Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Omsorg Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Omsorg Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Omsorg Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Omsorg Bilder: multimediabyrån

2 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Barnomsorg Barn mellan ett och tolv år har rätt till barnomsorg om föräldrarna arbetar

3 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Barnomsorg 1 – 5 år Foto: Östersunds kommun För de minsta barnen finns förskola eller familjedaghem Förskolan kalls ofta för daghem, eller ”dagis”

4 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Barnomsorg Barn till arbetslösa, och barn till föräldralediga, har också rätt till en plats i förskolan Barnen ska vara över ett år, och de får vara i förskolan 3 timmar om dagen eller 15 timmar i veckan

5 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Barnomsorg Om förskolan är kommunal finns utbildad personal Denna personal är då anställd av kommunen Förskolorna är oftast öppna hela året

6 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Annan barnomsorg I ett familjedaghem tar en person emot en grupp barn i sitt eget hem I vissa kommuner finns också förskolor som kan ägas av ett företag eller en organisation Dessa får oftast bidrag från kommunen Föräldrar som är hemma med sina barn, kan gå till en öppen förskola

7 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Anmäl i tid! Vill du att ditt barn ska gå i förskola ska du anmäla detta till kommunen i god tid Det kan ta ganska lång tid, upp till fyra månader, att få en plats

8 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Förskola från 4 år Alla barn får börja förskola från det år barnet fyller fyra år Kommunerna måste ordna plats för barnen Föräldrarna får välja om de vill använda platsen

9 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Kostnad För att du ska få ha ditt barn i barnomsorg, får du betala en fast avgift (om du har någon form av beskattningsbar inkomst) Avgiften beror på om det är förskola eller fritidshem föräldrarnas inkomst antal barn (syskon) i omsorgen

10 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Kostnad Avgiften har ett tak (högsta kostnad) Har du flera barn i barnomsorg får du rabatt på avgiften För uppgifter om gällande taxa, titta på din kommuns hemsida

11 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Skolbarnsomsorg 6 – 9 år Bild: Östersunds kommun För barn som har börjat skolan (6 – 9 år) finns möjlighet att få fritidshemsplats före och efter skolan

12 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Skolbarnsomsorg 9 – 12 år För barn mellan 9-12 år finns möjlighet att vara med i öppen fritidsverksamhet Den kostar ingenting och där kan barnen komma och gå som de vill

13 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Mer information För mer information, kontakta kommunen där du bor, eller gå in på din kommuns hemsida

14 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Äldreomsorg Kommunerna har ansvaret för att ordna äldreomsorg För att de äldre som vill bo kvar hemma ska kunna göra det, ordnar kommunen hemtjänst

15 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Hemtjänst Den eller de som är berörda tar själva kontakt med kommunen En tjänsteman tar då kontakt med den äldre och tillsammans diskuterar de vilken hjälp som behövs Särskilt anställd personal kommer hem och hjälper de äldre med sysslor de inte längre klarar av

16 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Kostnad Hemtjänstens service kostar Avgiften är olika i olika kommuner, och den beror också på hur mycket personen ifråga tjänar och hur mycket hjälp de får Dock finns också här en maxtaxa

17 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Vård hemma/Avlösning Många äldre vårdas även av sin familj Blir det för jobbigt, kan vårdaren få avlösning, och då vårdar någon annan person den sjuke under en tid

18 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Omsorg för funktionshindrade Barn med funktionshinder, går oftast i vanlig skola Ibland finns en speciallärare eller en personlig assistent till hjälp Det finns också speciella skolor för barn med funktionshinder

19 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Omsorg för funktionshindrade Föräldrar med sjuka eller funktionshindrade barn, kan få vårdbidrag för att vårda barnet hemma Bidragets storlek beror på hur mycket vård barnet behöver I en del kommuner kan föräldrarna också få avlösning under en tid, så att de kan vara lediga

20 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Omsorg för funktionshindrade Är den funktionshindrade över 19 år, kan han/hon söka handikappersättning hos Försäkringskassan

21 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Hjälpmedel Den som har funktionshinder kan också ansöka om bland annat färdtjänst, personlig assistent, tolk och tekniska hjälpmedel som till exempel rullstol hörapparat talböcker texttelefoner

22 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Hjälpmedel I dessa fall gör kommunen eller sjukvårdens personal en utredning för att bedöma behoven innan de säger ja eller nej till ansökan

23 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Boende Bidrag kan ges till att ändra lägenheten den funktionshindrade bor i, för att den skall bli mer handikappvänlig I många kommuner finns också speciella lägenheter för funktionshindrade Kontakta kommunen om du vill veta mer

24 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Gemensamt för äldre och funktionshindrade

25 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Dagcenter/Korttidsboende På ett dagcenter kan den äldre/funktions-hindrade till exempel få vara ett par dagar i veckan Ibland finns det även möjlighet att bo på ett korttidsboende

26 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Färdtjänst Har den äldre/funktionshindrade svårt att åka kollektivtrafik, kan det finnas möjlighet att få färdtjänst Mot en avgift kommer då en taxi eller en liten buss och hämtar upp personen Kommunen bestämmer vem som får färdtjänst

27 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Vård hela dygnet Är det någon som inte klarar av att bo hemma, då kan de få flytta till ett särskilt boende, där det finns personal hela dygnet Där betalar den äldre/funktionshindrade en hyra eller en avgift och har sina egna möbler Avgiften är olika från person till person Även här finns det en maxtaxa

28 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Vård hela dygnet Exempel på sådana boenden är sjukhem gruppboende servicehus


Ladda ner ppt "Omsorg Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser