Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Summering av brainstorm 2

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Summering av brainstorm 2"— Presentationens avskrift:

1 Summering av brainstorm 2
Vi skapade en bild av kursplanen Vi började bygga en pedagogisk modell Vi snickrade på hur samordning och gemensamma mål för båda inriktningarna skulle se ut Vi arbetade efter att skolan är en hälsoskola med hälsoklass och häst it som komplement Vi började diskutera svårigheterna med att man som elev är självgående och löste det med att börja tänka i flexibelt lärande.

2 Media Grafik IT Teknik Reklam- typ Sprida mfl Föräldrar Högskolan Medie- företag Häst it klass IT sidan Framtidsmuseet När-tv En lokaltidning Lego Skapande Blge kn IT avd Bild Ljungbergs fond It Företag Triona Film Musik LCD Blge Energi

3 Travsport Föräldrar Jordbruks gy Hästföretag Häst it klass Häst sidan Trav No Bild ATG Hantverks företag Slöjd Musik

4 Häst it klass Sträva mot jämn könsfördelning
Sträva mot att arbeta med könsrollerna och med jämställdhet Samverkan och utbyten som gynnar båda könen Öka intresse för varandras särintressen Eleverna måste vara beredda på att arbeta 2-4 timmar mer än andra elever i veckan Undervisningen sker med IT stöd i alla ämnen Föräldrarna kommer att ges möjlighet till fortbildning inom IT

5 Undervisningen Utvecklar it som stöd i undervisningen
Leder till ökad kunskap om IT, Internet, datorer och samhället som börjar bygga på IT Ökar källkritik Breddar våra internationella kontakter Ökar elevernas förmåga presentationsteknik Leder till ökad språkutveckling Förståelse mellan könen Ökat intresse för teknik och natur Undervisningen är flexibel så att du som elev kan med stöd välja den av de olika metoder som vi erbjuder som passar dig bäst. Ger ökad självkännedom och självförtroende Ger vägledning mot högre studier och ett försprång i studieteknik Bygger eget ansvar Genererar gruppdynamik

6 Övergripande kursplan
Mål Krisiskt tänkande individer Gå från tunnelseende till vidga syn på samhället Lära sig ansvarstagande Kreativa individer Tollerans Lära sig se slutuppgift/ målet Se Upprätt Bekräfta Flexibelt lärande Elevdemokrati på ”rätt sätt” Jobba med utvärdering som verktyg År 7 Struktur År 8 Innehåll År 9 Tillämpning Ansvarstagande Gruppdynamik Mål planering och deadline Prioritering Eleverna skapar sin IUP Lär sig strukturen i utbildningen Fördjupa kunskaper Måluppfyllelse Använda tekniken till att visa kunskap Källkritik Eleverna lär sig fylla sina mål och följa upp dem Internationella kontakter Presentation Hitta egna vägar till målen (Framtidspiloterna.) Agera på eget ansvar Ett gemensamt interaktivt och praktisk arbete för hela klassen med olika stadier under de tre åren grunden är en hemsida för klasserna i hälsa, it och häst. I U P

7 Kursinnehåll och föreläsningar IT
PUL Demokrati och it Källkritik Att söka på Internet IT säkerhet Epost och konferenser Faror och hur man skyddar sig på internet Etik och moral Kommunikations kunskap Reklam och it LEGO Ljud Bild Film LCD Musik Speltillverkning Marknadsföring Omvärldskunskap

8 Kursinnehåll och studiebesök
Att tillverka sin egen hemsida Blogg som marknadsföring och kul hobby Att granska med kritiska ögon det som förmedlas över Internet, vad är sant? Teknik LEGO Datastyrning och processteknik genom LEGO IT Mässan Stockholm Utbyte med andra länder genom IT gården SSAB i ett data perspektiv LCD teknik, Ett av Borlänges spets företag Teknikdalen Högskolan Gymnasiebesök


Ladda ner ppt "Summering av brainstorm 2"

Liknande presentationer


Google-annonser