Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Handlednings-samtal •Utforska – klargöra samband mellan tanke och handling •Avlasta –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Handlednings-samtal •Utforska – klargöra samband mellan tanke och handling •Avlasta –"— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Handlednings-samtal •Utforska – klargöra samband mellan tanke och handling •Avlasta – lindra påverkan av stressfylld händelse •Feedback – spegla, info om hur det går

2 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Evidens: undervisning och lärande •Relation handledare-student av stor betydelse •Korrelation mellan positiv relation och lärande/studieresultat •Positiv relation: –Inta studentens perspektiv –Anpassa HL –FEEDBACK –Respektfullt klimat Hattie 2009

3 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Nivåer av handledning Handling Motiv för handlingen Kunskaper Erfarenheter Styrande värderingar Sambandet mellan tanke och handling Handal &, Lauvås 1982, 2004

4 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/

5 Problemdefiniering –Hur ser det ut nu? Mål –Hur skulle du vilja ha det? Medel –Hur ska du nå dit? Samtals-strategi (Ivey/Engquist 1996)

6 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Områden att koncentrera HL kring •Utbildningsmässiga •Medicinska •Yrkesmässiga/praxis •Personliga Olika perspektiv att inta •Etiskt… •Juridiskt.. •Patient.. •Kollegialt…. •Biomedicinskt… Handal &, Lauvås 1982, 2008

7 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ ”We need not judge which is true. We need to understand the way individuals reason, the way their minds work.” Argyris (1985)

8 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Utforskande samtal Alternativ till och reaktion på •Värderande/fördömande förhållningssätt (shame and blame) och •icke-värderande förhållningssätt Schön, Argyris 1996, Rudolph 2004

9 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ VärderandeIcke- värderande Utforskande HL sitter inne med sanningen Ingen, någon eller båda Förhållningssätt

10 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Praktisk yrkesteori Handling Motiv för handlingen Kunskaper Erfarenheter Styrande värderingar Sambandet mellan tanke och handling Handal &, Lauvås 1982, 2008

11 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ ”Om jag vill lyckas med att föra människor mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad hon gör men först och främst förstå det hon förstår. Om jag inte kan det hjälper det inte om jag kan eller vet mera…” Kirkegaard Ur Samlade Verk (band XIII) Om mitt författarskap

12 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Vetenskapligt arbetssätt •Datainsamling – Hypotesprövning •Kartläggning genom frågor •Fler detaljer – principer, mönster och samband •Precisering ger fler handlingsalternativ •Förändrad bild av verkligheten

13 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Utforskande samtal och feedback 1.Stud Egna reflektioner – tankar, känslor, MÅL 2.HL Delger observation - utforskar -”Jag la märke till att…” -Berätta hur du tänkte där.. 3.HL Feedback -Så här tänker jag … -Feedback och feedforward - Vad tänker du om detta? 4.Stud Summering 5.NY MÅLSÄTTNING

14 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Utforskande HL •Öppna frågor –På vilket sätt dominerar..? –Kan du ge exempel på..? –Berätta mera om..? •Frågor som utforskar skillnader –Vad är det du gör då till skillnad mot nu som får dig att…? •Frågor som utforskar konsekvenser –Vad skulle hända om du..? •Frågor som utmanar –Om du skulle konfrontera X vad skulle kunna hända?

15 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Utforskande HL •Sammanfattningar –Om jag har förstått det hela rätt så upplever du att…. –Å ena sidan vill du.., å andra sidan… vilket vill du börja med… •Bekräfta, affektivt och kognitivt gensvar –Icke-verbalt och verbalt –”Det låter jobbigt…”

16 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Feedback som ger lärande- feedforward •Relaterad till uppgift och mål •Vart är jag på väg? •Hur går det för mig? •Vad kan jag förändra/stärka? •Hur ska jag förändra/stärka? (Hattie 2007, Veloski 2006)

17 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Handledaren sitter inne med sanningen

18 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Handledaren sitter inne med sanningen

19 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Gissa vad jag tänker på? Handledaren sitter inne med sanningen


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL / Pia Strand/ Handlednings-samtal •Utforska – klargöra samband mellan tanke och handling •Avlasta –"

Liknande presentationer


Google-annonser