Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Handlednings-samtal Utforska – klargöra samband mellan tanke

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Handlednings-samtal Utforska – klargöra samband mellan tanke"— Presentationens avskrift:

1 Handlednings-samtal Utforska – klargöra samband mellan tanke
och handling Avlasta – lindra påverkan av stressfylld händelse Feedback – spegla, info om hur det går

2 Evidens: undervisning och lärande
Relation handledare-student av stor betydelse Korrelation mellan positiv relation och lärande/studieresultat Positiv relation: Inta studentens perspektiv Anpassa HL FEEDBACK Respektfullt klimat Hattie 2009

3 Kunskaper Erfarenheter
Nivåer av handledning Handling Motiv för handlingen Kunskaper Erfarenheter Styrande värderingar Sambandet mellan tanke och handling Handal &, Lauvås 1982, 2004

4

5 Samtals-strategi Problemdefiniering Hur ser det ut nu? Mål
Hur skulle du vilja ha det? Medel Hur ska du nå dit? (Ivey/Engquist 1996)

6 Områden att koncentrera HL kring
Utbildningsmässiga Medicinska Yrkesmässiga/praxis Personliga Olika perspektiv att inta Etiskt… Juridiskt.. Patient.. Kollegialt…. Biomedicinskt… Handal &, Lauvås 1982, 2008

7 ”We need not judge which is true
”We need not judge which is true. We need to understand the way individuals reason, the way their minds work.” Argyris (1985)

8 Alternativ till och reaktion på
Utforskande samtal Alternativ till och reaktion på Värderande/fördömande förhållningssätt (shame and blame) och icke-värderande förhållningssätt Schön, Argyris 1996, Rudolph 2004

9 Förhållningssätt Värderande Icke-värderande Utforskande
HL sitter inne med sanningen Ingen, någon eller båda

10 Kunskaper Erfarenheter
Praktisk yrkesteori Handling Motiv för handlingen Kunskaper Erfarenheter Styrande värderingar Sambandet mellan tanke och handling Handal &, Lauvås 1982, 2008

11 Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan eller vet mera…”
”Om jag vill lyckas med att föra människor mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan eller vet mera…” Kirkegaard Ur Samlade Verk (band XIII) Om mitt författarskap

12 Vetenskapligt arbetssätt
Datainsamling – Hypotesprövning Kartläggning genom frågor Fler detaljer – principer, mönster och samband Precisering ger fler handlingsalternativ Förändrad bild av verkligheten

13 Utforskande samtal och feedback
Stud Egna reflektioner – tankar, känslor, MÅL HL Delger observation - utforskar ”Jag la märke till att…” Berätta hur du tänkte där.. HL Feedback Så här tänker jag … Feedback och feedforward - Vad tänker du om detta? Stud Summering NY MÅLSÄTTNING

14 Utforskande HL Öppna frågor Frågor som utforskar skillnader
På vilket sätt dominerar..? Kan du ge exempel på..? Berätta mera om..? Frågor som utforskar skillnader Vad är det du gör då till skillnad mot nu som får dig att…? Frågor som utforskar konsekvenser Vad skulle hända om du..? Frågor som utmanar Om du skulle konfrontera X vad skulle kunna hända?

15 Utforskande HL Sammanfattningar
Om jag har förstått det hela rätt så upplever du att…. Å ena sidan vill du.., å andra sidan… vilket vill du börja med… Bekräfta , affektivt och kognitivt gensvar Icke-verbalt och verbalt ”Det låter jobbigt…”

16 Feedback som ger lärande- feedforward
Relaterad till uppgift och mål Vart är jag på väg? Hur går det för mig? Vad kan jag förändra/stärka? Hur ska jag förändra/stärka? (Hattie 2007, Veloski 2006)

17 Handledaren sitter inne med sanningen

18 Handledaren sitter inne
med sanningen

19 Handledaren sitter inne med sanningen
Gissa vad jag tänker på?


Ladda ner ppt "Handlednings-samtal Utforska – klargöra samband mellan tanke"

Liknande presentationer


Google-annonser