Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BILD 64-84 64.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BILD 64-84 64."— Presentationens avskrift:

1 BILD 64-84 64

2 65 Förberedelsematerial i sagans form.

3 66 Vad händer i en hörselgrupp? Ett informationsmaterial som beskriver hur det är att delta i en hörselgrupp. Text och bilder är framtagna i samarbete med fyraåringar på Hörselhabiliteringen Rosenlund i Stockholm.

4 Förberedelser Hur kommunicerar barnet? 67

5 Kommunikationspass 68 Kommunikationspass är ett dokument i form av en liten bok som på ett personligt sätt innehåller information om barnets kommunikation. Mer information finns att hämta på

6 Samtala med barnet 69

7 Hur märker du att barnet lyssnar?
Diskutera två och två 70 . Skriv upp vad deltagarna säger och jämför med vad barnen själva säger på nästa bild.

8 Vuxna lyssnar och bryr sig när
”de ser mig i ögonen” (eller gör något tillsammans) ”de antecknar vad jag säger” ”de frågar igen när jag sagt något – inte bara säger mm och mm” ”de är tysta och inte pratar hela tiden – ger mig tid att hinna tänka efter” 71 ”Dom tittar mig i ögonen när jag pratar” ”Dom är tysta och pratar inte hela tiden” ”Dom antecknar när jag pratar, som du gör, och dom frågar frågor om vad jag just sa. Sen är dom tysta så jag hinner tänka”. Hur ser du att vuxna inte lyssnar? ”Jag ser på ansiktet att dom inte tror på mig att jag kan säga bra saker”. Något mer? A: ”Dom mumlar mm och frågar inget speciellt efter att jag sagt något. Då bryr dom sig inte vad jag säger”.  ”Dom tittar mig i ögonen när jag pratar”  Hur visar vuxna att dom lyssnar på dig?

9 72

10 73

11 74 Två exempel på material som kan användas i samtal med barn och vuxna. Ett sätt att lyfta fram åsikter, tankar och känslor.

12 75 Bilder ur en ritpratboken Det här ärboken som handlar om dig av Eva Cim von Greyerz

13 76 Bilder ur en ritpratboken Det här är boken som handlar om dig av Eva Cim von Greyerz

14 Pip gråter. Vad har hänt tror du. Nallen vill trösta. Vad är tröst
Pip gråter. Vad har hänt tror du? Nallen vill trösta. Vad är tröst? När är du ledsen? 77 Exempel på samtalsbilder ur Merete Holmsens böcker om musbarn som är i olika vardagliga situationer. De tecknade bilderna fungerar som ett slags starthjälp, för att få igång samtal med barn. Bilderna gör det lätt för barn att associera till egna upplevelser utifrån musbarnens känslor av ilska, sorg och glädje. Till böckerna hör en vägledning för den som vill använda bilderna i samtal med barn Samtalsbilder och teckningar: samtal med barn i svåra situationer och Samtalsbilder: en väg till kommunikation med barn, av Merete Holmsen, Studentlitteratur Axel: - ”Jag är ledsen när någon slår mig. Jag tänker på mamma. Mamma är tröst.”

15 De är arga. Vad har hänt? Vad gör de? Vad säger de?
78 Axel: - ”Argare än så på dagis. Barnen. De slår, de slår alla… mig ganska mycket.”

16 Pip sitter i fönstret och tittar på stjärnorna. Vad tänker han tror du
Pip sitter i fönstret och tittar på stjärnorna. Vad tänker han tror du? Är han rädd, ledsen, glad, nyfiken? Vad drömmer och fantiserar han om? 79 Max: - ”Han saknar säkert sin mamma. Jag saknar mamma när jag vaknar…då känns det i magen.”

17 Samtalsmattan ger personer med kommunikations- svårigheter och kognitiva funktionsnedsättningar förutsättningar att förmedla sina känslor och åsikter, t ex om olika beslut. Samtalsmattan hjälper också den som lyssnar att förstå mer. 80 I skriften Samtalsmatta beskrivs metoden samt resultat från forskning och projekt i Sverige och Skottland. Det finns även en film som demonstrerar hur man använder metoden. Mer information finns hos Hjälpmedelsinstitutet:

18 Samtalsmatta – vad tycker du?
81

19 Dokumentation igen Ev ta upp BBIC – Barns behov i centrum (se vidare i handledningen under Tips på material att använda) 82 (Bild endast för föreläsaren)

20 Dokumentation Hur syns barnets åsikt i dokumentationen?
Med barnets egna ord Referat av barns reaktion när tillfrågats Icke-verbala utsagor noteras Barnets ovilja att uttrycka åsikter, behov eller önskemål 83

21 Dokumentera Barnet är subjekt:
Återge barnets egna ord – inga egna tolkningar Kontrollera med barnet att du uppfattat rätt Om barnet använder bilder, t ex känslobilder eller samtalsmatta kan detta dokumenteras Det barnet säger ifrågasätts eller värderas inte 84

22 Dokumentation – en viktig väg att tillvarata barns kunskap
Hur kan barns åsikter bli mer tydliga? Barnet som subjekt eller objekt Finns det beredskap för detta idag? Hur hanterar vi barn och vuxnas olika åsikter? Och dilemman som dyker upp? 84 Diskutera


Ladda ner ppt "BILD 64-84 64."

Liknande presentationer


Google-annonser