Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdraget: Enligt villkorsbrev för 2010 har Region Gävleborg av regeringen fått uppdraget att i Gävleborgs län etablera kompetens-plattformar för: ”Samverkan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdraget: Enligt villkorsbrev för 2010 har Region Gävleborg av regeringen fått uppdraget att i Gävleborgs län etablera kompetens-plattformar för: ”Samverkan."— Presentationens avskrift:

1

2 Uppdraget: Enligt villkorsbrev för 2010 har Region Gävleborg av regeringen fått uppdraget att i Gävleborgs län etablera kompetens-plattformar för: ”Samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt, samt ta fram kunskapsunderlag och behovsanalyser som förhåller sig till funktionella arbetsmarknadsregioner.”

3 Uppdragets syfte: Bidra till:
Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings och utbildningsområdet. Samordning av behovsanalyser inom kompetensförsörjning och utbildningsområdet. Ökad samverkan kring kompetensförsörjning och utbildningsplanering. Ökad kunskap om utbud och efterfrågan av utbildningsformer, med utgångspunkt i de olika utbildningsformernas nationella mål samt myndigheternas ansvar.

4 Kompetensforum Gävleborg
Region Gävleborg Stabsfunktion Analyshantering Nätverksträffar kommunikation Koordinering Marknadsföring Kompetensområden: Utpekade styrkeområden Stål/verkstad Skog/trä Clean Tech Upplevelsenäringen IKT Andra viktiga kompetensområden: Vård o Omsorg Service Transport Bygg Regionalt utbildningsnätverk: HiG Länets Lärcenter Yrkeshögskolor Yrkvux Kommunerna/GY Folkhögskolorna Andra utbildare Företagsnära kompetensförsörjning BraFöre-projektet Behovsinventering Kompetensutveckling för anställda

5 Kompetensforum Gävleborg
Region Gävleborg Stabsfunktion Analyshantering Nätverksträffar kommunikation Koordinering Marknadsföring Regionalt utbildningsnätverk: HiG Länets Lärcenter Yrkeshögskolor Yrkvux Kommunerna/GY Folkhögskolorna Andra utbildare Kompetensområden: Utpekade styrkeområden Stål/verkstad Skog/trä Clean Tech Upplevelsenäringen IKT Andra viktiga kompetensområden: Vård o Omsorg Service Transport Bygg Företagsnära kompetensförsörjning BraFöre-projektet Behovsinventering Kompetensutveckling för anställda Fackliga organisationer Utvecklingsgrupp Repr. från bl.a. Länsstyrelsen, AF, Vuxenutbildning Arbetsgivarorganisationer Ev. Referensgrupp: Svenskt Näringsliv, Företagarna, Mellansvenska Handelskammaren??? Kommunernas näringslivsenheter Andra regionala och lokala aktörer: Mellansvenska Handelskammaren, Lokala aktörer ex.vis Företagsringen, Viva gruppen, Vinnaföretagen etc. College Teknik, Vård o Omsorg Arbetsförmedlingen Nationella o Internat. branschnätverk


Ladda ner ppt "Uppdraget: Enligt villkorsbrev för 2010 har Region Gävleborg av regeringen fått uppdraget att i Gävleborgs län etablera kompetens-plattformar för: ”Samverkan."

Liknande presentationer


Google-annonser