Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Omvårdnadshandledning - Yrkesinriktad handledning”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Omvårdnadshandledning - Yrkesinriktad handledning”"— Presentationens avskrift:

1 ”Omvårdnadshandledning - Yrkesinriktad handledning”

2 Handledning Yrkesmässig vägledning Vägledning Klinisk handledning
Handledning av uppsats Handledning i ett ämne etc.

3 Angränsande områden Ledarskap Undervisning Psykoterapi Omvårdnads
-handledning Rådgivning Själavård Utvärdering

4 Syftet Stärka yrkesidentitet Ge växt och utveckling i yrket
Stärka samarbetet i gruppen Säkra vårdkvaliteten för patienten Personlig mognad och utveckling

5 Uppläggning och genomförande
Grupp om cirka personer Samma handledare Intakt grupp - om möjligt Kontinuitet Närvaro - viktig 2 gånger per termin 2 lektionstimmar Obligatoriskt Bestämda dagar Tystnadsplikt Utvärdering

6 Fokus En situation ifrån den kliniska verksamheten
När det var problematiskt När det blev bra Situationen - självupplevd Patient - Anhörig - Personal - Handledare

7 Arbetssätt - systematisering
Tanke vad tänker Du? Känsla vad känner? Handling vad gjorde Du? vad vill Du göra? vad kan Du göra?

8 Reflektera att vända tillbaka här och nu

9 Handledaren är en modell för yrkesprofessionen

10 Vinster Lära känna sig själv - ökad självkännedom Stärka det positiva
Få bekräftelse Minskar risken för utmattning/utbrändhet Sätta ord på ”tyst kunskap” Prata av sig - bli lyssnad till Får hjälp att komma vidare Minska konflikter genom ökad förståelse för varandra och lära sig ta hand om varandra

11 En modell för handledning
Stimulerar medvetenhet om yrkesroll Ny förståelse Samma yrkesbakgrund handledningsmodell Ökad kunskap Professionell kvalitet Reflektion Konstruktiv Kritiskt tänkande Att inte bli ”avslöjad”


Ladda ner ppt "”Omvårdnadshandledning - Yrkesinriktad handledning”"

Liknande presentationer


Google-annonser