Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2009-05-18Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2009-05-18Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version."— Presentationens avskrift:

1 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2009-05-18Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2008-11-07 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006 02 15 för sjuksköterskeexamen © 2006 02 15 Anslutna lärosäten: Partneruniversitet/-högskolor (försöksverksamheter):

2 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund Petra Lilja Andersson Ordförande Styrelsen, Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen

3 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen - ett verktyg för en säker och likvärdig bedömning på nationell nivå - pröva den blivande sjuksköterskans kliniska kompetens Bakgrunden …

4 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund Examinationen sker i den sista kliniska kursen och består av två delar - men ska ses som en helhet Skriftligt prov Praktiskt prov

5 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund Skriftligt prov •Två patientfall med tydligt kliniskt perspektiv •Interaktiv form – lösningar ges efter hand – lagt blad ligger •Samtliga studenter skriver provet samtidigt •Standardiserad kvalitetssäkrad rättning

6 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund Praktiskt prov •Examinationen ska pröva studenten i praktiska omvårdnadssituationer studentens förmåga till integration av kunskaper i de ämnen som ingår i sjuksköterskeutbildningen •Standardiserat och väl validerat bedömningsunderlag •Bedömningsansvarig sjuksköterska •Examinator är lärare verksam inom klinisk utbildning på högskola/universitet

7 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund •Den ansvariga sjuksköterskan utser en lämplig vårdsituation i samråd med den kliniska läraren • Det är inte patientens sjukdom som är väsentlig utan snarare de aktuella omvårdnadsproblem som finns i situationen och de omvårdnadsåtgärder som därmed krävs • Studenten skall möta en okänd situation och en så obekant patient som möjligt •Förberedelse - genomförande – avstämning (4 tim) Praktiskt genomförande

8 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund Hur upplever studenten klinisk Hur upplever studenten klinisk slutexamination? slutexamination? - Ett kvitto på att man duger - Man känner sig flygfärdig - En stämpel på att man är godkänd - Det knyter ihop alla delarna

9 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund Hur upplever bedömningsansvarig Hur upplever bedömningsansvarig sjuksköterska klinisk slutexamination? sjuksköterska klinisk slutexamination? - Jag har fått en ökad kompetensutveckling - Bedömningsunderlaget sätter ord på och ger en struktur för vad jag som sjuksköterska gör struktur för vad jag som sjuksköterska gör - Jag tycker att jag har blivit en bättre handledare

10 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund Hur upplever klinisk lärare klinisk Hur upplever klinisk lärare klinisk slutexamination? slutexamination? - Samma begrepp används av student- sjuksköterska-lärare och därmed sjuksköterska-lärare och därmed tydliggörs VFU tydliggörs VFU - Vi har fått en ökad säkerhet vid bedömning av studenten av studenten - Samverkan mellan högskola och verksamhet ökar ökar

11 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund Hur upplever patienten klinisk slutexamination? - Jag har sällan fått ett så bra omhänder- tagande - Underbart att få tala till punkt och att någon lyssnar hela tiden Hur upplever patienten klinisk slutexamination? - Jag har sällan fått ett så bra omhänder- tagande - Underbart att få tala till punkt och att någon lyssnar hela tiden

12 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund Text i utbildningsbeviset • ”Godkänd i Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen” • ”The student has passed the National Final Examination for the Degree of Bachelor of Science in Nursing”

13 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2009-05-18 Partneruniversitet/-högskola •Ett redan anslutet lärosäte kan ha partneruniversitet/- högskolor, som arbetar för att införa Nationell klinisk slutexamination. •Under cirka två terminer ges stöd för att förbereda och förankra modellen på lärosätet. Högskolan i Skövde Styrelsen med adjungering av SSF Högskolan Väst Karlstads universitet Sophiahemmet Högskola Malmö högskola Högskolan Kristianstad Linköpings universitet Högskolan Halmstad Lunds universitet Göteborgs universitet Högskolan Dalarna Uppsala universitet Blekinge Tekniska Högskola Linné- universitetet Mittuniversitet Högskolan i Skövde Röda Korset Karolinska institutet Luleå tekniska Högskola

14 Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2010-10-07 Lund www.nationellkliniskslutexamination.se


Ladda ner ppt "Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version 2009-05-18Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen © 2006-02-15/version."

Liknande presentationer


Google-annonser