Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rättsväsendet Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rättsväsendet Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan"— Presentationens avskrift:

1 Rättsväsendet Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Rättsväsendet

2 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Med rättsväsendet menar man Polisen Åklagarmyndigheten Rättsmedicinalverket Ekobrottsmyndigheten Kriminalvården Sveriges domstolar Brottsförebyggande rådet Brottsoffermyndigheten Kustbevakningen, skatteverket, tullverket

3 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Kriminalvården Omfattar frivård, häkte och fängelse

4 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Justitiedepartementet Ansvarar för rättsväsendets myndigheter Lagstiftning inom områdena civilrätt, statsrätt, processrätt och beslut om propositioner, utredningsbetänkanden m.m Styr polismyndigheten

5 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Rättsmedicinalverket Central förvaltningsmyndighet för rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik

6 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Ekobrottsmyndigheten Förebygger, upptäcker, förhindrar, utreder och lagför ekonomisk brottslighet

7 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Brottsförebyggande rådet, BRÅ Tar fram fakta och sprider kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete Tar fram brottsstatistik Utvärderar reformer Bedriver forskning Stödjer lokalt brottsförebyggande arbete

8 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Brottsoffermyndigheten Beslutar om statlig ersättningar för brottsoffer i de fall den som begått brottet inte klarar det, gärningsmannen är okänd eller om det inte finns en försäkring som täcker skadorna

9 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Kustbevakningen Bevakar Sveriges gränser längs kusten Förebygger brott och bevakar säkerheten till havs

10 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Skatteverket Utreder skattebrott Kronofogdemyndigheten

11 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Tullverket Bevakar införsel och utförsel av varor vid Sveriges gränser

12 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Sveriges domstolar Avgör brottmål, enskilda tvister, tvister mellan enskilda och myndigheter, hyres- och arrendetvister, handlägger rättshjälpsärenden Dömer efter de lagar som riksdagen beslutar

13 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Domstolsväsendet Domstolarna hjälper till med allmänna upplysningar av formell art t ex hur du fyller i en stämningsansökan eller att beskriva hur en rättegång går till Domstolarna kan inte hjälpa till med juridisk rådgivning

14 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Domstolsväsendet Tre typer av domstolar Tingsrätt Hovrätt Högsta domstol

15 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Domstolsväsendet Varken riksdagen eller någon annan myndighet får bestämma hur domstolarna skall döma Vad innebär det?

16 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Tingsrätten Den första domstolen du kommer i kontakt med vid ett brottsmål Avgör även tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål 55 tingsrätter i hela landet

17 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Hovrätten Hit kan man överklaga om man inte är nöjd med domen i tingsrätten

18 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Högsta domstolen Är du inte heller nöjd med den dom som faller i Hovrätten, eller om det framkommit nya fakta i målet kan du överklaga till Högsta domstolen Det är inte säkert att du får sin ansökan om överklagan godkänd

19 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Polisens uppgifter Förebygga brott Förebygga andra störningar av den allmänna ordningen eller säkerheten Övervaka och hindra störningar av ordning och säkerhet Ingripa vid störning av ordning och säkerhet

20 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Polisens uppgifter Bedriva spaning och utredning i fråga om brott Ge allmänheten skydd, upplysningar och annan hjälp Övrigt som faller på polisens ansvar t ex att utfärda pass eller nationellt ID-kort

21 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Polisens uppgifter Om du förlorar ditt pass eller din ID-handling skall du anmäla det till polisen. Det kommer då att spärras Använd aldrig ett pass som du anmält som borttappat Anmäl alltid till polisen om du återfår ditt pass eller nationella ID-kort

22 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Polisen Telefonnummer oavsett var du befinner dig i Sverige: Vid larm ring 112

23 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Anmälan om brott Ring till polisen Gör din anmälan via Internet

24 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Främlingspass Ansöker man om hos Migrationsverket Man måste kunna påvisa att man inte kan få ett hemlandspass Måste göras personligen Närmaste tillståndsenhet ligger i Sundsvall Kostar 750 kr oavsett hur det går Gäller i högst fem år och kan inte förlängas

25 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Åklagarmyndigheten Leder förundersökningen om brott Beslutar om åtal ska väckas För talan i domstolen

26 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Åklagarmyndigheten Det finns cirka 750 åklagare på 41 åklagarkammare på 27 orter över hela Sverige. Riksåklagaren är landets högsta åklagare och chef för Åklagarmyndigheten.

27 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Åklagarens arbete

28 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Åklagarens uppgift Åklagaren ska skydda samhället mot brottslighet och öka människors trygghet Åklagarens huvudsakliga uppgift är att åtala personer som begått brott

29 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Åklagarens uppgift Leder utredningar om brott med hjälp av polisen Åklagaren fattar beslut om anhållande och husrannsakan Ser till att den som utsatts för brott får hjälp, t.ex. av en advokat

30 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Vad gör åklagaren? Åklagaren undersöker om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal Åklagaren ska vara objektiv och opartisk i sitt arbete

31 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Vad gör åklagaren? Efter att åtal väckts blir det rättegång i domstolen Åklagaren måste bevisa att den åtalade gjort ett brott Den som utsatts för brottet finns ibland med vid åklagarens sida

32 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Åklagarmyndigheten - Misstänkt Förundersökningsledaren avgör om en person är misstänkt för ett brott Man har i vissa fall rätt att få en offentlig försvarare Domstolen fattar beslut om rätten till offentlig försvarare och vid rättegången beslutas hur stor del av kostnaden den misstänkte själv ska stå för

33 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Åklagarmyndigheten - Vittne Allmän vittnesplikt – skyldighet att vittna i domstol om det anses nödvändigt Polis och åklagare får hålla förhör med alla som kan ha upplysningar att lämna Man kan inte själv bestämma om man vill vittna eller inte

34 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Åklagarmyndigheten - Ungdom Straffmyndig vid 15 års ålder Om barnet är under 15 år utreds ändå brottet men det går inte till domstol Barn i åldrarna år får särskilt snabba utredningar oavsett om man är brottsoffer eller misstänkt Ett eventuellt straff utdöms snabbt

35 Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan
för nyanlända flyktingar i Dalarna Åklagarmyndigheten - Brottsoffer Rättsväsendet har skyldighet att stödja den som utsatts för brott Åklagaren ska vara opartisk och objektiv Åklagaren kan ansöka hos domstolen om ett målsägandebiträde (juridisk hjälp för brottsoffret) Om man inte får ett målsägandebiträde kan man istället få hjälp av en stödperson


Ladda ner ppt "Rättsväsendet Projektet: Bättre introduktion genom kommunal samverkan"

Liknande presentationer


Google-annonser