Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föräldrautbildning Schysst på nätet

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föräldrautbildning Schysst på nätet"— Presentationens avskrift:

1 Föräldrautbildning Schysst på nätet
Celia Cox

2 Stiftelsen Friends Startade 1997
Utgångspunkt i lagstiftning, forskning & skolors erfarenhet Utbildar i skolor, förskolor & idrottsföreningar Icke vinstdrivande e-mobbning 2005

3 Skola åk 3-6 87% 32% Åk 3-6 Av svarande elever (april VT 2012 tom april VT 2013) svarar 87% att de skulle vända sig en vuxen i skolan om de blev utsatta för något taskigt i skolan. Av svarande elever (april VT 2012 tom april VT 2013) svarar 32% att de skulle vända sig en vuxen i skolan om de blev utsatta för något taskigt på nätet. Här har vi ett glapp som är talande. Vi som vuxna har inte gjort oss tillräckligt tillgängliga när det kommer till kränkningar på nätet.

4 Skola åk 6-9 70% 25% Åk 6-9 Av svarande elever (april VT 2012 tom april VT 2013) svarar 70% (alltid+ofta) att de skulle vända sig en vuxen i skolan om de blev utsatta för något taskigt i skolan. Av svarande elever (april VT 2012 tom april VT 2013) svarar 25% att de skulle vända sig en vuxen i skolan om de blev utsatta för något taskigt på nätet. Här har vi ett glapp som är talande. Vi som vuxna har inte gjort oss tillräckligt tillgängliga när det kommer till kränkningar på nätet.

5 För ett schysst klimat på nätet
Utgångspunkter Vuxnas koll Ungas kompetens Konkret görande

6 För ett schysst klimat på nätet
Utgångspunkter Vuxnas koll Ungas kompetens Konkret görande

7 Utgångspunkter 3 viktiga utgångspunkter
Det som händer på nätet handlar om sociala relationer och hur man ska hantera dem Det är vuxnas ansvar att driva det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet Skollagen

8 När var du ute på nätet första gången?
Utgångspunkter När var du ute på nätet första gången?

9 Att ta till sig ny teknik
Utgångspunkter Att ta till sig ny teknik Skepsis Tillvänjning Vardagsteknik (Elza Dunkels, 2012)

10 För ett schysst klimat på nätet
Utgångspunkter Vuxnas koll Ungas kompetens Konkret görande

11 Vuxnas koll Kan du beskriva hur ditt barns skolgård ser ut? Ett klassrum? Korridoren? Kan du beskriva de tre sidor/spel/bloggar som ditt barn oftast nämner? Om vi inte skaffar oss den kunskap vi behöver om ungas liv på nätet kommer det bli svårare att skapa trygghet.

12 Vuxnas koll: Sociala medier
Hur gammal?? 99a Hade du kunnat vara kompis med något som är ''emo''? Eller hatar du allt som har med typ metal, rock emo saker att göra? Klart jag skulle kunna vara vän med vem som helst. Hur mår du nu? Bra Äter du gröt eller ostron från österrike till frukost? Eh nej Anser du dig själv vara en god människa? Ja det gör jag väl Är du kär? Inte kär, men är lite förälskad och har stort tycke för en person Sociala medier (singular: socialt medium) betecknar aktiviteter som kombinerar teknik, social interaktion och användargenererat innehåll på webb 2.0-webbplatser. Det kan även innefatta andra Internetforum, sociala nätverk, bloggar, wikier, gruppvara (datorprogramvara för samarbete i grupper), poddradio och artikelkommentarer. (Källa: Wikipedia) Flöde Användargenererat Följare/vänner Öppenhet/Anonymitet

13 Vuxnas koll: Instant messenger/ Chatt
Snabbmeddelanden (även direktmeddelanden, ibland IM efter engelska instant messaging) är meddelanden som personer skickar varandra i realtid med hjälp av datorer eller mobiler som uppkopplade till internet eller något annat nätverk. Tekniken är nära besläktad med chatt.

14 Vuxnas koll: Bloggar Att blogga handlar inte så mycket vad man skriver om, utan mer om sättet man kan göra det på. Det är ett sätt att publicera, ett rakt och smidigt sådant som i regel dessutom är väldigt rakt och lätthanterligt – både vad det gäller att uppdatera och läsa själva sidan. Många tror att en blogg är en personlig dagbok online, och media lägger inte två fingrar i kors för att reda ut den missuppfattningen. I själva verket är en blogg betydligt större och mer svårdefinierat än så. Visst kan det vara en enkel dagbok online, men det kan också vara en journalistisk publikation, en tabloid i bloggformat, en pryl- eller spelsajt, ett debattinstrument – och så fortsätter det. Likheten mellan alla dessa olika sajter är snarare en publiceringsfilosofi, och då inte en innehållsfokuserad sådan utan snarare funktionell, än något annat. Kommunikation är viktigt för bloggar. Vissa menar på att man måste ha en kommenteringsfunktion för att få kalla sig blogg, andra håller inte med. Klart är i alla fall att den direkta kommunikationen med läsarna via kommentarer är en stilbildande, om än inte unik, företeelse. En annan funktion är så kallade trackbacks (eller pingbacks), vilket är en sorts kommentar bloggar emellan, återigen kommunikation i centrum.

15 Vuxnas koll: Spel

16 Vuxnas koll: Videodelning
Man kan dislike på Youtube.

17 Vuxnas koll: Begrepp lol wtf fa brb omg afk nvm nub irl

18 Vuxnas koll Friends tips för att skaffa sig koll Fråga ditt barn
Fråga andra vuxna Skaffa dig en profil på sidorna Gör dig närvarande på nätet (med respekt för ditt barns integritet) Googla

19 För ett schysst klimat på nätet
Utgångspunkter Vuxnas koll Ungas kompetens Konkret görande

20 Ungas kompetens Kompetenser unga har
Barn och unga använder och kombinerar strategier vid negativt innehåll på nätet Psykologiska förutsättningar på och utanför nätet hänger ihop (EU kids online, 2013)

21 Ungas kompetens Kompetenser unga har
Dessa två PPT visar de strategier som unga har,, frågan är hur vi som vuxna kan hjälpa eleverna att utveckla och använda de kompetenser vi vill att de ska ha. (Källa: Friends/SIFO 2014)

22 Ungas kompetens Kompetenser vi vill att unga ska ha
Definiera vad en kränkning, diskriminering och trakasserier är på nätet Förståelse för konsekvenser av en kränkning, diskriminering och trakasserier på nätet Veta hur man kan agera om man är utsatt, ser någon bli utsatt eller själv utsätter Hitta info om vad som gör en sida är seriös, hur man ändrar inställningar på sitt konto, vilka regler som finns för sidan, var man kan vända sig på sidan om något händer etc Kunskap om vilka lagar som gäller på nätet Enligt läroplanen har skolan ett uppdrag att arbeta med elevernas kompetens kring nätet. För yngre elever är fokus mer på källkritik och ju äldre eleverna blir, desto mer handlar innehållet också om kommunikation.

23 Ungas kompetens Friends tips om ungas kompetens
Ta reda på vilka strategier/kompetenser ditt barn har Fundera igenom hur du kan utveckla ditt barns strategier/kompetenser Arbeta tillsammans – utnyttja andra vuxnas tankar Enligt läroplanen har skolan ett uppdrag att arbeta med elevernas kompetens kring nätet. För yngre elever är fokus mer på källkritik och ju äldre eleverna blir, desto mer handlar innehållet också om kommunikation.

24 Reflektionsstund Vad har jag sagt? Vad tänker ni om det?

25 För ett schysst klimat på nätet
Utgångspunkter Vuxnas koll Ungas kompetens Konkret görande

26 Konkret görande Vad ska vi göra? Respektera rätten till integritet
Prata om nätet Håll dig lugn Var intresserad Sätt rimliga gränser Tänk på kroppen Var orättvis (Elza Dunkels, 2012)

27 Konkret görande Vad tycker du att vuxna ska göra för att barn och unga ska känna sig trygga när de använder mobil, dator eller surfplatta? ”Få barnet att känna tillit till sina föräldrar så att man har någon att prata med” ”Var med. Delta i spel och liknande tillsammans. Prata om vad man gör.” ”Lyssna om man behöver hjälp och hjälpa om det behövs” ”Visa/Uttrycka sig att de verkligen kan lita på dem så att ifall han/hon blir kränkt vågar prata med sina föräldrar om vad som hänt. På det sättet får barnet/ungdomen mer kontakt med sina föräldrar och vågar säga” ”Man måsta prata mer om detta i skolan” (Källa: Friends/SIFO 2014)

28 Konkret görande Workshop!

29 Konkret görande Friends tips om nästa steg
Vilka tre ingångar/frågor kan vara en bra start för att prata om nätet med ditt barn? Bestäm dig för en ingång och testa! (Det kan inte bli mer än fel.) På vilka tre sätt kan du och ditt barn arbeta tillsammans för ett schysstare klimat på nätet? När ska du göra det? Hur ska det göras? Vilka tre former av samverkan med skolan skulle ni vilja ha? När ska det göras? Vilka ska vara inblandade?

30 Länkskafferi Statens medieråd Ungdomsstyrelsen Kränkt.se
Datainspektionen Surfa lugnt Svenskarna och internet Friends.se Juridikinstitutet.se Statens medieråd Barn och ungas liv på nätet, arbetsmaterial, mellanstadiet Nosa på nätet, arbetsmaterial, 5-8-årsåldern Jag hjärta internet, arbetsmaterial, mellanstadiet Ungdomsstyrelsen Se mig - Unga om sex och internet, Studie av flickor och pojkars (13-25 år) attityder och erfarenheter av sexuell exponering på internet. Vi har också undersökt ungas erfarenheter av att sälja sex mot ersättning. Kränkt.se Har du blivit oschysst behandlad på nätet? Är det någon som har skrivit något nedsättande om dig på ett forum eller kanske lagt upp en bild på dig som du inte vill att andra ska se? Eller är du förälder till ett barn som råkat ut för något liknande? Den här webbplatsen är till för dig som känner att du blivit oschysst behandlad på Internet. Här får du råd om vad du kan göra för att lösa problemet. Datainspektionen Datainspektionen arbetar för att säkra den enskilda individens rätt till integritet i samhället. Datainspektionen är en myndighet som genom sin tillsynsverksamhet ska bidra till att behandlingen av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers personliga integritet. Surfa Lugnt Surfa Lugnt samordnar ett nationellt initiativ för att höja vuxnas kunskaper om barns och ungas vardag på Internet, ett initiativ som också stöds av Sveriges regering. Syftet är att bejaka det positiva som finns i ungas liv på nätet, som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte, och samtidigt ge föräldrar och andra vuxna mer kunskap att hantera fallgroparna på internet, som till exempel e-mobbning och integritetsfrågor. Svenskarna och internet Svenskarna och Internet är den årliga rapporten av .SE som baseras på undersökningen med samma namn. Den årliga studien av Svenskarnas internet- och mediavanor startades år 2000 som en del av det internationella projektet World Internet Project. Studien är representativ för svenska befolkningen och kartlägger användningen av Internet och media samt hur det påverkar enskilda individer, familjer och samhället Friends.se På vår hemsida finns mer allmänna tips om att skapa trygghet på nätet. Du kan också gratis ladda ner Friends nätrapport 2013, en undersökning bland åringar om trygghet på nätet. Juridikinstitutet.se Juridikinstitutet arbetar förebyggande genom att verka för upplysning om vilka regler som gäller på internet, genom opinionsbildning, seminarieverksamhet och andra informationskampanjer. Vidare erbjuder Juridikinstitutet vissa personer som har blivit utsatta för allvarliga kränkningar på internet kostnadsfri juridisk hjälp och genom att agera som ombud inför domstol, utan kostandsrisker för våra klienter. Juridikinstitutet önskar dels hjälpa personer som inte själva har möjlighet att tillvarata sina rättigheter, dels – när möjlighet ges – föra pilotmål i domstol.

31 För ett schysst klimat på nätet
Utgångspunkter Vuxnas koll Ungas kompetens Konkret görande

32 ”Jag pratar alltid med mamma och pappa hemma
”Jag pratar alltid med mamma och pappa hemma. Och om jag vill prata om något som hänt på skolan kan jag prata med min mentor” Det här är ett av de viktigaste målen med trygghetsarbetet på nätet: Att alla elever har någon att prata med om något hänt, antingen hemma eller i skolan. Och för att nå dit behöver vårdandshavare ta ansvar och skolpersonalen måste ta sitt ansvar. Och de två måste samverka. För jag föreställer mig att den här eleven känner en trygghet i att ha någon att prata med om något händer. Och det måste vara målet.

33 Tack!


Ladda ner ppt "Föräldrautbildning Schysst på nätet"

Liknande presentationer


Google-annonser