Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projekt Handelsplats - Internationella affärer i Sverige Ulla Landenmark, Mariestad Iris Reissig, Skagersvik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projekt Handelsplats - Internationella affärer i Sverige Ulla Landenmark, Mariestad Iris Reissig, Skagersvik."— Presentationens avskrift:

1 Projekt Handelsplats - Internationella affärer i Sverige Ulla Landenmark, Mariestad Iris Reissig, Skagersvik

2 BIIA ekonomisk förening •Serviceföretag som säljer hushållsnära tjänster •Resurscentrum för att skapa förutsättningar till ökad delaktighet i samhällsliv, arbetsliv och företagande •Kan agera som egenanställningsföretag för att underlätta företagsstarter och drift •Driver projekt för lokal utveckling

3 Projekt Handelsplats - Internationella affärer i Sverige •50 000 kr i projektmedel från Tillväxtverket •BIIA bidrar med egna pengar och egen tid •Målgrupp –befintliga företagare med internationell bakgrund –företagsamma personer som vill starta eget företag

4 Projekt Handelsplats - Internationella affärer i Sverige •Företagare som vill utveckla nya marknader genom kontakter med människor från andra länder •Företagare som nu lever i Sverige och genom samarbete vill stärka sitt företag

5 Projektets syfte •Inbjuda företagare med internationell bakgrund till mötesplatser för att visa sina företagsidéer •Mäkla kontakter mellan möjliga samarbets- partners för att –utveckla nya marknader –skapa fler affärer •Utveckla gemensamma produkter och stärka befintliga affärskontakter

6 Projektets mål •Etablera uttalade samarbetsformer mellan företagare inom olika sektorer och branscher •Bygga samverkan med organisationerna ALMI/IFS och Coompanion för att uppnå hållbar företagsutveckling efter projektets slut

7 Några projektaktiviteter •Mångkulturell lunch under Skörde- och Kulturfesten Göta Kanal 2009 •Studiebesök Rödjornas Retreat, Tiveden •Handelsplatser – Göta Kanal 3 juli – Tiveden 28 augusti •Företagsträff med IFS Örebro •”Ryssar, tyskar, holländare och balter som turister till Tiveden?” Studieresa Tiveden

8 Kvar att göra innan projektslut 2010-11-15  Bygga nätverk mellan deltagande partners  Slutföra intervjuer av deltagande partners och sammanställa ett informationsmaterial med företagspresentationer  Samla synpunkter från näringslivsaktörer och andra som deltagit i projektets Handelsplatser

9 Projekt Handelsplats - Internationella affärer i Sverige  Kan vi tillsammans göra mer för att våra företagarkollegor med internationell bakgrund ska kunna utveckla sina företag tillsammans med svenska företagare?  Vad kan vi göra gemensamt?


Ladda ner ppt "Projekt Handelsplats - Internationella affärer i Sverige Ulla Landenmark, Mariestad Iris Reissig, Skagersvik."

Liknande presentationer


Google-annonser