Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enhet Karstorp Smultronställets förskola Karstorps förskola Karstorpskolan Norra Karstorpskolan Södra – ”Gamla huset”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enhet Karstorp Smultronställets förskola Karstorps förskola Karstorpskolan Norra Karstorpskolan Södra – ”Gamla huset”"— Presentationens avskrift:

1

2 Enhet Karstorp Smultronställets förskola Karstorps förskola Karstorpskolan Norra Karstorpskolan Södra – ”Gamla huset”

3 Enhet Vinstorp Brohus förskola Pilängens förskola Strandpaviljongens förskola Strandängens förskola Alléskolan Vinstorpskolan - Fladängskolan

4 Genom att arbeta med Kunskap, Kreativitet och Kamratskap vill vi skapa en förskola, skola och ett fritidshem som kännetecknas av ett gott bemötande, nyfiket förhållningssätt och en stark tro på varje barns/elevs möjligheter att inhämta kunskaper.

5 Ständigt utvecklingsarbete Normer och värden – social kompetens Kreativitet Rörelse och hälsa Kunskap Ansvar och inflytande

6 Trygghet Inflytande och delaktighet Goda förutsättningar för inlärning Självtillit Ansvar - respekt Mot mobbning och kränkande behandling Lärande miljö Miljö och hälsa mål

7 hur bildar vi förskoleklass? Jämn fördelning pojkar och flickor. Barn i behov av särskilt stöd, rimligt fördelade mellan klasserna Speciella önskemål skrives kortfattat på blankettens baksida. På enhet Karstorp är ambitionen att grupperna ska hålla ihop inför skolår 1. På enhet Vinstorp är barnet kvar i samma grupp under åren i F-1

8 Förskolepedagogernas ansvar Medverka vid olika former av samverkan med mottagande skolor Informera om förskolans erfarenheter av barn som fungerar bra / inte bra tillsammans. Denna information utgör sedan en del av underlaget för beslut kring hur en grupp delas eller hålls samman. Informationen till mottagande skolledare samlas och förmedlas av avlämnande skolledare. Beslut om klasserna fattas av mottagande rektorer

9 tidplan för bildandet av klasser Inlämnande av blanketter sker senast den 1 mars. Önskemål om enhet och behov av skolbarnsomsorg eller familjedaghem. I Lomma finns det ca 214 sexåringar till hösten. Enhet Karstorp organiserar 4 förskoleklasser läsåret 2012-2013. Alléskolan har 3 f-1 klasser och Fladängskolan har 6 f-1 klasser. Vecka 10 träffas skolledningarna på inblandade enheter för att gå igenom önskemålen. I mars diskuterar skolledningarna barnen och deras behov med berörda pedagoger. Därefter träffas skolledarna för att bilda klasser. I senare delen av april skickas klasslistor ut.

10 då klasserna bildats på enhet Karstorp Öppet hus och inlämnade av blankett 1 mars. Önskemål enhet. I juni har vi ”öppet hus” för föräldrar i respektive förskoleklass. Inskolning från vecka 32 för de som har behov av omsorg. Höstterminen börjar 23 augusti. Föräldramöte augusti/september. När klasslistor och ansvariga pedagoger är klara sker en samverkan mellan förskolan och förskoleklasserna på Karstorp. Datumen är 10 maj, 16 maj och 22 maj

11 då klasserna bildats på enhet Vinstorp När klasslistor och ansvariga pedagoger är klara sker en samverkan mellan förskolan och förskoleklasserna på Vinstorp. Datumen är 3 maj, 9 maj och 15 maj. Inskolning från vecka 32 för de som har behov av omsorg. I maj har vi föräldramöte med barn och föräldrar i de nya klasserna. Föräldramöte augusti/september. Höstterminen börjar 23 augusti

12 Öppet hus och inlämnade av blankett 1 mars. Önskemål enhet. frågor ? ?


Ladda ner ppt "Enhet Karstorp Smultronställets förskola Karstorps förskola Karstorpskolan Norra Karstorpskolan Södra – ”Gamla huset”"

Liknande presentationer


Google-annonser