Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 – skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 – skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!"— Presentationens avskrift:

1 Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 – skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!

2 Inskolningsplan • Marcus och Anders besöker årskurs 6 • Öppet hus 24/1 • Överlämnandedokument • Elever från Fagrabäck besöker årskurs 6 • Fritidsgården • Besök i de nya klasserna den 29/5 • Augusti Första veckan Skogsdag (halvdag med mentor och idrottslärare) Holmarna (heldag med mentor och fritidsledare) • Skolans val – 10 veckor

3 Fagrabäckskolan •Ca 550 elever •Ca 75 anställda •Tre arbetslag – Alfa, Delta och Gamma •Inriktningar: o internationell utblick o praktisk/estetisk o miljö

4 Olika yrkesgrupper •Lärare •Administratörer • •Skolsköterska och Skolkurator •Studie- och yrkesvägledare •Arbetslagsledare •Rektor och Bitr. rektorer •Fritidsledare och Elevstödjare •Bibliotekarie •Kökspersonal •Vaktmästare •Städpersonal

5 Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 – skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld! Detta är viktigt för oss på Fagrabäckskolan •Alla elever skall känna sig trygga •Möjligheter för alla elever att utveckla goda •kunskaper •Nära samarbete med föräldrar •Elevinflytande

6 FAM – Fagrabäckskolans antimobbinggrupp • Kamratstödjare i varje klass • Vuxna • Utbildning • Aktiviteter • Regelbundna träffar

7 Fagrabäckskolans skolmatsal •Lagar maten själva •Frukost för resande •Matråd •Önskeveckor

8 Internationella utbyten •Neumünster, åk 7 •Langley Secondary School, Solihull

9 Elever i åk 6 2011/2012 FlickorPojkarSa Högstorp 6A131023 6B141024 Östregård 6A131326 6B101121 Lillestad6151934 Åryd6 3 912 Furuby6 0 5 5 Sandsbro 6A131023 6AA 91120 Summa9098 188

10 Börja på Fagrabäckskolan Klassindelning åk 7 •Minska kompisberoendet •Bryta gamla mönster •Våga ta nya steg och skapa nya relationer •Jämn könsfördelning

11 Börja på Fagrabäckskolan •Överlämnandedokument kring skolarbete, ansvar, kamratrelationer fylls i av vårdnadshavare, elev och klasslärare tillsammans. •Trygghetskompisar – tre klasskamrater från sin skola som man känner sig trygg med. •En av trygghetskompisarna garanteras. •Särskilda skäl – innan 30 mars •Inga klassbyten

12 Börja på Fagrabäckskolan

13 Vilka val ska göras? •Skolval – web och Fb:s valblankett •Språkval – ligger kvar •Slöjdval i årskurs 8 •C-språk i årskurs 8 •14/2 senast

14 Val till Fagrabäckskolan

15 Börja på Fagrabäckskolan KlasslärareÄmneslärare Mentorer Ett klassrumÄmnesrum Salsbyten Egen bänkSkåp

16 Börja på Fagrabäckskolan •Nya ämnen •Valmöjligheter •Annorlunda schema •Ny matmiljö •Skolbuss •Större ansvar för läxor och prov •Betyg •Kamratstödjare

17 Börja på Fagrabäckskolan

18 Elevens val • Inom inriktningen som arbetslaget har

19 Skola 2012 •Ny läroplan och nya kursplaner •Ny skollag •Nytt betygssystem, betyg från åk 6 •Nya behörighetskrav till gymnasiet •www.skolverket.se

20 Individuella utvecklingsplaner •Varje elev har en egen IUP med skriftliga omdömen i varje ämne •Social IUP •Endast den senast utarbetade IUP:n gäller •Interaktivt verktyg

21 Skolbibliotek •Bibliotekarie •Biblioteksgrupp •12 000 böcker (och fler blir det…) •Tidningar och tidskrifter •Studierum

22 Fritidsgården •Öppet hela dagarna •Fika •Aktiviteter och resor •Spel •Tjejfika •Kvällstid och lov •Disco

23 Varför välja Fagrabäckskolan? •Hög måluppfyllelse och behöriga lärare •Utveckling av elevernas lärande •Egen dator och interaktiva tavlor •Ämnessalar •Bra skolmat •Elevhälsa •Elevstödjare •Fritidsgård

24 Kom ihåg! •24/1 Öppet hus •14/2 Skolval •30/3 Särskilda skäl • 2/4 Skolplacering klar •29/5 Eleverna besöker Fagrabäckskolan


Ladda ner ppt "Fagrabäckskolan ska vara Växjös bästa 7-9 – skola där eleverna känner trygghet och får kunskaper för att utvecklas i en föränderlig värld!"

Liknande presentationer


Google-annonser