Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2 år med etableringslots

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2 år med etableringslots"— Presentationens avskrift:

1 2 år med etableringslots

2 Lots Syftar till att underlätta och påskynda nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällsliv Lotsen ska vara en länk mellan den nyanlände och det svenska samhället Lotsen ska komplettera den nyanländes kontaktnät under hans eller hennes första tid i landet. Tjänsten ska komplettera övriga etableringsinsatser

3 Egenmakt i fokus… 80 procent har idag lots
Lots är en rättighet, men ingen skyldighet 80 procent har idag lots I valfrihetssystemet ingår idag 220 olika leverantörer Finns på 970 platser, i 221 kommuner Över 90 procent har valt sin lots genom ett eget aktivt val 26 procent har någon gång bytt lots på egen begäran Genom valfrihet kring val och byte kan marknaden bli mer självreglerande, där leverantörer konkurrerar om kvalitet och kundnöjdhet

4 Lagen om valfrihetssystem
Löpande upphandling Sökande väljer leverantör Möjlighet till att byta leverantör Ickevalsalternativ (närhetsprincipen) Kvalificering på skallkrav

5 Vem kan bli lots? Kompetenskrav:
1 års erfarenhet av målgruppen och att leda coachande samtal Goda kunskaper om arbetsmarknad och samhälle Erfarenhet av studie och yrkesvägledning Branschkunskap Dessutom ska lotsen: Ta emot alla sökande som väljer denne som lots Anlita tolk om behov föreligger alternativt ha egen personal som behärskar det aktuella språket Iaktta tystnadsplikt och arbeta under sekretess. Träffa sökande minst 3 timmar/månad, varav 2 timmar individuella möten Tillhandahålla lokaler som är tillgängliga och ändamålsenliga för alla Lotsa maximalt 30 personer samtidigt per anställd Säkerställa avtalsefterlevnad

6 Marknad - Juridisk form
Visa tårta

7 Marknad - Antal anställda

8 Hur väljer man lots? Den arbetssökande väljer själv lots
Arbetsförmedlaren fyller en viktig roll i att stödja den enskilde i sitt val Lotsvalet sker vid behov genom tolk Alla lotsar presenteras på Arbetsförmedlingens hemsida Informationen om tjänsten samt om hur man söker lots finns därför översatt till nio språk Den arbetssökande kan även ta stöd av kundtjänst språklinje vid val av lots Om den arbetssökande önskar lots men inte kan eller vill själv välja en lots genom aktivt val utser Arbetsförmedlingen en lots utifrån närhetsprincipen

9 Vanliga aktiviteter

10 Resultatbaserad ersättningsmodell
Utbildning < 6 år Utbildning > 6 år Startersättning 6000 3.500:- Månadsersättning 1.650:- 1.100:- Resultat 1 13.000:- 8.000:- Resultat 2 40.000:- 30.000:-

11 Resultat Antal Resultat 1 (arbete på minst tre månader) 526
Resultat 2 (arbete i sex månader eller eftergymnasiala studier) 35

12 Kvalitetsuppföljning
Proaktiv uppföljning/leverantörsutveckling via: Uppföljning via arbetssökande Leverantörsdialoger Därutöver: Avtalskontroller Klagomålshantering Kvalitetskontroll Kvalitetsinspektion

13 Våra erfarenheter Etableringen av lotsföretag anpassas med viss eftersläpning till efterfrågan Lotsarnas tjänster utvecklas för att passa individernas behov De arbetssökande gör ofta ett aktivt val Att möjliggöra för socialt stöd utgör en betydande del i tjänsten, särskilt initialt Lotsen kommer in tidigt i etableringsprocessen Lotsen bidrar med viktiga kontaktnät

14 Tre lotsar: Eductus Läkarförbundet
Kooperativet Kunskapsutvecklingen i Norden Ekonomiska föreningen


Ladda ner ppt "2 år med etableringslots"

Liknande presentationer


Google-annonser