Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.vagenut.coop Sociala företag & egenmakt. www.vagenut.coop Vad är sociala företag? Företag som •driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.vagenut.coop Sociala företag & egenmakt. www.vagenut.coop Vad är sociala företag? Företag som •driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och."— Presentationens avskrift:

1 www.vagenut.coop Sociala företag & egenmakt

2 www.vagenut.coop Vad är sociala företag? Företag som •driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden •skapar delaktighet för sina medarbetare •återinvesterar sina vinster •är fristående från offentlig sektor

3 www.vagenut.coop Regeringsuppdrag till Tillväxtverket för ökad kännedom om sociala företag Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Försäkringskassan, Sveriges Kommuner och Landsting och de sociala företagens organisationer

4 www.vagenut.coop Varför? Öka kunskapen om de sociala företagens potential för nya arbeten och rehabilitering "Arbete är viktigt för att jag ska vara en förebild för mina barn. Och en förebild som kvinna" Kooperatör Hawa Tako

5 www.vagenut.coop Starten av Vägen ut! - Brett partnerskap inom EU programmet Equal Föreningen Bryggan i Göteborg KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, i Göteborg Vävstugan, Föreningen Skyddsvärnet i Göteborg Ateljé Trädet, Stiftelsen HWH Coompanion, Göteborgsregionen GFC, Göteborgs Föreningscenter Arbetsförmedlingen Kriminalvården Försäkringskassan Göteborgs stad 5

6 www.vagenut.coop Vägen ut! startade 2002 2002 – inga kooperativ 2003 – 3 kooperativ – 5 anställda 2005 – 5 kooperativ ca 15 anställda 2007 – 7 kooperativ < 25 anställda 2010 – 12 kooperativ < 80 anställda Dessutom deltar fler än 250 kvinnor och män dagligen i verksamheterna

7 www.vagenut.coop Konsortiemodellen •Ömsesidig nytta Delar på arbete och risker •Skapar karriärvägar •Stöd för nystartade företag •Stärkt konkurrenskraft •Gemensamt utvecklings- och kvalitetsarbete •Erfarenhetsutbyte

8 www.vagenut.coop Skapar arbete •Integration •Utveckling •Socialt entreprenörskap •Egenmakt •Delaktighet •Eget ansvar •Drogfritt

9 www.vagenut.coop Halvvägshus med dubbelt uppdrag •erbjuder boende för människor som är aktuella inom kriminal- vård och/eller social- tjänst.

10 www.vagenut.coop Boende • Drogfritt • 12-stegsmöten • Frivilligt • Delaktighet • Arbete eller studier • Vilja till förändring • Samtalsgrupper • Egenerfarenhet • Barn och föräldrar • Hemlik miljö

11 www.vagenut.coop

12 Arbetsträning & arbetsrehabilitering • Drogfritt – 12 steg • Frivilligt • Delaktighet • Vilja till förändring • Egenerfarenhet • Barn och föräldrar

13 www.vagenut.coop Barnperspektivet – Medarbetarna kan ge stöd och mod att återknyta en kontakt när det är bra för barnen.

14 www.vagenut.coop Medarbetarnas egna ord Självrespekt – Självkänsla - Självförtroende Empowerment – Egenmakt Arbeta efter egen förmåga "Jag har känt mig utanför samhället i hela mitt liv. Nu är jag med." Anställd Villa Karin

15 www.vagenut.coop •Riktiga anställningar •In i välfärdssystemet •Kollektivavtal •Betala skulder

16 www.vagenut.coop Göra något bra Får vara en del i samhället Bidra till samhällsnyttan Få ansvar – Ta ansvar ” Min självkänsla har blivit större sen jag blivit självförsörjande. Jag känner mig mer som en människa i samhället. Tidigare var jag bidragstagare." Anställd Villa Karin Meningsfullt – Kul – Arbetskamrater – Gemenskap – Socialt – Känna sig behövd – Utvecklas – Komma ur misär – Bryta isolering

17 www.vagenut.coop Vad vinner samhället? "Jag kan betala mina räkningar och ta hand om min familj. Känna att jag behövs på morgonen när jag vaknar” Kooperatör Karins Döttrar Socioekonomiska bokslut för Vägen ut! och Basta • Samhällsvinst ca 1 miljon kr/ år och medarbetare • Störst vinnare - Rättsväsendet, socialtjänsten och försäkringsbolagen

18 www.vagenut.coop Internationellt arbete

19 www.vagenut.coop Vägen ut! utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!


Ladda ner ppt "Www.vagenut.coop Sociala företag & egenmakt. www.vagenut.coop Vad är sociala företag? Företag som •driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och."

Liknande presentationer


Google-annonser