Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lag och rätt Magnus Svensson, Jändelskolan, Karlskrona – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lag och rätt Magnus Svensson, Jändelskolan, Karlskrona – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 Lag och rätt Magnus Svensson, Jändelskolan, Karlskrona – www.lektion.se

2 INTRODUKTION  VARFÖR HAR VI REGLER OCH LAGAR.  LAGAR FINNS FÖR ATT SKAPA ETT RÄTTVIST SAMHÄLLE.  LAGARNA SKA SKAPA TRYGGHET  VILKA REGLER HAR NI HEMMA  HUR HAR DE REGLERNA TILLKOMMIT  VAD HÄNDER OM DU BRYTER MOT DEM

3 UNGDOMAR OCH BROTT  SNATTERI, STÖLD ÄR VANLIGAST  ÖVER HÄLFTEN AV ÅRSKURS NIO HAR STULIT NÅGOT  15 ÅR STRAFFMYNDIG  18 ÅR HELT MYNDIG

4 LAGAR •STIFTAS AV RIKSDAGEN •EXAKTA TEXTER •KONSEKVENSER OM MAN BRYTER MOT EN LAG •GÄLLER FÖR ALLA •POLISEN SER TILL ATT LAGARNA FÖLJS •DOMSTOLARNA DÖMER DE SOM BRYTER MOT LAGAR

5 LAGBOKEN  SVERIGES RIKES LAG  BALK = KAPITEL  CIVILRÄTTEN OCH STRAFFRÄTTEN  CIVILRÄTTEN = PRIVATA FRÅGOR  STRAFFRÄTTEN = VAD MAN INTE FÅR GÖRA

6 OLIKA BROTT  ATT TA NÅGOT  STÖLD  ATT SÄGA ATT EN OSKYLDIG MÄNNISKA HAR BEGÅTT ETT BROTT  FÖRTAL  MED VÅLD ELLER HOT OM VÅLD TA NÅGOT  RÅN

7 OLIKA BROTT  KÖPA/SÄLJA NÅGOT SOM ÄR STULET  HÄLERI  ANVÄNDA NÅGOT UTAN LOV  OLOVLIGT FÖRFOGANDE  TA SIG IN I NÅGON ANNANS HUS UTAN LOV  HEMFRIDSBROTT/INBROTT

8 REGLER GÄLLER INOM BESTÄMDA OMRÅDEN T EX IDROTT, SKOLAN

9 NORMER OSKRIVNA LAGAR OCH BESTÄMMELSER LÄR OSS NORMER VIA UPPFOSTRAN VÄRDERINGAR OM RÄTT OCH FEL BEHANDLA VÅRA MEDMÄNNISKOR NORMKONFLIKT = EN GRUPPS NORMER SOM INTE STÄMMER ÖVERENS MED EN ANNAN GRUPPS

10 POLISENS ARBETSUPPGIFTER

11  BEVARA TRYGGHETEN FÖR ALLA MEDBORGARE  FÖREBYGGA OCH FÖRHINDRA BROTT  PASS  TRAFIKFRÅGOR  TILLSTÅND  VAPENÄRENDEN  NARKOTIKA FRÅGOR  HITTEGODS  FÖRUNDERSÖKNING  PATRULLERAR

12 DU SOM KANSKE INTE GILLAR POLISER KANSKE SJÄLV KOMMER I EN SITUATION DÄR DU BEHÖVER HJÄLP AV POLISEN!!!!

13 FRÅN HANDLING TILL PÅFÖLJD

14  1 BROTTET BEGÅS  2 POLISANMÄLAN  3 GRIPANDE  4 FÖRUNDERSÖKNING  5 ÅKLAGAREN ANHÅLLER  6 DOMAREN BESLUTAR OM HÄKTNING  7 ÅKLAGAREN VÄCKER ÅTAL  8 RÄTTEGÅNGEN

15 VARFÖR HÄKTNING  HÄKTAS = HÅLLS I FÄNGSLIGT FÖRVAR  FÖRHINDRA NYA BROTT  KAN INTE GÖMMA SIG  KAN INTE RÖJA UNDAN BEVIS  KAN INTE FLY

16 PERSONER I EN RÄTTEGÅNG  DOMARE (ORDFÖRANDE) – JURIST  NÄMNDEMÄN – DÖMER, ”VANLIGA MÄNNISKOR”  NOTARIE – SKRIVER PROTOKOLL, JURIST  MÅLSÄGARE – UTSATT FÖR BROTTET  ÅKLAGARE – HJÄLPER MÅLSÄGAREN  TILLTALAD – MISSTÄNKT FÖR BROTTET  FÖRSVARSADVOKAT – HJÄLPER TILLTALAD

17 RÄTTEGÅNGEN  BESTÄMDA REGLER HUR EN RÄTTEGÅNG SKA GÅ TILL  ÅKLAGAREN OCH ADVOKATEN BERÄTTAR SIN VERSION AV HÄNDELSEN  FÖRHÖR AV TILLTALAD, MÅLSÄGARE OCH VITTNEN  SLUTPLÄDERING

18 RÄTTEGÅNGEN  ENSKILD ÖVERLÄGGNING – DOMAREN OCH NÄMNDEMÄNNEN BESTÄMMER OM DEN TILLTALDE ÄR SKYLDIG/ICKE SKYLDIG PLUS EV. EN DOM  ÖVERKLAGA DOMEN INOM 2 VECKOR  DOMEN VINNER LAGA KRAFT

19 PÅFÖLJDER  PÅFÖLJD = STRAFF  PENNINGBÖTER: DU BETALAR EN VISS SUMMA PÅ EN GÅNG  DAGSBÖTER: DU BETALAR EN VISS SUMMA I ETT VISST ANTAL DAGAR T EX 100 KR À 50 DAGAR  SKYDDSTILLSYN: DU DÖMS TILL ATT TRÄFFA EN ÖVERVAKARE REGELBUNDET.

20 PÅFÖLJDER  VILLKORLIG DOM: DU BLIR ”FRI” MEN BEGÅR DU ETT NYTT BROTT UNDER DENNA DOMEN SÅ BLIR DET FÄNGELSE.  FÄNGELSE  PSYKIATRISK VÅRD: DÖMS TILL VÅRD PÅ ÖPPEN ELLER SLUTEN ANSTALT.  SAMHÄLLSTJÄNST: FÅR JOBBA INOM SAMHÄLLET ETT VISST ANTAL TIMMAR.  FOTBOJA: EN SÄNDARE PLACERAS RUNT FOTEN SÅ ATT MAN HELA TIDEN SER VAR DU BEFINNER DIG

21 STRAFFENS SYFTE •AVSKRÄCKA ANDRA (ALLMÄN PREVENTION) •AVSKRÄCKA HONOM/HENNE (INDIVID PREVENTION) •SKYDDA ALLMÄNHETEN •ANPASSA BROTTSLINGEN TILL SAMHÄLLET IGEN (RESOCIALISERING)

22 DOMSTOLAR •TINGSRÄTTER 97 ST •HOVRÄTTER 6 ST •HÖGSTA DOMSTOLEN

23 BEGREPP  MENED: LJUGER VID EN RÄTTEGÅNG  PREJUDIKAT: EN DOM SOM SEDAN FÖLJS AV DE LÄGRE DOMSTOLARNA VID LIKNANDE FALL.  PRÖVNINGSTILLSTÅND: BEHÖVS FÖR ATT HD SKA TA UPP ETT FALL  LYCKTA DÖRRAR: RÄTTEGÅNG BAKOM STÄNGDA DÖRRAR  RÄTTSSÄKERHET: DU KAN INTE FÅ ETT STRAFF UTAN EN DOM FRÅN EN DOMSTOL

24 VISSTE DU ATT • DET ÄR OLAGLIGT ATT BÄRA KNIV ELLER STICKVAPEN PÅ ALLMÄN PLATS OCH PÅFÖLJDEN KAN BLI BÖTER ELLER UPP TILL SEX MÅNADERS FÄNGELSE • UNGDOMAR UNDER 15 ÅR MÅSTE ENLIGT LAG BÄRA HJÄLM NÄR DE CYKLAR • RASISTISKA MÄRKEN, SYMBOLER ELLER KLOTTER KAN KLASSAS SOM BROTTET “HETS MOT FOLKGRUPP”.

25 VISSTE DU ATT • DET ÄR OLAGLIGT ATT DRICKA ALKOHOL PÅ ALLMÄN PLATS OCH OM NÅGON GÖR DET HAR POLISEN RÄTT ATT BESLAGTA OCH HÄLLA UT ALKOHOLEN • POLISEN HAR “UNDERRÄTTELSESKYLDIGHET” TILL ANDRA MYNDIGHETER. DET BETYDER T EX ATT EN PERSON SOM TAGITS AV POLISEN FÖR FYLLA, KAN FÅ PROBLEM NÄR HAN ELLER HON SÖKER KÖRKORTSTILLSTÅND

26 VISSTE DU ATT • OM MAN INTE ANVÄNDER HJÄLM PÅ MOPED KAN MAN FÅ 400 KR I BÖTER • HOT OCH TILL EXEMPEL SEXTRAKASSERIER ÖVER MOBIL ELLER MAIL, RÄKNAS LIKA ALLVARLIGT SOM OM DU STOD FRAMFÖR PERSONEN OCH SADE DET • OM DU SKRIKER HORA ELLER ANDRA ORD MED SEXUELL ANSPELNING EFTER EN TJEJ, KAN DET ANSES VARA MISSTANKE OM SEXUELLT OFREDANDE


Ladda ner ppt "Lag och rätt Magnus Svensson, Jändelskolan, Karlskrona – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser