Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

för sjuksköterskeexamen ©

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "för sjuksköterskeexamen ©"— Presentationens avskrift:

1 för sjuksköterskeexamen © 2006 02 15
Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © Anslutna lärosäten: Partneruniversitet/-högskolor (försöksverksamheter): Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version 1 1

2 Styrelsen, Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen
Petra Lilja Andersson Ordförande Styrelsen, Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund

3 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen - ett verktyg för en säker och likvärdig bedömning på nationell nivå - pröva den blivande sjuksköterskans kliniska kompetens Bakgrunden … Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund

4 Examinationen sker i den sista kliniska kursen och består av två delar - men ska ses som en helhet
Skriftligt prov Praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund

5 Skriftligt prov Två patientfall med tydligt kliniskt perspektiv
Interaktiv form – lösningar ges efter hand – lagt blad ligger Samtliga studenter skriver provet samtidigt Standardiserad kvalitetssäkrad rättning Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund

6 Praktiskt prov Examinationen ska pröva studenten i praktiska omvårdnadssituationer studentens förmåga till integration av kunskaper i de ämnen som ingår i sjuksköterskeutbildningen Standardiserat och väl validerat bedömningsunderlag Bedömningsansvarig sjuksköterska Examinator är lärare verksam inom klinisk utbildning på högskola/universitet Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund

7 Praktiskt genomförande
Den ansvariga sjuksköterskan utser en lämplig vårdsituation i samråd med den kliniska läraren Det är inte patientens sjukdom som är väsentlig utan snarare de aktuella omvårdnadsproblem som finns i situationen och de omvårdnadsåtgärder som därmed krävs Studenten skall möta en okänd situation och en så obekant patient som möjligt Förberedelse - genomförande – avstämning (4 tim) Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund

8 Hur upplever studenten klinisk slutexamination?
- Ett kvitto på att man duger - Man känner sig flygfärdig - En stämpel på att man är godkänd - Det knyter ihop alla delarna Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund

9 Hur upplever bedömningsansvarig sjuksköterska klinisk slutexamination?
- Jag har fått en ökad kompetensutveckling Bedömningsunderlaget sätter ord på och ger en struktur för vad jag som sjuksköterska gör - Jag tycker att jag har blivit en bättre handledare Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund

10 Hur upplever klinisk lärare klinisk slutexamination?
- Samma begrepp används av student- sjuksköterska-lärare och därmed tydliggörs VFU Vi har fått en ökad säkerhet vid bedömning av studenten Samverkan mellan högskola och verksamhet ökar Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund

11 Hur upplever patienten klinisk slutexamination
Hur upplever patienten klinisk slutexamination? - Jag har sällan fått ett så bra omhänder- tagande - Underbart att få tala till punkt och att någon lyssnar hela tiden Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund

12 Text i utbildningsbeviset
”Godkänd i Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen” ”The student has passed the National Final Examination for the Degree of Bachelor of Science in Nursing” Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund

13 Partneruniversitet/-högskola
Ett redan anslutet lärosäte kan ha partneruniversitet/- högskolor, som arbetar för att införa Nationell klinisk slutexamination. Under cirka två terminer ges stöd för att förbereda och förankra modellen på lärosätet. Styrelsen med adjungering av SSF Högskolan Väst Karlstads universitet Sophiahemmet Högskola Malmö högskola Högskolan Kristianstad Linköpings universitet Högskolan Halmstad Lunds universitet Göteborgs universitet Högskolan Dalarna Uppsala universitet Blekinge Tekniska Linné-universitetet Mittuniversitet Röda Korset Karolinska institutet Luleå tekniska Högskola Högskolan i Skövde Högskolan i Skövde Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund

14 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © /version Lund


Ladda ner ppt "för sjuksköterskeexamen ©"

Liknande presentationer


Google-annonser