Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2006-10-25 Annika Jervgren - nyckeln till framgång mellan skola & näringsliv GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2006-10-25 Annika Jervgren - nyckeln till framgång mellan skola & näringsliv GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING."— Presentationens avskrift:

1 www.skolutveckling.se 2006-10-25 Annika Jervgren annika.jervgren@skolutveckling.se - nyckeln till framgång mellan skola & näringsliv GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING

2 www.skolutveckling.se Möjligheter Eleven •Individanpassad utbildning •Mer arbetsplatsförlagd utbildning (APU)  ökar studiemotivationen  bättre studieresultat •Tidig kontakt med arbetslivet ökar elevens sociala kompetens. •Underlättar för eleven att komma in på arbetsmarknaden

3 www.skolutveckling.se •Motiverade elever  bättre studieresultat •Ökad kontakt med företag  Yrkeslärare får en kontinuerlig kompetensutveckling •Utrustning och lokaler behövs ej i samma utsträcking •Genom ökad samverkan med företag utvecklas flexibiliteten i lärandet Möjligheter Skolan

4 www.skolutveckling.se •Utökad APU  ökar kontakten mellan skola – näringsliv •Genom samverkan anpassas utbildningen efter företagens behov •Motiverade elever •Underlättar rekryteringen av framtida potentiella medarbetare Möjligheter Företag

5 www.skolutveckling.se Regeringsuppdraget •Bakgrund Propositionen (2003/04:140): Kunskap & kvalitet – elva steg för utveckling av gymnasieskolan •2 steg som direkt berör yrkesutbildningen: - Förstärkt kvalitet på yrkesutbildningarna i gymnasieskolan - En modern lärlingsutbildning förnyar yrkesutbildningen

6 www.skolutveckling.se Myndigheten för skolutveckling Uppdrag att implementera: 1. Idéskolor för yrkesutbildningen • En idéskola har tillsammans med Myndigheten & Yrkesutbildningsdelegationen i uppdrag att stödja kompetensutveckling och sprida erfarenheter inom gymnasieskolans yrkesförberedande program. • Målet är att 20 idéskolor bildar nätverk mellan skolor genom att erbjuda erfarenhetsutbyte & kompetensutveckling inför GY –07. För mer information: www.ideskola.se

7 www.skolutveckling.se •Att samordna och stödja 6 modellskolors utvecklingsarbete •Att anordna regionala & nationella konferenser/workshops •Att informera om den nya gymnasiala lärlingsutbildningen och modellskolor vid regionala & nationella konferenser 2.

8 www.skolutveckling.se •Att bistå modellskolorna med information & marknadsföring •Att dokumentera modellskolornas verksamhet •Att utveckla konkreta ”verktyg” för andra skolor ska ha möjlighet att införa gymnasial lärlingsutbildning: - Avtal/utbildningskontakt - Handledarutbildning - Skola-arbetsliv (lärlingsråd)

9 www.skolutveckling.se Modellskolorna • Göteborgs praktiska gymnasium • Hultsfreds gymnasium • Katedralskolan, Skara • Leksands gymnasium • Luleå gymnasium • S:t Görans gymnasium, Stockholm

10 www.skolutveckling.se Generella urvalskriterier • Lång erfarenhet • Spridning över landet • Variation mellan program / sektorer • Små och stora skolor • Pojk- och flickprogram • Skolor som jobbar med lärlingsutbildning inom flera program

11 www.skolutveckling.se Framgångsfaktorer •Individanpassad utbildning för eleven •Studier i mindre grupper med verklighetsbaserad undervisning •Mer arbetsplatsförlagt lärande ökar motivationen  bättre studieresultat •Att skolans enhet är liten ger bra kontakter mellan skola-elev-företag

12 www.skolutveckling.se Framgångsfaktorer •Avtal/utbildningskontrakt mellan skola & arbetsplats •Väl fungerande programråd •Handledarutbildning för företag •Kontinuerlig och tät kontakt mellan skola & arbetsplats •Samverkan mellan yrkeslärare & handledare vid utbildningsplanering och betygssättning

13 www.skolutveckling.se Alliansens förslag En modern & flexibel lärlingsutbildning •Huvuddelen av utbildningen ska vara arbetsplatsförlagd •Utbildningen ska vara kopplad till en gy.skola för att de elever som vill ska ha möjlighet att läsa kärnämnen •Lärlingsutbildningen ska avslutas med lärlings- examen eller gesällbrev •Elever på utbildningen ska vara garanterade att läsa in grundläggande högskolebehörighet •Arbetsgivare som tar emot lärlingar ska få ekonomisk kompensation

14 www.skolutveckling.se Bugetpropositionen 2007 Yrkesförberedande programmen •Regeringen förslår att 20 miljoner avsätts för utvecklingsinsatser inom yrkesutbildningen respektive år 2007-2009 •Avser att utveckla kvaliteten på de yrkesförberedande programmen, genom fördjupning av karaktärsämnena •Yrkesprogrammen kommer inte leda till grundläggande behörighet till högskolan, men eleven ska ha möjlighet att läsa

15 www.skolutveckling.se •70 miljoner kr avsätts per år från 2009 för en modern lärlingsutbildning •Fortsatt utveckling av regionala yrkesutbildningscentrum avsätts 5 miljoner per år 2007-2009 Bugetpropositionen 2007 Lärlingsutbildning

16 www.skolutveckling.se Vad innebär detta i praktiken? •Att skolan är aktiv i förändringsarbete för ett flexibelt lärande •Yrkeslärarens roll förändras till att få större arbetslivsanknytning •Det krävs både lokal & regional samverkan mellan företag, kommuner och arbetsmarknadens parter •Att en yrkesutbildning blir attraktiv och speglar näringslivets behov av arbetskraft

17 www.skolutveckling.se Målsättningar •En modern, individanpassad utbildning i nära samarbete med näringslivet •Där yrkesutbildningen bygger och utvecklar kompetens och egenskaper som efterfrågas i dagens och morgondagens arbetsliv •Där eleverna lockas av en undervisning, som utgår från en företagarverklighet med långa perioder med lärande i arbete och som leder till anställning efter avslutad utbildning

18 www.skolutveckling.se Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "2006-10-25 Annika Jervgren - nyckeln till framgång mellan skola & näringsliv GYMNASIAL LÄRLINGSUTBILDNING."

Liknande presentationer


Google-annonser