Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rose-Marie Gudmundsson 48 ÅR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rose-Marie Gudmundsson 48 ÅR"— Presentationens avskrift:

1 Rose-Marie Gudmundsson 48 ÅR
Är född och uppvuxen i Kil, Värmland Gift sedan 20 år tillbaka med Björn och bor i Malmö Har ett stort samhällsengagemang Vill gärna vara med och påverka utvecklingen Har en syster med funktionsnedsättning som tror på att allt är möjligt. Arbetar som arbetsförmedlare på AF Malmö Service

2 Mitt uppdrag Utveckla arbetsgivarkontakter/arbetsgivararbetet
Öka arbetsgivarnas kunskap om vår målgrupp Öka arbetsgivarnas kunskap om våra ekonomiska stöd för vår målgrupp. Matcha/ackvirera arbete Fler i arbete med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

3 Problemanalys Lång tid till att erhålla ett arbete
Viktigt med tidig identifiering av funktionshinder Antal arbetssökande med funktionsnedsättning har ökat motsvarande 27% av totala antalet inskrivna. Det är en ökning med 7% motsvarande period året innan. Andelen personer med funktionsnedsättning i Södra Götaland, ca 26,4%, motsvarar ca personer.

4 Målgrupp/syfte Lyfta fram och synliggöra de ungdomar som idag har det tufft att komma in på arbetsmarknaden. Möjliggöra för ungdomar med dokumenterad funktionsnedsättning att få möta en arbetsgivare som ser vilken resurs denna kundgrupp är för företaget. Ungdomar år – är färdig utredd En grupp på minst 5 ungdomar Inga krav på erfarenhet/personlighetet och att fungera i grupp

5 AF – Media Markt Fastline underlättar arbetet för säljarna i butiken, tar ansvar för olika zoner när det bla gäller uppackning av varor, fronta, hålla snyggt och i ordning på respektive hylla.

6 Vad kan AF erbjuda En kontaktperson som tar ansvar för hela processen och föreslår arbetsgivaren hur vi kan sammarbeta tillsammans. Kontaktpersonen tar ansvar för urval, besluten och uppföljningen av ungdomarna ifall något händer. Informerar arbetsgivaren både muntligt och skriftligt om vad det innebär att anställa någon med funktionsnedsättning. Informerar arbetsgivaren muntligt och skriftligt om lönestöd och i detta fall utveckligsanställning. Träffar samtliga ungdomar en och en för att informera om vad arbetet innebär samt förbereder underlag inför gemensamt möte. En lönesubventionerad anställning med annordnarbidrag.

7 Vad kräver vi av arbetsgivaren
Utse minst en arbetsledare som kommer ta ansvaret för teamet i det dagliga arbetet- Arbetsgivaren skall informera övrig personal om arbetslaget fastline. Ingen praktik/arbetsträning. Arbetsgivaren erbjuder direkt en utvecklingsanställning. En anställning på minst 6 månader minst 4 tim/dag alt. 6. Arbetsgivaren tar fram en introduktion och utbildningsplan för arbetslaget fastline. Fastline är en del av personalen på Media Markt och ingen står utanför. Omfattas av alla förmåner och skyldigheter som alla andra på företaget. Individanpassade arbetsuppgifter utifrån var och en, inte se fastline som en homogen grupp.

8 Resultat/vinst Ungomdomar med dokumenterad funktionsnedsättning ges möjlighet till arbete och utveckling genom att få komma in på arbetsmarknaden. Vinsten för den enskilde är absolut den största. Vår överenskommelse med Media Markt bidrar med att vi bryter ett utanförskap och möjliggör för ungdomen att skapa kontakter och få ett ökat självförtroende och känna att man behövs. Media Markt i sin tur utvecklar sina medarbetare både i ledarskap och ren kunskap. Fastline underlättar för säljarna, högre trivselfaktor och det innebär högre drivkraft att sälja. Media Markt ökar sin mångfald och tar ett socialt ansvar. AF – att fler platser kan förmedlas till de som står längre från arbetsmarknaden.

9 Tid som arbetsgivaren måste avsätta
1 timme där processen planeras tillsammans Ca 2 timmar där AF går igenom och presenterar kandidater 1 dag alt.halvdag för intervjuv/samtal med aktuella kandidater, gärna en och en tillsammans med AF:s kontaktperson.

10 Framgångsfaktorer En engagerad arbetsgivare som vill vara med och göra skillnad. God förberedelse från både arbetsförmedlingens och arbetsgivarens sida när det gäller urval av ungdomar och arbetsledare. Bra förinformation om ungdomarna och deras funktionsnedsättning så att arbetsgivaren vågar ta steget. Arbetsförmedlingen tar huvudansvaret för processen då arbetsgivaren har tidsbrist. Arbetsförmedlingen är tydlig med sin information om vad det innebär för ansvar för arbetsgivaren samt vilka ekonomiska kostnader som krävs. Anställningsformen, arbete direkt inte praktik.

11 Lärdomar tips och råd Det blir hög status när VD:n har varit med från början och tagit fram de ungdomar som skall ingå i arbetslaget samt ha träffat var och en. Arbetsgivarens individuella samtal med var och en ”tjänar” alla på. Var ute i god tid. Välj ingen brytpunkt då arbetsgivaren har en intensivperiod för företaget. Allt för att undvika stress. Ge inte upp för det kommer gå jätte bra om alla har viljan.


Ladda ner ppt "Rose-Marie Gudmundsson 48 ÅR"

Liknande presentationer


Google-annonser