Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CHALMERS Samarbete för ökad kvalitet Bert Luvö Bergen 2008-05-19.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CHALMERS Samarbete för ökad kvalitet Bert Luvö Bergen 2008-05-19."— Presentationens avskrift:

1 CHALMERS Samarbete för ökad kvalitet Bert Luvö Bergen 2008-05-19

2 - for a sustainable future University of Technology

3

4 Educational Structure Qualified students, both Swedish and foreign, can apply to the Chalmers Master´s Programme Continued studies at another university Degree in Sweden or abroad Masters programme 120 HEC, 2 years Undergraduate studies 180 HEC, 3 years Technical Engineering studies 180 HEC, 3 years Admission to a 5-year programme in Architecture or Engineering Bachelor of Science (Kandidatexamen) Choice of Masters Programme. Guarranteed admission Master of Science in Architecture or Engineering (Mastersexamen/ Civilingenjörsexamen) Bachelor of Science (Högskoleingenjörsexamen) Admission to a 3-year programme In Engineering

5 Chalmers i siffror Bergen 2007-05-19  10 000 helårsstudenter (26% kvinnor)  5 200 på bachelornivå  2 500 på mastersnivå (40% internationella)  1 000 forskarstuderande  1 300 övriga  2 000 anställda  630 lärare (17% kvinnor)  174 professorer (7% kvinnor)

6 Samarbetspartners - utbildning Bergen 2007-05-19  Våra studenter  Näringslivet  Andra högskolor i Sverige  Andra högskolor utanför Sverige

7 För att  Ta vara på olika personers/gruppers erfarenheter och specialiteter  Tillsammans når vi längre  Öka verklighetsanpassningen  Höja kompetensen  Bygga nätverk Bergen 2007-05-19 => Öka möjligheterna Det personliga mötet

8 Studenterna  Ingår i alla beslutande organ  Styrelse, Grundutbildningsnämnd, Programråd  Medverkar aktivt i utredningsarbete, rekrytering mm Studentkåren driver studenthem, restaurant, bokhandel mm (Tillgångar 1 miljard, omsättning 200 miljoner) Bergen 2007-05-19

9 Svenska högskolor Bergen 2007-05-19  Avtal med bl a Karlstad universitet  Studenter i Karlstad, som läser på grundläggande nivå, kan fortsätta på avancerad nivå på Chalmers och få en civilingenjörs/masterexamen  Chalmersstudenter kan fortsätta i Karlstad (Jönköping, Högskolan i väst och kanske fler på samma sätt)

10 Högskolor utanför Sverige Bergen 2007-05-19  Diskussioner pågår med högskolor i Tyskland och Frankrike Med ungefär samma upplägg, som med Karlstad

11 Byggingenjör Chalmers-Skövde Bergen 2007-05-19  Brist på byggingenjörer i Skaraborg  Överenskommelse mellan Chalmers, Högskolan i Skövde och branschen  ½ Chalmers – ½ Högskolan i Skövde (Byggämnena på Chalmers)  Studenterna pendlar 2-3 dagar/vecka  Näringslivet bekostar resorna och erbjuder mentorer, praktik och examensarbete  Examen från Chalmers

12 Double degree Bergen 2007-05-19  MSc in International Project Management, tillsammans med Northumbria University, Newcastle  Två terminer vid Chalmers och en termin vid Northumbria  Master thesis på Chalmers eller Northumbria  Två examina

13 Double degree Bergen 2007-05-19  MSc in International Project Management, tillsammans med Northumbria University, Newcastle  Två terminer vid Chalmers och en termin vid Northumbria  Master thesis på Chalmers eller Northumbria  Två examina  Double degree även som del av utbytesprogram

14 Nordic Master in Maritime Management Bergen 2007-05-19  Erbjuds gemensamt av Chalmers, Sjöfartshögskolan i Kalmar, Åland Polytechnic, Sydväst Maritime i Åbo och Högskolan I Vestfold  Branschbehov  Mycket distansundervisning

15 Arbetsintegrerat lärande  Ökade näringslivsinslag i utbildningarna  En samlad struktur, som ger progression  Studenterna på flera program upplever en svag näringslivskoppling  På andra program finns många bra inslag, men ett samlat grepp saknas  Mentorer  Praktik  Projektarbeten  Examensarbeten

16 Chalmers academier Ett gemensamt interface mellan Chalmers och näringslivet inom flera områden

17 Chalmers academier  En plattform för kontakt och ett forum för erfarenhetsutbyte  Stöd för studenter och lärare som söker kontakt med industrin  En nod där industrin lätt får kontakt med de masterprogram, som är mest relevanta för dem.

18 Högskolor utanför Sverige Bergen 2007-05-19  Diskussioner pågår med högskolor i Tyskland och Frankrike Med ungefär samma upplägg, som med Karlstad Norge ???

19 Bergen 2007-05-19


Ladda ner ppt "CHALMERS Samarbete för ökad kvalitet Bert Luvö Bergen 2008-05-19."

Liknande presentationer


Google-annonser