får hitta en lösning tillsammans. I övrigt sker ALL information via Infomentor och på utvecklingssamtalen. © InfoMentor AB

64 Support organisation När ni är inloggade i systemet finns det en manual som beskriver respektive funktion. OBS! Du behöver inte gå på mer än EN info.kväll. Om du har barn/ungdomar på fler stadier/skolor så ser du dessa när du loggar in. Vid problem som ni inte kan lösa var god ring: Lars Andreasson 0730967044 © InfoMentor AB

65 Idag kommer du att få med dig hem: Folder Inloggningsuppgifter © InfoMentor AB

66


Ladda ner ppt "Föräldrainformation av familjewebben Ydreskolan och Hestraskolan V 2/3 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser