Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärgrupper som modell för verksamhetsutveckling inom BU Case Aneby kommun 28-30 augusti, 2013 - inom utbildningen ledarskapsutveckling över gränserna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärgrupper som modell för verksamhetsutveckling inom BU Case Aneby kommun 28-30 augusti, 2013 - inom utbildningen ledarskapsutveckling över gränserna."— Presentationens avskrift:

1 Lärgrupper som modell för verksamhetsutveckling inom BU Case Aneby kommun 28-30 augusti, 2013 - inom utbildningen ledarskapsutveckling över gränserna.

2 Hur ses modellen i ljuset av verksamhetsutveckling inom BU - hur används modellen och vilket utrymme får den? • Positivt- ger alla möjlighet att tycka och uttrycka åsikter, reflektera och känna delaktighet och ansvar. • Underlättar beslutsfattande och verksamhetsutveckling. • Ensamarbetet minskar och vi har tid att reflektera tillsammans. • Gemensamma lösningar ger tidsvinst. • Planerade lärgrupper 2-3 ggr i veckan till 1-2ggr per termin, sker dagligen i ämnes- och arbetslag. • Valet av samtalsämne styrs av behov i gruppen och utvärderingar av verksamheten. Ibland styrs innehållet av arbetsgivare/chefer, då fokus sätts på övergripande frågor. • I samtalsgrupperna finns det en struktur med en tydlig ledare och sekreterare. • Instrument - förberedande frågor, post it-lappar, tvärgrupper, tankekartor, arbetslag, tidsbegränsat samtal, bestämda frågor eller spontana samtal, där modellen används.

3 Hur påverkar arbetsmodellen ledarskapet och hur ger det sig uttryck? • Alla vet sin uppgift och tar ansvar. • Det underlättar att vara ledare över en organisation som har ett eget driv. • Öppnare klimat, större delaktighet, alla förstår och följer gemensamma beslut. • Bekvämt sätt att få med alla. • När samtalen fungerar är det möjligt att släppa allt mer ansvar till andra. • Som chef finns det förutsättningar att känna tillit till medarbetare. • Det skapar ett driv och energi till utveckling när vi talar samma språk. • Ökad förståelse för olika tankesätt.

4 Har modellen inverkat på rekryteringsarbetet - påverkas arbetsgivarattraktiviteten? • Stor skillnad. • Det har skapat en nyfikenhet- vad betyder lärande organisation? • Först när begreppet modellärande kommun förklaras finns ett ökat intresse för att arbeta i Aneby kommun. • En kaxig Vi- känsla har etablerats i kommunen. • Fler sökande till tjänster. • Högre kvalitet på undervisningen.

5 Vilken påverkan har arbetsmodellen på lärarnas arbetsmiljö/ elevernas skolmiljö ? • Möjlighet ges till inflytande och en större acceptans. • Alla drar åt samma håll. • Motiverade och engagerade medarbetare- överförs till elever. • Ett ökat behov av mötesplatser och samarbete. • Kvalitén på undervisningen har höjts. • Positivt att arbeta med egna frågor till mer övergripande frågor. • Förhoppning finns att metoden sprids ner bland elever och barn i större utsträckning. • Förhoppning finns att skapa arenor där man som elev får tala tänka och tycka fritt. • Förhoppning finns att ge elev- och föräldrainflytande på riktigt genom lärgrupper på elev- och föräldranivå.

6 Vilka effekter har arbetsmodellen på lärande och resultat i Aneby skolor? • Metoden har gett ett ökat perspektiv på olika frågor och lyft medvetenheten om uppdraget. • Pedagogerna är medvetna om reflektionens betydelse. • Stort engagemang hos pedagoger. • Medarbetarenkäter i Aneby kommun visar högt resultat på delaktighet och inflytande. • Både meritvärde och antal behöriga till gymnasiet har ökat.

7 Tack för lärorika och givande dagar! Anna och Vanja


Ladda ner ppt "Lärgrupper som modell för verksamhetsutveckling inom BU Case Aneby kommun 28-30 augusti, 2013 - inom utbildningen ledarskapsutveckling över gränserna."

Liknande presentationer


Google-annonser