Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Orsa kommun Det personliga ledarskapet januari 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Orsa kommun Det personliga ledarskapet januari 2010."— Presentationens avskrift:

1 Orsa kommun Det personliga ledarskapet januari 2010

2 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 2 Det personliga ledarskapet Det autentiska ledarskapet………….. Ledarskapet utgår från äkthet – sanna ledare är sig själva

3 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 3 Det personliga ledarskapet Att leda mig själv….. Förstå mig själv • Vem är jag – styrkor och svagheter • Vilka värderingar har jag • Vad driver mig • Varför vill jag vara ledare • Vad vill jag åstadkomma

4 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 4 Det personliga ledarskapet Självkännedom/självinsikt Självkänsla Självförtroende tillit till den egna förmågan kännedom om det egna jaget medvetenhet om den egna personlighetens värde

5 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 5 Det personliga ledarskapet Passion för arbetet – ledarskapet kommer från hjärtat Autentiska ledare bygger medarbetare Coachning ett viktigt verktyg

6 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 6 Det personliga ledarskapet Trogen mina värderingar Trogen uppdraget och organisationens värderingar

7 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 7 Det personliga ledarskapet Håll livet i balans….............. Arbetet – hur använder jag min tid?Den andra halvan av livet – hur använder jag min tid?

8 ”The dance of leadership” Ledarskap - intuitiva processer och samspel

9 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 9 Det personliga ledarskapet Att leda sig själv – “managing oneself” Vem är jag? Hur lär & presterar jag? Hur leder jag? Hur kommunicerar jag? Min konfliktstil? Mitt relationsansvar? Den andra halvan av livet?

10 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 10 Det personliga ledarskapet Att leda sig själv.. Vem är jag? •Styrkor & svagheter •Personlighet & stil •Mitt bidrag •Vision & kall (motivation/ambition) •Intressen •Mina värderingar Duger jag? Gillar jag mig?

11 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 11 Det personliga ledarskapet Förebilden och Banérföraren Integrerat, personligt och situationsanpassat ledarskap Coachen Chefen och Beslutsfattaren Gränssättaren Personligt ledarskap byggt på integration och situation…

12 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 12 Det personliga ledarskapet Att leda sig själv... Hur lär och presterar jag? (Görandet) •Läsa •Skriva •Lyssna •Tala •Intuition eller •Experiment •Observation •Upplevelse •Abstraktion

13 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 13 Det personliga ledarskapet Att leda sig själv..... Hur kommunicerar jag ?!?.. Skriver? Talar (fakta eller i bilder och berättelser etc..) Genom möten? Genom att göra tillsammans? Upplevelser? Hur använder Du kroppsspråket (Är Du medveten om Ditt kroppsspråk och de signaler Du sänder?)

14 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 14 Det personliga ledarskapet Att leda sig själv...... Hur ser min konfliktstil ut?  Undvikande  Mildrande  Kompromissande  Problemlösande  Kämpar, fightas  Flyr  Passar  Ser på

15 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 15 Det personliga ledarskapet Page 15 Återkoppling och personlig utveckling +2 +1 0 Feedback Ensidig beröm Ensidig kritik Ingen återkoppling

16 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 16 Det personliga ledarskapet Page 16 Feedbacktrappan Förkasta Försvara Förklara Förstå Grad av mottaglighet för feedback Förändra Förbli VALET Fortsätt med… Sluta med… Börja med…

17 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 17 Det personliga ledarskapet Att leda sig själv....... Mitt relationsansvar •Mig själv •Familjen •Vänner •Ägare, politiker •Chefskollegor •Medarbetare •Det offentliga / Media

18 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 18 Det personliga ledarskapet All leda sig själv........ The second half of your life •Vad är arbete? •Lär Du Dig något nytt? •Hur tänker Du framåt? Vad ser Du? •Den andra eller alt karriären och / eller •Den parallella karriären

19 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 19 Det personliga ledarskapet Mitt uppdrag. LEDNINGSIDE Jag ska för......vem – vilka?? (uppdragsgivare) Lösa behovet av.. (huvuduppg.) Genom att göra vad......flera exempel.... Vilket skall leda till.......... eller Vilka är jag till för och varför? Texten kan vara åtta - tio raders text….….

20 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 20 Det personliga ledarskapet Återkoppling för utveckling……….. •Be om synpunkter och reaktioner från några få som Du litar på och har förtroende för •Använd utvecklingssamtalet ömsesidigt- regelbundet, strukturerat •Försök att ”titta in” i dolda fönstret / blinda fläcken •Kombinera med olika ”test”, lägg små ”pusselbitar” •Filma några vardagssituationer eller ledningsmöten •Finn en extern mentor att tala med – om allt!!

21 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 21 Det personliga ledarskapet Mentorskap Bakgrund och personliga erfarenheter

22 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 22 Det personliga ledarskapet Mentorskap – bakgrund Odysses till Trojanska kriget och hans vän Mentor tar hand om sonen Telemakhos. Uppdrag: vän, rådgivare, lärare och fostrare! Hantverkare och konstnärer. Handledning och uppmuntran Hela personligheten och inte bara teknisk kompetens. 1970-talet inom företagen. Japan – det förlovade landet för teamwork hyllar mentorn

23 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 23 Det personliga ledarskapet Mentorskap Adepten får handledning och stöd från kunnig, ansedd, erfaren person i seniorposition. Målmedveten och konfidentiell kontakt. Präglas av öppenhet, personlighet, förtroende och förpliktelser och ska avtalsregleras Ger mentorn egen förnyelse och utveckling. Att vara mentor är en hedersuppgift.

24 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 24 Det personliga ledarskapet En bra mentor… Yrkesmässig kompetens Ändamålsenlig erfarenhet Bra kontaktnät Bra lyssnare med intresse för människor Vågar tala om besvärliga saker Skapar förtroende genom öppenhet Delar med sig av succéer och misslyckanden Upplever inte adepten som konkurrent Medveten om att uppgiften är egenutvecklande Hjälper och stöder adepten att lösa problem

25 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 25 Det personliga ledarskapet Adepten Beredd att ta ansvar för egen utveckling Måste vara beredd att vara aktiv och öppen Ställer upp på överenskomna spelregler Vara beredd på att ta emot feedback.

26 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 26 Det personliga ledarskapet Mentorskapsprocessen Planera för regelbundna möten Fria men ändå förberedda diskussioner Adepten bär ansvar för sin utveckling Vad vill adepten uppnå? Avtal för att klarlägga roller, förväntningar, spelregler, mötesfrekvens, tid för förhållandet samt om förhållandet ska avbrytas i förtid.

27 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 27 Det personliga ledarskapet Coach, mentor eller professionell handledare? Coach (intern)  Sporrar och inspirerar i det dagliga arbetet inom organisationen  Uppmuntrar och stödjer  Frigör energi – får oss att växa  ”Utmanar” (mellan fyra ögon)  Alt tillvägagångssätt /Ställer bra frågor  Hjälper till att utveckla den professionella rollen Mentor (extern)  Klok och erfaren samtalspartner  Ger råd och vägledning  Delar med sig av sin erfarenhet  Friare stöd i min personliga och professionella utveckling  Relationen bygger på fritt ömsesidigt val av varandra  Inga beroende eller nära personliga relationer Professionell handledare (extern)  Yrkesmässiga, emotionella och relationsfrågor  Fokus på fungerande i arbetet  Andrum med möjlighet att spegla sig själva och få stöd  I specifika frågor eller kontinuerligt över tid

28 Öhrlings PricewaterhouseCoopers januari 2010 sida 28 Det personliga ledarskapet För personlig utveckling krävs….  Mod  Vilja  Målmedvetenhet  Realistiska Mål  Tålamod  Tid och hårt arbete  Konkret nivå


Ladda ner ppt "Orsa kommun Det personliga ledarskapet januari 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser