Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMTAL SOM VERKTYG PRIVATSAMTAL EXPERTSAMTAL ”lika villkor” professionell samtalare vän bekant kögranne - vardagsprat - information - diskussion - handledning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMTAL SOM VERKTYG PRIVATSAMTAL EXPERTSAMTAL ”lika villkor” professionell samtalare vän bekant kögranne - vardagsprat - information - diskussion - handledning."— Presentationens avskrift:

1 SAMTAL SOM VERKTYG PRIVATSAMTAL EXPERTSAMTAL ”lika villkor” professionell samtalare vän bekant kögranne - vardagsprat - information - diskussion - handledning processinriktat - förtroenden - psykosocialt behandlingsarbete - service - undervisning kund förälder elev adept klient patient

2 Piltavlan Mentormodellen Tidslinjen - Start Mål Adepten i relation till verksamheten Adepten i relation till andra, ledarskapet Adepten i relation till sig själv Adept = lärjunge/elev Mentor = förebild/handledare Organisation Avdelning Individ

3 Piltavlan Mentormodellen Tidslinjen - Start Mål Samtalsämnen: Omvärld Samtalsämnen: Relationer Samtalsämnen: Jag och min personliga utveckling Adept = lärjunge/elev Mentor = förebild/handledare Organisation Avdelning Individ

4 Steg 1: Utreda och klargöra problemsituationen * Lyssna + att höra det som sägs + att uppfatta och förstå + att svara på sådant sätt att den handledde förstår att du förstått (- parallella monologer) (- kamp om talutrymme) STEG OCH FÄRDIGHETER I EN SAMTALSMODELL

5 forts. Steg 1: Utreda och klargöra problemsituationen * Ställa frågor – föra samtalet framåt + öppna frågor + slutna frågor (- ledande frågor) (- attackfrågor) STEG OCH FÄRDIGHETER I EN SAMTALSMODELL

6 forts. Steg 1: Utreda och klargöra problemsituationen * Spegla + parafrasera (upprepa exakt; belysa) + ge empatiska svar / spegla känslor och sakinnehåll • Sammanfatta • Uppmuntra • Sammanfatta ur den handleddes (adeptens) perspektiv STEG OCH FÄRDIGHETER I EN SAMTALSMODELL

7 Steg 2:Vidga perspektiv • Konfrontera / Utmana • Informera • Tolka • Avancerad empati • Lista alternativ • Delge egna erfarenheter / ”ge råd” • Sammanfatta ur handledarens perspektiv STEG OCH FÄRDIGHETER I EN SAMTALSMODELL

8 Steg 3:Formulera mål och delmål • Brainstorming och drömteknik • Konfrontera / utmana • Listning Steg 4:Upprätta handlingsplan • Finna sätt att realisera mål och delmål • Välja bästa sättet Steg 5:Utvärdering – uppföljning • Fokusera processen • Fokusera den handledde • Fokusera handledaren STEG OCH FÄRDIGHETER I EN SAMTALSMODELL

9 Feedback och bedömning Informell bedömning ges genom värderande muntlig kommunikation eller kroppsspråk. • samtal som uttrycker rätt eller fel, ros eller ris • ögonkontakt, röstläge som visar gillande eller ogillande BEDÖMNING (värdering av en annans beteende baserat på uttalade eller dolda kriterier. INFORMELL (tillfällig interaktion) FEEDBACK (icke värderande kommunikation till en annan i syfte att underlätta dennes självkännedom Informell feedback ges genom icke värderande muntlig kommunikation. ”När du kom in i rummet tvekade du en stund”. • tillfälliga samtal • utbyte av tankar, idéer och känslor • umgänge Olika former av skrivna prestationsvärderingar. • bedömningsinstrument • skrivna bedömningar av prestationen i relation till mål eller kriterier. Varje slag av feedback som ges i skriftlig form betraktas som formell. • (handledningsunderlag) • kritiska händelser • dagböcker (skrivna av handledaren) FORMELL (skriven dokumentation)

10 Johari fönster och öppenhet Kommunikation och feedback för att lära känna sig själv och andra. Öppenhet ger tillit och tvärt om. Joseph Luft & Harry Ingham

11 Johari fönster Det jag döljer det jag tror att andra inte kan acceptera. Andra ser inte Jag ser ÖKADÖPPENHETÖKADÖPPENHET Andra ser Mitt officiella jag det jag visar t ex på arbetsplatser. Det varken jag eller andra vet om mig. Mina outnyttjade möjligheter. Det omedvetna. Mina ”blinda” fläckar det andra upplever av mig som de inte talar om för mig. Jag ser inte FEEDBACK

12 ”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när hon tror att hon kan hjälpa andra. För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. All äkta hjälpsamhet börjar med ödmjukhet inför den jag vill hjälpa och därmed måste jag förstå att detta att hjälpa inte är att vilja härska, utan att vilja tjäna. Kan jag inte detta, så ska jag heller inte hjälpa någon.” Sören Kierkegaard

13 ”Mentorn, en medspelare som spelar in adepten i framtidens lag” Projekt förbundsledare 2010


Ladda ner ppt "SAMTAL SOM VERKTYG PRIVATSAMTAL EXPERTSAMTAL ”lika villkor” professionell samtalare vän bekant kögranne - vardagsprat - information - diskussion - handledning."

Liknande presentationer


Google-annonser