Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetensplattform Halland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetensplattform Halland"— Presentationens avskrift:

1 Kompetensplattform Halland

2 Frågor för dagen Vad har gjorts? Vad kommer att göras? Vilka förväntningar har RH på Westum och vilka samverkansmöjligheter ser vi?

3 Så här långt Vår 2010 Sommar/höst 2010 Vinter 2010 Vår 2011 Diskussioner med samverkanspartners Konsultinsats för att ”tratta ner” och avgränsa uppdraget Resursfördelning inom RH: uppdraget delas mellan nya programmen för Näringslivsutveckling och Kommunal samverkan Planering och genomförande av första aktiviteter

4 Efterfrågan på kompetens
Kompetensplattformen i all enkelhet Efterfrågan på kompetens Utbud utbildningar

5 Utgångspunkt Ett system, inte en organisation
Bygga på det som redan finns (behovsanalyser, nätverk, goda exempel etc.) Samverka genom dialog och diskussion Processen kontinuerlig Fokus på tillväxtområden & praktiska insatser inom dessa

6 Region Hallands ansvar
Egen omvärldsanalys med fokus på framtid och tillväxtområden Samverka inom kartläggning och analys Kvalitetssäkring av metoder Verifiering av analysresultat Ta hand om resultat av analyserna inom Region Halland och i samverkan med relevanta aktörer Spridning av resultatet

7 Uppdelningen inom RH Kommunal samverkan: stöttar kommunernas vuxenutbildning i analysarbete Näringslivsprogrammet: - minipiloter inom RH:s tillväxtområden - bjuder in till heldag 1 ggr/år för kunskapsutbyte med fokus på hur vi kan möta näringslivets behov av kompetens på kort och lång sikt

8 Minipilot exempel… Tillväxtområde: Hälsoteknik
Omvärldsanalys: identifiera tendenser/trender Samla till öppen diskussion: hitta specifika frågor att arbeta vidare med I mindre grupp, med tydligt fokus: definiera uppgift, planera, fördela roller och ansvar Praktiskt arbete: ex metodutveckling, projekt, vidare kartläggning, kunskapsspridning

9 Avgränsning Tidshorisont Analysinstans Utbildningsform/ anordnare
AF, KI, SCB, Branschorg. Privata utbildningsföretag Uppdragsutbildning AMS-utbildning Yrkesvux 2-5 år YH, SCB, HSV, AF Socialstyrelsen, Saco Yrkesvux, YH Gymnasial vuxenutbildn. lärling 5-10 år EU SCB/HSV Nyckelkompetenser -> gymnasiereformering Kurs/programutveckling högskola

10 Vad händer i vår? Möte med grannregionerna 11/5 Heldagskonferens i Halmstad 25/5: hur anpassar vi utbildningsutbudet för att möta näringslivets behov av kompetens på kort och lång sikt? Möte inom Hälsoteknik 29/5 Möte inom Bioenergi 30/5 Ev. utbildning erbjuds genom projektet SkanKomp till de inom kommunerna som arbetar med kartläggning av kompetensbehov

11 Möjligheter till samverkan
Omvärldsanalys – utbyta kunskaper Kartläggning – gemensamt arbete kring kvalitetssäkring och metodutveckling Analys och resultatbearbetning – där relevant, gemensam diskussion kring resultat och hur vi går vidare Lärande och metodutveckling – dela med oss av goda exempel och lära av varandras misstag


Ladda ner ppt "Kompetensplattform Halland"

Liknande presentationer


Google-annonser