Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Straffteori.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Straffteori."— Presentationens avskrift:

1 Straffteori

2 Vad menas? Brott och straff finns i alla samhällen, med brott menas att någon bryter mot samhällets regler Med straff menas ett lidande som tillfogas en person som brutit mot dessa regler

3 Retribution Brottet betraktas främst som ett angrepp mot staten och de inblandade ges en mindre roll. Skulden skall bevisas och straff skall utmätas efter rådande påföljdsbestämmelser. Gärningsperson och brottsoffer skall inte föra någon dialog med varandra, utan hela processen skall ske genom ombud exempelvis åklagare och domare som representerar det samhälliga rättssystemet. Gärningspersonen står i skuld till staten enligt detta synsätt

4 Absoluta teorier Vedergällning och försoning
Dessa kännetecknas av att straffet ses som ett uttryck för rättvisa och det har inget praktiskt syfte så som att förebygga brott. Tanken är att gärningspersonen genom brottet har en skuld som han/hon skall betala genom något som motsvarar det han/hon har orsakat sitt offer. Den tyske filosofen Immanuel Kant menar att straffet är en nödvändig följd av brottet en så kallad vedergällning. Straffet fungerar inte som ett gott syfte utan det handlar enbart om rättvisa

5 Relativa teorier Allmän prevention
Syftet med straff är att bestraffningar av gärningspersoner skall avskräcka andra medborgare att begå brott. 1: Omedelbar avskräckning såsom offentliga avrättningar för att verkligen väcka rädsla hos medborgarna. 2: Medelbar avskräckning som påverkar människor genom hotet om straff samt att man är medveten om att straff utdöms om man utför en viss gärning. 3: Moralbildning genom att straff visar att gärningen är oacceptabel och därmed påverkar människors moral. Idealet med allmänprevention är att hotet skall vara så stort att skälen mot att begå brott skall vara starkare än skälen för att begå brott

6 Individualprevention
Syftar till att få varje enskild medborgare att inte begå brott igen efter att man fått ett straff. Genom att reagera på brott med ett straff skall detta förhindra att medborgaren begår nya brott. Dödsstraff är utan tvekan det ”bästa” individualpreventivt motiverade straffet. Idéer kring individualprevention är oskadliggörande, förbättring och avskräckning. Med oskadliggörande menas att gärningspersonen får ett straff där han inte kan begå nya brott såsom fängelse. Förbättring kan ske genom exempelvis behandling och avskräckning genom att individen blir av straffet avskräckt att begå nya brott


Ladda ner ppt "Straffteori."

Liknande presentationer


Google-annonser