Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det personliga ledarskapet januari 2010

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det personliga ledarskapet januari 2010"— Presentationens avskrift:

1 Det personliga ledarskapet januari 2010
Date Orsa kommun Det personliga ledarskapet januari 2010

2 Det autentiska ledarskapet…………..
Ledarskapet utgår från äkthet – sanna ledare är sig själva Det personliga ledarskapet

3 Att leda mig själv….. Förstå mig själv
Vem är jag – styrkor och svagheter Vilka värderingar har jag Vad driver mig Varför vill jag vara ledare Vad vill jag åstadkomma Det personliga ledarskapet

4 Självkännedom/självinsikt
Date Självkännedom/självinsikt Självkänsla Självförtroende tillit till den egna förmågan kännedom om det egna jaget medvetenhet om den egna personlighetens värde Det personliga ledarskapet

5 Passion för arbetet – ledarskapet kommer från hjärtat
Autentiska ledare bygger medarbetare Coachning ett viktigt verktyg Det personliga ledarskapet

6 Trogen mina värderingar
Trogen uppdraget och organisationens värderingar Det personliga ledarskapet

7 Håll livet i balans….............. Arbetet – hur använder jag min tid?
Den andra halvan av livet – hur använder jag min tid? Det personliga ledarskapet

8 ”The dance of leadership”
Date ”The dance of leadership” Ledarskap - intuitiva processer och samspel

9 Att leda sig själv – “managing oneself”
Vem är jag? Hur lär & presterar jag? Hur leder jag? Hur kommunicerar jag? Min konfliktstil? Mitt relationsansvar? Den andra halvan av livet? Det personliga ledarskapet

10 Att leda sig själv.. Vem är jag? Styrkor & svagheter
Personlighet & stil Mitt bidrag Vision & kall (motivation/ambition) Intressen Mina värderingar Duger jag? Gillar jag mig? Det personliga ledarskapet

11 Integrerat, personligt och situationsanpassat ledarskap
03/04/2017 Date Personligt ledarskap byggt på integration och situation… Förebilden och Banérföraren Integrerat, personligt och situationsanpassat ledarskap Coachen Chefen och Beslutsfattaren Gränssättaren Det personliga ledarskapet 11

12 Att leda sig själv... Hur lär och presterar jag? (Görandet) Läsa
Skriva Lyssna Tala Intuition eller Experiment Observation Upplevelse Abstraktion Det personliga ledarskapet

13 Att leda sig själv..... Hur kommunicerar jag ?!?.. Skriver?
Talar (fakta eller i bilder och berättelser etc..) Genom möten? Genom att göra tillsammans? Upplevelser? Hur använder Du kroppsspråket (Är Du medveten om Ditt kroppsspråk och de signaler Du sänder?) Det personliga ledarskapet

14 Att leda sig själv...... Hur ser min konfliktstil ut? Undvikande
Mildrande Kompromissande Problemlösande Kämpar, fightas Flyr Passar Ser på Det personliga ledarskapet

15 Återkoppling och personlig utveckling
+2 +1 -1 Feedback Ensidig beröm Ensidig kritik Ingen återkoppling PERSONLIG UTVECKLING Det personliga ledarskapet Page 15

16 Feedbacktrappan Förstå VALET Förklara Försvara Förkasta
Grad av mottaglighet för feedback Förändra Förstå VALET Förklara Förbli Försvara Fortsätt med… Sluta med… Börja med… Förkasta Det personliga ledarskapet Page 16

17 Att leda sig själv....... Mitt relationsansvar Mig själv Familjen
Vänner Ägare, politiker Chefskollegor Medarbetare Det offentliga / Media Det personliga ledarskapet

18 All leda sig själv........ The second half of your life Vad är arbete?
Lär Du Dig något nytt? Hur tänker Du framåt? Vad ser Du? Den andra eller alt karriären och / eller Den parallella karriären Det personliga ledarskapet

19 Mitt uppdrag. LEDNINGSIDE
Jag ska för......vem – vilka?? (uppdragsgivare) Lösa behovet av.. (huvuduppg.) Genom att göra vad......flera exempel.... Vilket skall leda till eller Vilka är jag till för och varför? Texten kan vara åtta - tio raders text….…. Det personliga ledarskapet

20 Återkoppling för utveckling………..
Be om synpunkter och reaktioner från några få som Du litar på och har förtroende för Använd utvecklingssamtalet ömsesidigt- regelbundet, strukturerat Försök att ”titta in” i dolda fönstret / blinda fläcken Kombinera med olika ”test”, lägg små ”pusselbitar” Filma några vardagssituationer eller ledningsmöten Finn en extern mentor att tala med – om allt!! Det personliga ledarskapet

21 Mentorskap Bakgrund och personliga erfarenheter
Det personliga ledarskapet

22 Mentorskap – bakgrund Odysses till Trojanska kriget och hans vän Mentor tar hand om sonen Telemakhos. Uppdrag: vän, rådgivare, lärare och fostrare! Hantverkare och konstnärer. Handledning och uppmuntran Hela personligheten och inte bara teknisk kompetens. 1970-talet inom företagen. Japan – det förlovade landet för teamwork hyllar mentorn Det personliga ledarskapet

23 Mentorskap Adepten får handledning och stöd från kunnig, ansedd, erfaren person i seniorposition. Målmedveten och konfidentiell kontakt . Präglas av öppenhet, personlighet, förtroende och förpliktelser och ska avtalsregleras Ger mentorn egen förnyelse och utveckling. Att vara mentor är en hedersuppgift. Det personliga ledarskapet

24 En bra mentor… Yrkesmässig kompetens Ändamålsenlig erfarenhet
Bra kontaktnät Bra lyssnare med intresse för människor Vågar tala om besvärliga saker Skapar förtroende genom öppenhet Delar med sig av succéer och misslyckanden Upplever inte adepten som konkurrent Medveten om att uppgiften är egenutvecklande Hjälper och stöder adepten att lösa problem Det personliga ledarskapet

25 Adepten Beredd att ta ansvar för egen utveckling
Måste vara beredd att vara aktiv och öppen Ställer upp på överenskomna spelregler Vara beredd på att ta emot feedback. Det personliga ledarskapet

26 Mentorskapsprocessen
Planera för regelbundna möten Fria men ändå förberedda diskussioner Adepten bär ansvar för sin utveckling Vad vill adepten uppnå? Avtal för att klarlägga roller, förväntningar, spelregler, mötesfrekvens, tid för förhållandet samt om förhållandet ska avbrytas i förtid. Det personliga ledarskapet

27 Coach, mentor eller professionell handledare?
Coach (intern) Sporrar och inspirerar i det dagliga arbetet inom organisationen Uppmuntrar och stödjer Frigör energi – får oss att växa ”Utmanar” (mellan fyra ögon) Alt tillvägagångssätt /Ställer bra frågor Hjälper till att utveckla den professionella rollen Mentor (extern) Klok och erfaren samtalspartner Ger råd och vägledning Delar med sig av sin erfarenhet Friare stöd i min personliga och professionella utveckling Relationen bygger på fritt ömsesidigt val av varandra Inga beroende eller nära personliga relationer Professionell handledare (extern) Yrkesmässiga, emotionella och relationsfrågor Fokus på fungerande i arbetet Andrum med möjlighet att spegla sig själva och få stöd I specifika frågor eller kontinuerligt över tid Det personliga ledarskapet

28 För personlig utveckling krävs….
Mod Vilja Målmedvetenhet Realistiska Mål Tålamod Tid och hårt arbete Konkret nivå Det personliga ledarskapet


Ladda ner ppt "Det personliga ledarskapet januari 2010"

Liknande presentationer


Google-annonser