Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Vård- och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Vård- och."— Presentationens avskrift:

1 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Vård- och omsorgscollege GR Intressenter Regionalt råd Arbetsgivare (kommunala och privata) Utbildnings- gruppen Utbildningschefs- gruppen Gymnasierektors- gruppen Vuxenutbildnings- gruppen Äldreomsorgschefs- gruppen Sociala styrgruppen Funktionshinders- chefsgruppen Västra Götalands- regionen Arbetstagar- representanter

2 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Förutsättningar för Vård- och omsorgscollege GR  Stort politiskt engagemang – djup och bred förankring (regionalt och lokalt)  Aktiva nätverk på alla nivåer  Interorganisatoriskt arbete mellan parterna  Tydlig roll- och ansvarsfördelning  Sambruk och utvecklingsarbete parallellt  Brukarfokus  Konkreta resultat snabbt

3 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Utgångspunkter för Vård- och omsorgscollege GR  Satsningar på det livslånga lärandet - en regional framgångsfaktor  Regional samverkan bidrar till kvalitetsutveckling och kostnadseffektivitet  Såväl den studerandes behov som vårdtagarens behov sätts i främsta rummet

4 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Vård- och omsorgscollege Verktyg för att nå en regional ansökan  Nätverk på politisk och tjänstemannanivå  Nätverk för regionalt yrkesutbildningscentrum finansierat av Myndigheten för skolutveckling (Deltagare: lärare och arbetslivsföreträdare)  Arbetsgrupp för huvudparterna  ”Skrivargrupp” för den regionala ansökan  Avstämningsgrupp för intressenterna i vid mening  Projektledning

5 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Styrkor bra befintliga nätverk bra APU bra handledarutbildning Meritea för validering

6 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Möjligheter erfarenhetsutbyte gemensam behovsanalys kan öka antalet valbara kurser kan samutnyttja lärare öka yrkets status skapa nya former för samarbete marknadsföring av yrket kan resultera i höjda löner

7 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Svagheter storleken (kanske uppdelning på noder) i vissa sammanhang samarbetar GR- kommunerna med kommuner utanför GR- området små utbildare sårbara storskalighet kan skapa byråkrati hur kommer Göteborg in med 21 stadsdelar? den egna verksamhetens perspektiv kan försvinna

8 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Svagheter  Praktikplatshantering för kommunala platser  Behov av ytterligare handledarutbildning  Behov av baskompetens (40% av de anställda saknar OP-kompetens)  Behov av kompetens inom psykiatri  Behov av specialistkompetens  Behov av utökat pedagogiskt innehåll i vårdyrken (från vårdande till guidande)

9 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Svagheter  Behov av fokus på hälsoperspektivet  Behov av tydligare röd tråd i utbildnings- systemet  Behov av valideringsmöjligheter  Behov av att tydliggöra på vilken nivå en utbildning ligger i förhållande till olika nivåer  Behov av kompetensutveckling

10 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Gymnasiesamverkan Samverkansavtal Gymnasieskola Gymnasiesärskola Skola – Arbetsliv Praktikplatsen.se Kvalitetskriterier Prislista för interkommunal ersättning Gymnasie- intagning Vägledning Information Uppföljnings- system GRUUS Gemensamma gymnasiet Regional garanti Nätverk och arbetsgrupper Gemensamt utvecklingsarbete T ex Idéskola Kompetens- utveckling Uppföljning Utvärdering Utveckling

11 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Regionala resurser i arbete med att implementera och successivt utveckla Vård- och omsorgscollege  Fortsatt snabb utveckling när det gäller elevinformation / elevvägledning  Gemensam datoriserad intagning, där stora mängder strategiskt viktig information finns samlad  Omfattande Skola – arbetslivssatsningar  Kompetensutveckling av politiker, ledare, pedagoger, studie- och yrkesvägledare  Mycket väl fungerande nätverk för både förvaltningschefer, skolledare och pedagoger  Intensivt arbete på uppföljnings- och utvärderingsområdet

12 Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Vård- och omsorgscollege GR


Ladda ner ppt "Göteborgsregionens kommunalförbund: Ale|Alingsås|Göteborg|Härryda|Kungsbacka|Kungälv|Lerum|LillaEdet|Mölndal|Partille|Stenungsund|Tjörn|Öckerö Vård- och."

Liknande presentationer


Google-annonser