Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kyrkskolans fritidshem  På fritidshemmet går elever från förskoleklass upp till den termin eleven fyller 13 år  Vi har öppet mellan 06.30 och 18.00 

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kyrkskolans fritidshem  På fritidshemmet går elever från förskoleklass upp till den termin eleven fyller 13 år  Vi har öppet mellan 06.30 och 18.00 "— Presentationens avskrift:

1 Kyrkskolans fritidshem  På fritidshemmet går elever från förskoleklass upp till den termin eleven fyller 13 år  Vi har öppet mellan 06.30 och 18.00  Frukost serveras i matsalen 07.40  Mellanmålet serveras i matsalen 14.00.

2 Fritidshemmets uppdrag  Skollagen säger:  Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull fritid  Stödja elevens utveckling och utgå från det enskilda barnets behov.

3 Detta erbjuder vi:  Komplettera skolan i skolans ämnen på ett bra och enkelt sätt  Det sker genom praktiskt arbete med teoretiska inslag  En miljö som kompletterar hemmet.

4 Normer och värden  Genom att vara positiva förebilder  Ge barnen talutrymme och vara goda lyssnare  Ge positiv förstärkning av önskat uppträdande och beteende  Reagera och agera direkt på oönskat beteende  Barnen tränas att ta ansvar för det de säger och gör.

5 Jämställdhet  Personalen arbetar för att få bort genustänkandet genom att erbjuda alla elever samma former av aktiviteter  Återkommande samtal om alla människors lika värde och rätt att delta i aktiviteter.

6 Delaktighet och inflytande  Återkommande stormöten där eleverna har möjlighet att påverka fritidshemmets verksamhet. Där informerar, utvärderar och avslutar vi olika teman  Föräldrar och elever kan genom fritids enkät medverka till fritidshemmets utveckling  Eleven har möjlighet att välja vad den gör av sin tid på fritids.

7 Sara Gunnteg, Britt Sundström och Lars Tannefors Fritidshem och skola Ann-Britt Blommé och Pia Hansen Förskoleklass och fritidshem


Ladda ner ppt "Kyrkskolans fritidshem  På fritidshemmet går elever från förskoleklass upp till den termin eleven fyller 13 år  Vi har öppet mellan 06.30 och 18.00 "

Liknande presentationer


Google-annonser