Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Värdegrund. 22 Overall idea Hälsa Språk Montessori Värderingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Värdegrund. 22 Overall idea Hälsa Språk Montessori Värderingar."— Presentationens avskrift:

1 1 Värdegrund

2 22 Overall idea Hälsa Språk Montessori Värderingar

3 3 Syfte med värdebaserat ledarskap •Att försäkra ett önskvärt beteende uppnås genom förståelse och en djupt rotad känsla för vad som är rätt och fel. •Att uppnå enhetlighet mellan kollektivets och individens drivkrafter och motivation. Jag väljer att uppföra mig som jag gör.... …för att....…inte för att.... •Det känns rätt för mig •Jag förstår nyttan och syftet med mitt beteende •Jag förstår och vill undvika konsekvenserna av ett alternativt beteende •Jag är rädd för att bli bestraffad •Jag förväntar mig en belöning •Jag tror att det är nödvändigt för att bli accepterad av gruppen

4 4 Innebörden av ett värdebaserat ledarskap •Botten-upp vs top-down ägarskap av kollektivt beteende •Fokus på att upprätthålla värden, inte regler •Det skall inte finnas något belönings- eller bestraffningssystem •Regler måste alltid kunna associeras till motivet som rättfärdigar regeln •Ja och nej måste alltid följas av ett gediget skäl till varför •Alla individer; föräldrar, personal och elever är införstådda med och stödjer grundvärderingarna och skall alltid sträva efter att framföra budskapet

5 5 Önskvärt beteende Elever Personal Föräldrar

6 6 Önskvärt beteende - Elever Mot dig självMot dina kamrater Mot dina lärareMot din skola

7 7 Önskvärt beteende - Elever Mot dina lärareMot din skola •Tro på din egen förmåga och talang •Respektera dig själv och ditt egenvärde •Gör medvetna val (baserat på förståelse för konsekvenserna) •Utveckla fritt tänkande •Skjut inte upp, var i tid •Ta ansvar för din egen utveckling •Projicera inte din egen ilska och frustration på andra Mot dig självMot dina kamrater

8 8 •Hjälp dina kamrater om du kan •Var generös med dina tillgångar •Umgås med vänner med olika social och kulturell bakgrund •Uteslut inte någon från socialt umgänge •Dela dina vänner med andra •Acceptera eller finn dig inte i andras påtryckningar •Respektera dina kamraters gränser •Gör inte anspråk på det som inte är ditt •Stör inte dina kamrater Mot dina kamrater Önskvärt beteende - Elever Mot dina lärareMot din skola Mot dig själv

9 9 Mot dina lärare Mot dig självMot dina kamrater Önskvärt beteende - Elever Mot dina skola •Visa respekt för dina lärare •Var kritisk mot vad som är rätt och fel oavsett vad läraren säger, och agera därefter •Behandla din lärare som värdefull och begränsad resurs •Använd din lärare som en handledare och inte som ett substitut till dig själv

10 10 Mot dig självMot dina kamrater Mot din skola Önskvärt beteende - Elever Mot dina lärare •Var försiktigt med skolans tillgångar •Hjälp till med att bevara och återställa skolans tillgångar •Tala positivt om skolan utanför dess väggar •Ta ansvar för skolans utveckling

11 11 Mot dig självMot dina vänner Mot din skola Önskvärt beteende - Elever Mot dina lärare •Tro på din egen förmåga och talang •Respektera dig själv och ditt egenvärde •Gör medvetna val (baserat på förståelse för konsekvenserna) •Utveckla fritt tänkande •Skjut inte upp, var i tid •Ta ansvar för din egen utveckling •Projicera inte din egen ilska och frustration på andra •Hjälp dina kamrater om du kan •Var generös med dina tillgångar •Umgås med vänner med olika social och kulturell bakgrund •Uteslut inte någon från socialt umgänge •Dela dina vänner med andra •Acceptera eller finn dig inte i andras påtryckningar •Respektera dina kamraters gränser •Gör inte anspråk på det som inte är ditt •Stör inte dina kamrater •Visa respekt för dina lärare •Var kritisk mot vad som är rätt och fel oavsett vad läraren säger, och agera därefter •Behandla din lärare som värdefull och begränsad resurs •Använd din lärare som en handledare och inte som ett substitut till dig själv •Var försiktig med skolans tillgångar •Hjälp till med att bevara och återställa skolans tillgångar •Tala positivt om skolan utanför dess väggar •Ta ansvar för skolans utveckling

12 12 Önskvärt beteende - Personal Mot dina eleverMot din skola Mot dig självMot dina kollegor

13 13 Med dig själv •Tro på din egen förmåga och talang •Respektera dig själv och dina värderingar •Utveckla fritt tänkande •Skjut inte upp, kom i tid •Ta ansvar för din egen utveckling •Projicera inte din egen frustration på andra •Håll isär personliga problem från yrkesmässiga •Ta inte upp problem utan att ha tänkt på en lösning •Tjafsa inte, var praktisk och svälj din stolthet Önskvärt beteende - Personal Med dina eleverMed din skola Med dina likar

14 14 Mot dina kollegor Önskvärt beteende - Personal Mot dina eleverMot din skola •Hjälp dina kollegor när du kan •Var generös med dina tillgångar •Respektera olikheter i åsikter och perspektiv •Uteslut ingen från socialt umgänge •Acceptera eller finn dig inte i andras påtryckningar •Respektera dina kollegors gränser •Stör inte dina kollegor Mot dig själv

15 15 Mot dina kollegor Önskvärt beteende - Personal Mot dina eleverMot din skola •Visa respekt för dina elever •Acceptera inte respektlöshet från eleverna •Var öppen och lyssna när eleverna är kritiska till dina egna påståenden, och var förberedd för att diskutera och omvärdera frågan •Betrakta varje elev individuellt med respekt för deras speciella situation Mot dig själv

16 16 Mot din skola Mot dina kollegor Önskvärt beteende - Personal Mot dina elever Mot dig själv •Ta ansvar för skolans utveckling •Sök proaktivt efter möjligheter att förbättra din närmiljö •Var rädd om skolans tillgångar •Hjälp till att bevara och återställa skolans tillgångar •Prata positivt om skolan utanför dess väggar

17 17 Mot dina kollegor Önskvärt beteende - Personal Mot dina eleverMot din skola Mot dig själv •Tro på din egen förmåga och talang •Respektera dig själv och dina värderingar •Utveckla fritt tänkande •Skjut inte upp, kom i tid •Ta ansvar för din egen utveckling •Projicera inte din egen frustration på andra •Håll isär personliga problem från yrkesmässiga •Ta inte upp problem utan att ha tänkt på en lösning •Tjafsa inte, var praktisk och svälj din stolthet •Hjälp dina kollegor när du kan •Var generös med dina tillgångar •Respektera olikheter i åsikter och perspektiv •Uteslut ingen från socialt umgänge •Acceptera eller finn dig inte i andras påtryckningar •Respektera dina kollegors gränser •Stör inte dina kollegor •Visa respekt för dina elever •Acceptera inte respektlöshet från eleverna •Var öppen och lyssna när eleverna är kritiska till dina egna påståenden, och var förberedd för att diskutera och omvärdera frågan •Betrakta varje elev individuellt med respekt för deras speciella situation •Ta ansvar för skolans utveckling •Sök proaktivt efter möjligheter att förbättra din närmiljö •Var rädd om skolans tillgångar •Hjälp till att bevara och återställa skolans tillgångar •Prata positivt om skolan utanför dess väggar

18 18 Önskvärt beteende - Föräldrar Mot barnenMot din skola Mot dina gelikarMot personalen

19 19 Mot personalen Önskvärt beteende - Föräldrar Mot barnenMot din skola •Visa respekt för lärarnas arbete •Skilj på ledningen av skolan, som hanteras av kooperativet, och mot den pedagogiska verksamheten, som hanteras av personalen •Skilj på dina roller som förälder, medlem, arbetsgivare (om så är fallet) •Respektera informationskanalerna (undvik störande spontan information) Mot dina gelikar

20 20 Mot dina gelikar •Diskutera inte andra föräldrars barn i deras frånvaro •Genomför de uppdrag som ni har kommit överens om i era arbetsgrupper •Respektera olikheter i åsikter och perspektiv Önskvärt beteende - Föräldrar Mot barnenMot din skola Mot personalen

21 21 Mot barnen Önskvärt beteende – Föräldrar Mot din skola •Var konsekvent i hur du behandlar ditt barn enligt BMSL:s principer •Tro på ditt barns förmåga och sporra/stötta henne/honom •Hälsa på alla barn när ni råkas på skolan Mot dina gelikarMot personalen

22 22 Mot barnen Önskvärt beteende - Föräldrar Mot din skola Mot dina gelikar •Ta ansvar för utvecklingen av skolan •Var generös och rättvis med din tid och kompetens, för att hjälpa skolan att uppnå dess mål •Hjälp till att underhålla och reparera skolans tillgångar •Prata positivt om skolan utanför dess väggar Mot personalen

23 23 Mot barnen Önskvärt beteende - Föräldrar Mot din skola Mot dina gelikarMot personalen •Visa respekt för lärarnas arbete •Skilj på ledningen av skolan, som hanteras av kooperativet, och mot den pedagogiska verksamheten, som hanteras av personalen •Skilj på dina roller som förälder, medlem, arbetsgivare (om så är fallet) •Respektera informationskanalerna (undvik störande spontan information) •Diskutera inte andra föräldrars barn i deras frånvaro •Genomför de uppdrag som ni har kommit överens om i era arbetsgrupper •Respektera olikheter i åsikter och perspektiv •Var konsekvent i hur du behandlar ditt barn enligt BMSL:s principer •Tro på ditt barns förmåga och sporra/stötta henne/honom •Hälsa på alla barn när ni råkas på skolan •Ta ansvar för utvecklingen av skolan •Var generös och rättvis med din tid och kompetens, för att hjälpa skolan att uppnå dess mål •Hjälp till att underhålla och reparera skolans tillgångar •Prata positivt om skolan utanför dess väggar

24 24 Grundervärderingarna uppstår genom det önskvärda beteendet Elever Personal Föräldrar Värderingar 1.Jag har.... 2.Jag välkomnar... 3.Jag ansvarar … 4.... 5.... 6.... 7..... 8..... 9..... 10.....

25 25 Värderingar som krävs för att uppnå önskvärt beteende 1.Jag har tillräckligt omdöme att bestämma över mig själv. 2.Jag välkomnar och respekterar olika åsikter, personligheter, kulturer, nationaliteter, livsåskådningar och religioner. 3.Jag ansvarar för min nuvarande och framtida situation och kan själv forma den. 4.Jag känner mig stark när jag kan hjälpa och ge till andra. 5.Jag vill inte att stolthet och fördomar skall förhindra min objektivitet. 6.Jag känner mig stolt över mig själv och den struktur som jag tillhör. 7.Jag vill att andra känner att de kan lita på mitt engagemang och min lojalitet. 8.Jag gör mig själv en tjänst när jag är proaktiv i mitt engagemang. 9.Vad jag vet om mig själv räknas mer än vad andra tror. 10.Jag är stark om jag kan utveckla mig själv utan att det sker på andras bekostnad.

26 26


Ladda ner ppt "1 Värdegrund. 22 Overall idea Hälsa Språk Montessori Värderingar."

Liknande presentationer


Google-annonser