Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Smått och Gott… Ek.Dr. Pia Ulvenblad Sektionen för Ekonomi och Teknik Högskolan i Halmstad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Smått och Gott… Ek.Dr. Pia Ulvenblad Sektionen för Ekonomi och Teknik Högskolan i Halmstad."— Presentationens avskrift:

1 Smått och Gott… Ek.Dr. Pia Ulvenblad Sektionen för Ekonomi och Teknik Högskolan i Halmstad

2 ”Failing to plan is planning to fail?”

3 1. Att leda sig själv 2. Att tänka på… 3. Konsten att ge och att ta emot feed-back 4. Uppsatsens olika delar

4 1. Att leda sig själv  Självobservation  Signalstrategier  Sätta upp mål för sig själv  Belöna sig själv  Bestraffa sig själv  Övning

5 2a. Att tänka på…  Gratis kunskap  Stanna i det svåra (detaljer vs helhet)

6 2b. Att tänka på…  Skriv i sand inte i runskrift  Skriv stycken med kärnmeningar  Skriv med utgångspunkt i tema inte i författare  Beskriv vad du gör – argumentera för varför  Bygg ihop uppsatsens olika delar – virka inga grytlappar

7 3a. Konsten att ge feedback  att ge feedback är alltid att hjälpa  att tala med jag-budskap  sakfrågor, skeenden  positiv, negativ och/eller konstruktiv

8 3b. Konsten att ta emot feedback - feedbacktrappan Förändra Förstå Förklara Försvara Förgöra Förkasta Mattsson & Örtenblad (2008). Utvecklad efter handledarmaterial från Försvarshögskolans kurs Utvecklande Ledarskap (UL) (Johansson et al., 2006). Se även Tullberg (1988, s 41-46).

9 4a. Uppsatsens olika delar  Början  Mitt  Slut

10 4b. Uppsatsens olika delar

11 Smått och gott i uppsatsprocessen…  satsa tidigt på att skapa en mall (i Word) för ditt skrivarbete  gör det tydligt för dig själv vart resan skall gå, gärna med en arbetstitel (vart?)  gör det tydligt för dig själv att det är Du som är författare – inte din handledare (vem?)  underbygg dina argument utifrån stöd i tidigare forskning (varför?)  hoppa inte av tåget när det börjar bli svårt – stanna i det svåra – det är då du lär dig något (var?)  skapa en studie utifrån vetenskapligt tänkande och vetenskaplig metod (hur?)  gör upp en plan för ditt arbete – och följ den (när?)

12 Tack för visat intresse! Lycka till med Din uppsats!!! Pia Ulvenblad


Ladda ner ppt "Smått och Gott… Ek.Dr. Pia Ulvenblad Sektionen för Ekonomi och Teknik Högskolan i Halmstad."

Liknande presentationer


Google-annonser