Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILD 64-84. Förberedelser Hur kommunicerar barnet?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILD 64-84. Förberedelser Hur kommunicerar barnet?"— Presentationens avskrift:

1 BILD 64-84

2

3

4 Förberedelser Hur kommunicerar barnet?

5 Kommunikationspass

6 Samtala med barnet

7 Hur märker du att barnet lyssnar? Diskutera två och två

8 Vuxna lyssnar och bryr sig när •”de ser mig i ögonen” (eller gör något tillsammans) •”de antecknar vad jag säger” •”de frågar igen när jag sagt något – inte bara säger mm och mm” •”de är tysta och inte pratar hela tiden – ger mig tid att hinna tänka efter”

9

10

11

12

13

14 Pip gråter. Vad har hänt tror du? Nallen vill trösta. Vad är tröst? När är du ledsen? Axel: - ”Jag är ledsen när någon slår mig. Jag tänker på mamma. Mamma är tröst.”

15 De är arga. Vad har hänt? Vad gör de? Vad säger de? Axel: - ”Argare än så på dagis. Barnen. De slår, de slår alla… mig ganska mycket.”

16 Pip sitter i fönstret och tittar på stjärnorna. Vad tänker han tror du? Är han rädd, ledsen, glad, nyfiken? Vad drömmer och fantiserar han om? Max: - ”Han saknar säkert sin mamma. Jag saknar mamma när jag vaknar…då känns det i magen.”

17 Samtalsmattan ger personer med kommunikations- svårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar förutsättningar att förmedla sina känslor och åsikter, t ex om olika beslut. Samtalsmattan hjälper också den som lyssnar att förstå mer.

18 Samtalsmatta – vad tycker du?

19 Dokumentation igen Ev ta upp BBIC – Barns behov i centrum (se vidare i handledningen under Tips på material att använda)

20 Dokumentation Hur syns barnets åsikt i dokumentationen? •Med barnets egna ord •Referat av barns reaktion när tillfrågats •Icke-verbala utsagor noteras •Barnets ovilja att uttrycka åsikter, behov eller önskemål

21 Dokumentera Barnet är subjekt: •Återge barnets egna ord – inga egna tolkningar •Kontrollera med barnet att du uppfattat rätt •Om barnet använder bilder, t ex känslobilder eller samtalsmatta kan detta dokumenteras •Det barnet säger ifrågasätts eller värderas inte

22 Dokumentation – en viktig väg att tillvarata barns kunskap •Hur kan barns åsikter bli mer tydliga? •Barnet som subjekt eller objekt •Finns det beredskap för detta idag? •Hur hanterar vi barn och vuxnas olika åsikter? Och dilemman som dyker upp?


Ladda ner ppt "BILD 64-84. Förberedelser Hur kommunicerar barnet?"

Liknande presentationer


Google-annonser