Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Information inför skolstart år 6 HT-2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Information inför skolstart år 6 HT-2013"— Presentationens avskrift:

1 Information inför skolstart år 6 HT-2013
ÖSTERGÅRDSSKOLAN Välkomna till Östergårdskolan Information inför skolstart år 6 HT-2013

2 Informationens innehåll Organisation Klassindelning och mottagande
ÖSTERGÅRDSSKOLAN Informationens innehåll Organisation Klassindelning och mottagande Hur vi arbetar på Östergårdsskolan? Stödorganisation Elevhälsan KRAM/KKT Språkutveckling Språkval Musikklass Fotbollsprofil Övriga frågor

3 Alfa 6-9 Beta 6-9 Gamma 6-9 Delta 6-9 Omega 6-9 Omega 4-5 My
ÖSTERGÅRDSSKOLAN Alfa 6-9 Beta 6-9 Gamma 6-9 Delta 6-9 Omega 6-9 Omega 4-5 My (Särskolan)

4 Samtliga arbetslag innehåller för närvarande 5 klasser
ÖSTERGÅRDSSKOLAN Östergårdsskolan har ca 660 elever för närvarande, ca 630 elever till hösten Samtliga arbetslag innehåller för närvarande 5 klasser Ser ut att bli 4-5 klasser i år 6 Strävan att ha hemklassrum för år 6 Varje klass har 2 mentorer och har mentorstid 2-3 ggr/vecka På mentorstiden är man i helklass eller halvklass. Där arbetar man med värdegrund och följer upp elevernas kunskapsutveckling, studieplanering mm. Vi har skolbibliotek med utbildad bibliotekarie Vi erbjuder läxhjälp varje vecka

5 Vad styr klassindelningen?
ÖSTERGÅRDSSKOLAN Klassindelning Vad styr klassindelningen? Tar kontakt med respektive spec.ped. på Ab, Sp och Ög Inhämtar kunskap om varje elev Barn med behov av särskilt stöd Jämn fördelning i klasser/lag Val av fotboll och musikprofil Östergård grupperar eleverna med hjälp av avlämnande mentorer

6 Planering för mottagande
ÖSTERGÅRDSSKOLAN Planering för mottagande 15 jan Info blivande år 6 Jan-feb Specialpedagog och närstöd besöker Ab, Ög och Sp Specialpedagog inhämtar info om elever i behov av särskilt stöd Specialpedagog inhämtar underlag inför arbetet med klassplaceringar 14 feb Val av fotbollsprofil och språkval lämnas till Ög Mar Kamratstödjare besöker år 5 eleverna Mentorspar och deras lagtillhörighet beslutas av rektor Klassplaceringarna klara Klassplaceringar meddelas avlämnande skolor, blivande mentorer, vårdnadshavare och eleverna. Apr År 5 eleverna besöker Ög för första gången Apr-maj Blivande mentorer besöker Ab, Sp och Ög Jun År 5 eleverna besöker Ög för andra gången

7 Hur arbetar vi på Östergårdsskolan?
Vi arbetar med att medvetandegöra eleverna om sitt lärande Språklig utveckling står i fokus Arbetar med bedömning FÖR lärande Coachning av mentorselever

8 Stödorganisation ÖSTERGÅRDSSKOLAN

9 Träffas en gång i veckan Resurscentrum Kärnhuset
ÖSTERGÅRDSSKOLAN Elevhälsan Består av rektor, kurator, skolsköterska, skolvärd, SYV, specialpedagog Arbetar kring elever i behov av särskilt stöd och förebyggande kring elevhälsa Träffas en gång i veckan Resurscentrum Kärnhuset

10 består av skolsköterska, skolvärd, kurator, två lärare
ÖSTERGÅRDSSKOLAN KRAM/KKT KKT arbetar förebyggande för att skapa en gott klimat mellan elever, elever och lärare består av skolsköterska, skolvärd, kurator, två lärare har hand om skolans kamratstödjare kamratstödjarna är ca 25 elever från år 7-9 KRAM arbetar med ärenden som handlar om kränkande behandlingar mellan elever består av ca tolv lärare

11 ÖSTERGÅRDSSKOLAN Språkutveckling I Lgr 11 betonas vikten att det är alla lärares ansvar att utveckla elevernas språk. ”/…/ undervisningen i de obligatoriska skolformerna måste genomföras så att elevernas språk i slutet av skoltiden är så välutvecklat att de kan klara sig i livet som samhällsmedborgare utanför skolan.” (”Få syn på språket” Skolverket 2012) Handleder kollegor i hur man undervisar språkutvecklande i sitt ämne. Genrepedagogik Vikten av förförståelse före ett arbetsområde/ en text Skrivandets betydelse Hur man arbetar med och befäster ämnets specifika ord och begrepp Alla elever vinner på ett språkutvecklande arbetssätt.

12 ÖSTERGÅRDSSKOLAN Språkval Egen presentation

13 Särskilda grundskoleklasser med inriktning musik
ÖSTERGÅRDSSKOLAN Musikklass Särskilda grundskoleklasser med inriktning musik Undervisningen håller en hög nivå som förutsätter att eleverna har en särskild musikalisk begåvning och stort musikintresse Antagningsprov, där elevernas musikaliska förutsättningar bedöms (ej kunskaper) Tydligt inriktning mot körsång Utökad musikundervisning (fyra tillfällen i veckan) och uppträdanden utanför skolan Halmstad Kommun är upptagningsområde

14 ÖSTERGÅRDSSKOLAN

15 ÖSTERGÅRDSSKOLAN

16 ÖSTERGÅRDSSKOLAN

17 ÖSTERGÅRDSSKOLAN

18 ÖSTERGÅRDSSKOLAN

19 ÖSTERGÅRDSSKOLAN

20 ÖSTERGÅRDSSKOLAN

21 ÖSTERGÅRDSSKOLAN

22 ÖSTERGÅRDSSKOLAN Övriga frågor?


Ladda ner ppt "Information inför skolstart år 6 HT-2013"

Liknande presentationer


Google-annonser