Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand •Vad är feedback? •Vad ska jag tänka på för att feedback ska bidra till studentens lärande?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand •Vad är feedback? •Vad ska jag tänka på för att feedback ska bidra till studentens lärande?"— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand •Vad är feedback? •Vad ska jag tänka på för att feedback ska bidra till studentens lärande?

2 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand Feedback som ger lärande •Relaterad till uppgift och mål •Vart är jag på väg? Feedup •Hur går det för mig? Feedback •Vad kan jag förändra/stärka? •Hur ska jag förändra/stärka? Feedforward (Hattie 2007)

3 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand Att ge feedback •Beskriv beteende - hur någon gör (inte är) •Din reaktion – inte generellt rätt eller fel •Konkretisera, ge exempel •Förändringsbara beteenden

4 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand

5 •Beteende - beskriv beteendet som du vill påtala. Vad jag ser eller hör. •Konsekvens - tala om vilka effekter handlingen får. Min reaktion och vad jag vill eller önskar ska hända istället. •Känsla – Beskriv de känslor som handlingen väcker hos dig. Vad jag känner när jag ser eller hör detta Att ge feedback – Jag budskap

6 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand Att ge feedback •JAG budskap ” Jag tycker att det var särskilt bra och genomtänkt att du kollade syresättningen först innan du…det innebär att patienten…. Jag kände mig därför helt trygg med att låta dig fortsätta själv.” ”Jag la märke till att du tittade på klockan när vi pratade och då får jag svårt att koncentrera mig. Jag vill ha ögonkontakt med dig.” •Du budskap ”Bra! Du är duktig!” ”Du är så oengagerad!”

7 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand ”We need not judge which is true. We need to understand the way individuals reason, the way their minds work.” Argyris (1985)

8 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand Feedback; utforskande samtal 1.Stud Egna reflektioner – tankar, känslor, MÅL 2.HL Delger observation & utforskar -”Jag la märke till att…” -Berätta hur du tänkte där.. 3.HL Feedback -Jag tycker att… -Feedback och feedforward - Vad tänker du om detta? 4.Stud Summering 5.NY MÅLSÄTTNING

9 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand Feedback – på språng (se även one-minute preceptor model) 1.Stud: Vad fungerade bra och varför 2.HL: Vad fungerade bra & varför 3.Stud: Vad kan utvecklas och HUR 4.HL: Vad kan utvecklas och HUR 5.Stud: Summerar 6.NY MÅLSÄTTNING

10 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand Engagera studenten Hur ser du på det hela? Vad tror du att detta kan röra sig om? Alternativt Berätta hur du brukar, tänker göra detta. Studenten möter patienten Anamnesupptagning, Undersökning Praktiskt moment (sätta nål, spinal, Ta ett status Utforska hur studenten resonerar Berätta hur du tänker! Vad leder dig till dessa slutsatser? Fråga studenten efter belägg för resonemanget innan du ger dina synpunkter. På så sätt kan du få reda på vad studenten vet och identifiera ”luckor”. Positiv förstärkning - beskriv det som studenten gjorde bra/rätt - Feedback Din diagnos är väl förankrad i …Bra att du …detta gör att… Bra att du höll, riktade… Nyvunna färdigheter behöver förstärkas Hjälp studenten identifiera brister och ge förslag på alternativ - Feedforward Denna diagnos är inte så trolig här därför att.. Vid sådana här situationer pröva istället.. Nästa gång kan du… En annan möjlighet är att … Instruera utifrån generella regler och principer När detta händer gör så här… Instruktioner blir lättare ihågkomna om de formuleras som generell regel eller princip ”En minuts- modellen” One-minute-preceptor (Gordon, Meyer & Irby 1996)

11 Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Medicinska fakulteten / MedCUL/ Pia Strand •Vad är feedback? •Vad ska jag tänka på för att feedback ska bidra till studentens lärande?"

Liknande presentationer


Google-annonser