Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Förstudie – Transportcollege Transportutbildning i Östgötaregionen, Tranås och Västervik 2010-02-18.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Förstudie – Transportcollege Transportutbildning i Östgötaregionen, Tranås och Västervik 2010-02-18."— Presentationens avskrift:

1 1 Förstudie – Transportcollege Transportutbildning i Östgötaregionen, Tranås och Västervik 2010-02-18

2 2 Syfte •Att arbeta fram former för regional samverkan mellan transportbranschen och utbildningssamordnare som kan resultera i etablering av ett Transportcollege i Östergötland som förser branschen med specifikt efterfrågad kompetens utifrån marknadens behov. 2010-02-18

3 3 Mål •Initiera en bred regional samverkan mellan transportbranschen och utbildnings- samordnare kring branschens kompetens- försörjningsfrågor •Ett gemensamt ansvarstagande i samverkan för utveckling av Transportcollege i Östergötland 2010-02-18

4 4 Regional samverkan NorrköpingMotalaLinköpingLjungsbro 2010-02-18

5 5 En röd tråd som genomsyrar utbildningen Gymnasieutbildning Kommunal vuxenutbildning Arbetsmarknads- utbildning Yrkeshögskola/ KY-utbildning Universitet/ Högskola 2010-02-18

6 6 Nyrekryteringar i regionen de senaste 12 månaderna 2010-02-18

7 7 Antal nyrekryterade personer inom lager, terminal, logistik, lastbilsförare och övrigt under de 12 senaste månaderna 2010-02-18

8 8 Nyrekryteringsbehov, antal 2010-02-18

9 9

10 10 2010-02-18

11 11 Orsaker till nyrekrytering •10 respondenter uppger att utökning av verksamheten utgör ett viktigt skäl till nyrekryteringen. •Ingen respondent nämner pensionsavgång som ett skäl till att man har ersättningsrekryterat personal under de senaste 12 månaderna. •Däremot nämns ersättningsrekrytering för personer av annat skäl t.ex. som har börjat ett annat arbete, föräldraledighet eller långtidssjukskrivning som ett viktigt skäl till att 25 personer har rekryterats. 2010-02-18

12 12 Samverkan •Likvärdig gymnasieutbildning i regionen, enligt TYAs modell. 2010-02-18 En likvärdig gymnasie- utbildning i regionen. Där alla elever erbjuds samma möjligheter till lärande. En gemensam utbildning för den regionala arbets- marknaden

13 13 Samverkan •Kvalitetsutveckling - Kvalitetssäkring i ett regionalt perspektiv •Tillsammans mellan utbildning och bransch sätts kriterier för kvalité upp •Regional kvalitetsuppföljning •Genom samverkan höjs kvalitén på utbildningarna 2010-02-18

14 14 Samverkan •Arbete i nätverk -Kostnadsmässiga vinster, t.ex. gemensamma fortbildningar för lärare -Gemensamt samarbete med företag och bransch, t.ex. kontakter inför APL, gemensamma handledarutbildningar 2010-02-18

15 15 Samverkan •Nya kontakter skapas, mellan utbildningen och branschföreträdare o.s.v. •Samarbete i frågor som rör specialistkompetens •Gemensamt ansvarstagande om utbildningsplatser. Utbildningsplatser är föränderligt över tid, dialog mellan utbildningsanordnare och bransch tillsammans med en omvärldsanalys är en viktig del för att säkerställa framtida kompetensbehov. 2010-02-18

16 16 Samverkan •Internationellt samarbete, möjliggör att hela regionen blir delaktig, behöver inte ta lika stort ansvar om det delas upp •Samverkan underlättar gemensam marknadsföring 2010-02-18


Ladda ner ppt "1 Förstudie – Transportcollege Transportutbildning i Östgötaregionen, Tranås och Västervik 2010-02-18."

Liknande presentationer


Google-annonser