Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola ”Förutom samarbetet med fokuskommunerna har utredningen haft kontakt med såväl politiker som tjänstemän i de 13 kommuner som deltar i samverkan i Göteborgsregionen.” s. 189 Regional samverkan motiveras med gymnasieskolan som försörjare av kompetens ur ett regionalt tillväxtperspektiv med krav på ökad kvalitet (inklusive den gymnasiala vuxenutbildning). Ett annat tungt vägande skäl är det demografiska perspektivet och sjunkande ungdomskullar.

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Som goda exempel på samverkansformer mellan utbildning och arbetsliv nämns Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege där såväl gymnasieskola, vuxenutbildning och eftergymnasial nivå samverkar med arbetslivet. Utredningen påtalar också behovet av ökad samverkan mellan kommunala och fristående skolor och näringslivet.

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Gymnasieskolans uppdrag kräver samverkan regionalt med både arbetsliv och högskolesektor. TILLSTYRKS Jfr GR:s College Regionala programråd/lokala programråd TILLSTYRKS med tillägget att GR önskar en tydligare koppling mellan regionala programråd och Skolverkets nationell programråd. Regionala programråd för de högskoleförberedande utbildningarna. TILLSTYRKS men GR påpekar att det kan vara svårt att få till råd som täcker de högskolor som finns på avstånd från utbildningsorten.

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Lärlingsutbildning - en nära och utvecklad regional samverkan fordras mellan huvudmännen och de branscher och företag som ska ta emot lärlingar. Varje kommun är inte skyldig att erbjuda lärlingsutbildning, men gärna i samverkan med annan kommun. TILLSTYRKS Jfr GR:s lärlingsplatser som är regionalt sökbara. Lokala inriktningar försvinner men det föreslås inrättas nationella och regionala inriktningar. Dessa söks hos Skolverket. Innan ansökan ska anordnaren samråda med det lokala programrådet eller motsvarande samarbetsorgan. TILLSTYRKS i princip, men med tillägget att kommuner och arbetsliv i ett samverkansområde ska prioritera ur ett regionalt perspektiv. Skolverkets beslut ska bygga på denna prioritering. IKE för regionala inriktningar fastställs nationellt. AVSTYRKS Prissättning ska ske utifrån regionala premisser.

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Individuellt alternativ ska kunna anordnas i hemkommunen eller inom samverkansområdet. TILLSTYRKS Elevens sociala situation bör beaktas. När en fristående skola etableras ska hänsyn tas till såväl lägeskommun som till närliggande kommuner. TILLSTYRKS med förebehållet att samverkansområdets yttrande bör ligga till grund för beslutet.

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Möjligt med gemensam antagning för gymnasieskola och vuxenutbildning. TILLSTYRKS Kan också samordnas inoom samverkansområdet. Reglerna för vem som får gå i vuxenutbildning luckras upp. TILLSTYRKS Praktiseras redan idag inom medlemskommunerna. Högskolebehörighet - en rättighet för elev som gått ett yrkesprogram. TILLSTRYKS men kan också lösas under gymnasiestudierna. Inom GR t ex via Gemensamma gymnasiet eller på anordnarskolan

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen En elev kan få ett utökat program inom ett samverkansavtal. TILLSTYRKS Jfr GR:s Gemensamma gymnasium som nu formellt får sin form via ett samverkansavtal För ej riksrekryterande men ända elitinriktade idrottsutbildningar ska kommunerna kunna ansöka hos Skolverket om att starta. TILLSTYRKS med tillägget att samverkansområdet bör tillfrågas. IKE ska fastställas inom samverkansområdet.

8 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Minst 15 veckors APL krävs för att få starta ett program. TILLSTYRKS men kan kräva regional samordning av APL. Ett fjärde år efter en teknisk grundutbildning föreslås. GR påpekar att förslaget om Yrkeshögskola innehåller förslag som är fullt jämförbara med ett fjärde år. Risk finns för dubbla spår. Teoretiska elitskolor. TILLSTYRKS Samverkansområdet bör tillfrågas i samband med ansökan och tillståndsgivning

9 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Examinerande lärare vid examensarbetet. TILLSTYRKS Regionala satsningar bedöms nödvändiga för att lösa uppgiften. Elever kommer att behöva göra allt tidigare val. Åtgärd: Regionalt stöd till SYV i arbetet med att vägleda eleven i ett tidigare skede.

10 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen Påpekanden: Anställningsbarhet dominerar i förhållande till entreprenöriellt lärande. GR påpekar att perspektivet bör lyftas fram starkare ur ett regionalt tillväxtperspektiv. Interkommunal ersättning föreslås fastställas nationellt för regionala inriktningar, vilket får konsekvenser för prisbilden i samverkansområden. Kompetensutvecklingsinsatser kommer att behövas på många olika områden i och med den nya reformen


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Framtidsvägen."

Liknande presentationer


Google-annonser