Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK  Lagar och andra rättskällor, kap 3.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK  Lagar och andra rättskällor, kap 3."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK  Lagar och andra rättskällor, kap 3

2 Centralt innehåll  Konstitutionell rätt samt straffrätt och processrätt. En översikt över de svenska grundlagarna och deras förhållande till EU-rätt och internationell rätt. En översikt över regler som rör brott och straff samt det svenska rättegångsväsendet.  Juridiska begrepp och problemlösning i rättsliga sammanhang.

3 Rättsregler och andra regler  Samhället styrs av regler!  Sådana regler som tillämpas av domstol om de dras inför rätta kallas för rättsregler. T ex trafikregler (rättsregel: Trafikförordningen). Förändras i takt med att samhället ändras.  Vad har vi för andra regler?

4 Andra regler  Normer  Moral  Etik  Sedvanor  Oskrivna regler som man lever efter.  T ex inte tränga sig; hälsa med höger hand.

5  Rättsväsendet:  Polis  Åklagare  Domstolar  Kriminalvård

6  Vilken instans beslutar om vilka lagar som ska gälla?  Riksdagen  Vilken instans ansvarar för att rättsväsendet fungerar?  Regeringen (Justitiedepartementet)

7 Sveriges fyra grundlagar  Regeringsformen  Grunden för vår demokrati  Tryckfrihetsförordningen  Rätten att i skrift uttrycka tankar & åsikter  Yttrandefrihetsgrundlagen  Rätt att offentligt uttrycka tankar & åsikter  Successionsordningen  Vem ska vara kung eller drottning

8 Författningar  LAGAR beslutas av riksdagen.  FÖRORDINGAR beslutas av regeringen.  FÖRESKRIFTER beslutas av statliga myndigheter eller kommunala organ.  Dessa författningar ger anvisningar för hur människor ska bete sig i samhället.

9 Tvingande och dispositiva regler  TVINGANDE regler: det som står i lagen gäller alltid  DISPOSITIVA regler: om parterna kommit överens om annat gäller detta istället för vad som står i lagen

10

11 Lagstiftning  1. Initiativ leder till lagförslag  2. Regeringen tillsätter en utredning  3. Betänkande – utrednings förslag i en rapport (publ. I SOU)  4. Remissbehandling  5. Lagrådet granskar  6. Utarbetande av en proposition forts

12 Lagrådets granskning, exempel:  Justitieministern lade år 2003 fram ett lagsförslag om att polisen skulle få rätt att kroppsvisitera klottrare för att leta efter sprayburkar, innan misstanke om brott förelåg.  Lagrådet sade nej med hänvisning till att detta strider mot regeringsformens bestämmelser om medborgarnas fri- och rättigheter.

13 Lagstiftning forts  7. Riksdags behandling i olika utskott  8. Omröstning och riksdagsbeslut  9. Regeringen utfärdar lagen som publiceras i SFS (Svensk Författningssamling)

14  Ann Wetterström  Nacka Enskilda gymnasium  2013 ht


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK  Lagar och andra rättskällor, kap 3."

Liknande presentationer


Google-annonser