Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kyrkskolans fritidshem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kyrkskolans fritidshem"— Presentationens avskrift:

1 Kyrkskolans fritidshem
På fritidshemmet går elever från förskoleklass upp till den termin eleven fyller 13 år Vi har öppet mellan och 18.00 Frukost serveras i matsalen 07.40 Mellanmålet serveras i matsalen

2 Fritidshemmets uppdrag
Skollagen säger: Skolbarnsomsorgens uppgift är att komplettera skolan och erbjuda eleverna en meningsfull fritid Stödja elevens utveckling och utgå från det enskilda barnets behov.

3 Detta erbjuder vi: Komplettera skolan i skolans ämnen på ett bra och enkelt sätt Det sker genom praktiskt arbete med teoretiska inslag En miljö som kompletterar hemmet.

4 Normer och värden Genom att vara positiva förebilder
Ge barnen talutrymme och vara goda lyssnare Ge positiv förstärkning av önskat uppträdande och beteende Reagera och agera direkt på oönskat beteende Barnen tränas att ta ansvar för det de säger och gör.

5 Jämställdhet Personalen arbetar för att få bort genustänkandet genom att erbjuda alla elever samma former av aktiviteter Återkommande samtal om alla människors lika värde och rätt att delta i aktiviteter.

6 Delaktighet och inflytande
Återkommande stormöten där eleverna har möjlighet att påverka fritidshemmets verksamhet. Där informerar, utvärderar och avslutar vi olika teman Föräldrar och elever kan genom fritids enkät medverka till fritidshemmets utveckling Eleven har möjlighet att välja vad den gör av sin tid på fritids.

7 Sara Gunnteg, Britt Sundström och Lars Tannefors Fritidshem och skola
Ann-Britt Blommé och Pia Hansen Förskoleklass och fritidshem


Ladda ner ppt "Kyrkskolans fritidshem"

Liknande presentationer


Google-annonser