Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rina Näslund Juli 2009 – juni 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rina Näslund Juli 2009 – juni 2012."— Presentationens avskrift:

1 Rina Näslund Juli 2009 – juni 2012

2 Invandrarna är förbisedda som konsumenter och kompetenser.
Alla förlorar ingen vinner! Vår vision är att näringslivet i Gävleborg och i Sverige, ska ligga i framkant när det gäller att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns dolda i det multikulturella samhället. Projektets diskussion och handling, utgår från den betydelse som invandrare har för den svenska marknadsekonomin och från den styrka som en fritt väljande konsument besitter, oavsett hudfärg och bakgrund. 2

3 Vem är Muhammed Said? Kan vi mäta omedvetna processer?
När aktiveras implicita attityder/stereotyper I anställningsprocessen? Tidsbrist Ointresse inför uppgiften (tex till följd av mental överbelastning) Otydlighet om kraven på tjänsten När jobbet kräver egenskaper typiska för stereotypen 3

4 Vinst Innovation Lärande Utveckling Allt som bromsar ska avlägsnas.
Allt som främjar ska tillämpas

5 Syftet är tillväxt! Integration är en spin-off
Tillväxt genom adekvat kompetens Tillväxt genom marknadsutvidgning (inhemsk och global)

6 Arbetsmetod Mål Verkan: 612 informerade 127 besöktes 32 engagerade
Behovs - och utvecklingsmöjligheter perspektiv Skapa och vårda nätverkskontakter Undersöka läget Besöka företag Marknadsföra Analysera, lägga upp strategi, skapa lösningar, slussa vidare och följa upp Mål Verkan: 612 informerade 127 besöktes 32 engagerade 2 har fått anställning 2 har varit på intervju till jobb. Flera lösningar på gång – HIG Överlevnadsstrategi

7 Har vi koll på läget Eller missar vi något
Har vi koll på läget Eller missar vi något? Teknik/industri Export/import Handel/besöksnäring

8 företag är registrerade
Läget – Mål 1500 företag ska informeras genom enskild samtal (ej föreläsning) 800 företag ska besökas. Några med återbesök 200 företag ska engageras 1350 företag är registrerade i databasen Läge 1114 företag har fått information 491 företag har besökts. Några med återbesök 348 företag är intresserade 159 företag är engagerade (77 företag var engagerade augusti 2010)

9 Läge - marknadsföring 20 media inslag 33 mediainslag
Mål 20 media inslag 30 seminarium samtal med 20 politiker Resultat 33 mediainslag 51 seminarium med totalt medverkande av 857 personer varav 272 företag. Politiska arenan: 17 seminarium total informerades 277 personer varav flera från riksdag (integrationsminister). Alla kommunstyrelsen är besökta och informerade.

10 Spin off Besök på företag – behov och utvecklingsmöjligheter – 31 anställda på företag. Ytterligare 22 kom till jobb intervju Ytterligare 12 matchas nu mot företag inom export. 4 är färdigt matchade 2 matchningar på gång inom handel Samarbete med konsum Gävleborg förankrat på lednings nivå Samarbete med arbetsmarknads utbildning med SFI Samarbete med Högskolan i Gävle och Yrkes högskolan Mentorskap och vägledning 4 nystartade företag Äldre omsorg, export, turism, dagis

11 Spin off Multikulturell handel – Ramadan och Nouruz
Samarbete med Centrum i samverkan resulterade till eget initiativtagande Samarbete med Svensk Handel – resultat ska sprida i hela landet i en multikulturell handel broschyr Initierat ett möte och speed dating på slottet mellan Invandrarföreningar med Näringslivet. Samarbete med besöksnäring Utveckling av tjänster – konferens med det lilla extra, multikulturell dagis, äldre omsorg…. En ekonomisk förening – tillverkning av ost i Hälsingland

12 mera spin off Internationella kontakter:
En person med indisk bakgrund kopplas till ett företag med intresse i Indien och Afrika. Anställning från Juni 2011 Svensk företag fick kontakter på chefs nivå med FN i Kongo och Kenya 2 kvinnor (Indien och Kina) har startat ett samarbete med svenska företag. En person har startat företag och ska samarbeta med företag som intresserade av Östeuropa. Intresse från flera företag En tysk man startade eget - kopplad till exportturism – Fick uppdrag! Ett samarbete med Exportstiftelsen

13 Nytt Tänkt – Nya marknader
Två års projekt 20-25 Företag 10-12 konsulter Produkter/tjänster Marknad Behov Behov Öka tillgång till adekvat kompetens med multikulturell och internationell bakgrund Bidra till etablering i länet av nya konsultföretag med internationell kompetens och nischad verksamhet mot nya tillväxtmarknader. Hjälp med att upptäcka och penetrera nya tillväxtmarknader. Kund vård Mentorskap: bevara och utveckla nyvunna internationella kontakter.

14 Samarbetspartners Integrations Gävleborg Företagarna Exportstiftelsen
Svensk Näringsliv Svensk Handel Handelskammaren Exportrådet Teknik huset Företagsringen Almi Movexum Kosmopolit Länsstyrelser Region Gävleborg Alla regionala näringslivs kontor Integration Gävleborg Sandbacka park Minerva Stiftelsen Arbetsförmedlingen / National matchning HIG samt andra utbildningssamordnare Media Ideella föreningar

15 Frågor?


Ladda ner ppt "Rina Näslund Juli 2009 – juni 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser