Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SAMTAL. UPPVÄRMNING AVSTÄMNING ARBETSFAS SAMMANFATTNING AVSLUTNING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SAMTAL. UPPVÄRMNING AVSTÄMNING ARBETSFAS SAMMANFATTNING AVSLUTNING."— Presentationens avskrift:

1 SAMTAL

2 UPPVÄRMNING AVSTÄMNING ARBETSFAS SAMMANFATTNING AVSLUTNING

3 ”Professionellt stöd för att skapa förutsättningar för utveckling av yrkeskompentens”

4 UTGÅNGSPUNKTER - Alla har resurser - Förmåga till förändringar (dock ibland hinder) - Samtalsledarens uppgift är att hjälpa till att undanröja hinder. Inte skapa nya. - Positivt tänkande och inställning (Förmedlare av hopp) (Självuppfyllande profetior) - Inte tänka i termer av ”rätt” och ”fel” lösningar. Utan mer i termer av olika lösningar.

5 SKAPA ETT ACCEPTERANDE KLIMAT - Intresse - Engagemang - Respekt (kränk inte) - Förståelse - Inlevelse (Drunkna inte)

6 BEMÄSTRINGS- FÖRSÖK - Aggressivitet (Ju räddare desto ilsknare) - Flykt (Bagatellisera) (Utebli) - Projektion (Överföra egna problem på andra)

7 - Självanklagande -Likgiltig - Totalt förnekande - Hålla med - Avledande manöver - Vän

8 JOHARI FÖNSTER Fri aktivitet Blind fläck - känt av mig - inte känt av mig själv själv - känt av andra Dolt område Okänt område - känt av mig - inte känt av mig själv själv - inte känt av andra andra

9 1. Vilka bemästringsförsök har jag mött? 2. Hur hanterar jag dessa bemästringsförsök? 3. Vilka tycker jag är svårast att möta? 4. Vilka använder jag mig själv av i professionellt svåra situationer?

10 Öppna frågor Slutna frågor

11 Process-frågor: När? Var? Hur? Vad? På vilket sätt? Varför?

12 En fråga i taget !!!!!!

13 Omformulering (Återge sakinnehåll) ” Du menar att …………………….” ” Du säger att ……………………...” ” Om jag förstår dig rätt så ………”

14 Ger mer information: ” Hm ” Nicka ” Ja ” ” Jaså ” Nyckelord ” Berätta lite mer ”

15 Olika perspektiv: Salutogent;Vad leder till utveckling? Patogent:Vad skapar problem?

16 Problemlösande samtalsteknik: Samtalsledaren leder Inramning Inramning Tydligt gemensamt syfte

17 Vidga perspektiv då det hakar upp: Framgångsfrågor Vad fungerar? OmfrågorOm du gör så, vad händer då? Undantagsfrågor Finns det någon stund på dagen han inte bråkar? OmtolkaKan om han vill!! - Kan finnas andra hinder än viljan T.ex. Igångsättnings- svårigheter OmdefinieraMer träning!! - Vad är det han skulle vilja kunna göra?

18 Mångpartisk samtalsledare Olika synsättVad ser mamma (inte en sanning)Vad ser skolan? Vad ser eleven? Lyssna aktivt Spegla/Omformulera Om jag förstått dig rätt ……. Skapa MGN !!! Skalfrågor Undvik trianguleringar Om det här ska kännas som ett bra samtal ………????

19 Problemdefiniering: Omöjligt att lösa problem som inte är definierade. Inte vems fel det är!! Konkretisera När, Var, Hur? Ju svårare desto ”Barnet i viktigare att centrum” fokusera!! Tidigare lösningsförsök Inte vems fel det är!! Utan hur kan vi gå vidare!!

20 Förhållande mellan nusituation och önskad situation Om det vore så bra som möjligt, hur skulle det vara då? Definiering av delmål.

21 Ansvarsfördelning Vem gör vad? Avsluta Sammanfatta. När och hur utvärdera Konsolidera. Bygg på det som lyckats


Ladda ner ppt "SAMTAL. UPPVÄRMNING AVSTÄMNING ARBETSFAS SAMMANFATTNING AVSLUTNING."

Liknande presentationer


Google-annonser