Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riksdag och regering. Centrala begrepp • Riksdag • Regering • Parti • Proposition • Motion • Utskott • Demokrati • Riksdagsledamot • Allians (koalition)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riksdag och regering. Centrala begrepp • Riksdag • Regering • Parti • Proposition • Motion • Utskott • Demokrati • Riksdagsledamot • Allians (koalition)"— Presentationens avskrift:

1 Riksdag och regering

2 Centrala begrepp • Riksdag • Regering • Parti • Proposition • Motion • Utskott • Demokrati • Riksdagsledamot • Allians (koalition) • Opposition • Majoritet

3 Riksdag • Lagstiftande makten • Representerar och företräder det svenska folket. • Uppgift: a) tar olika beslut om lagar, b) statsbudgeten, c) granska regeringens arbete. • Sitter total 349 personer i riksdagen och dessa kallas ledamöter(S,112), (M,107), (MP,25). • En talman i riksdagen (Per Westerberg), har 3 uppgifter a) Leda riksdagens arbete, b) delta i bildandet av ny regering, c) representera Sveriges riksdag.

4 Regering • Regering - vilket styre landet har. • Olika typer av regeringar: a) majoritetsregering (mer än 50 % stöd av folket), b) minoritetsregering (mindre än 50%), c) Koalitionsregering (två eller fler partier har mer än 50%), d) samlingsregering (uppstår vid krissituationer. Alla partier fokuserar tillsammans på viktiga frågor). • Verkställande makt (verkställer fattade beslut). • Leds av en regeringschef (Reinfeldt) som också är statsminister (premiärminister). • Regeringen består av statsminister och de andra ministrarna (statsråd). • Statsministerns uppgift att bilda regering och det är han/hon som bestämmer vilka som ska vara ministrar. • Har idag en alliansregering (M, C, FP, KD).

5 Parti (politiskt parti) • Människor med samma åsikter som arbetar inom politiken. • Partiprogram – hur partiet vill styra landet och kommunerna.

6 Motioner, propositioner och utskott • Proposition – förslag som kommer från regeringen till riksdagen. • Motioner – förslag som kommer från riksdagsledamöter. • Utskott – det är här dessa förslag behandlas, skatte frågor inom skatteutskottet osv. Finns totalt 16 utskott inom riksdagen där de arbetar i mindre grupper. Detta beror på att riksdagsledamöterna inte hinner sätta sig in i alla förslag. • Utskottens viktigaste uppgift är att ta fram fakta i frågor och sedan lägga fram ett förslag till beslut.

7 Från förslag till beslut • 1- Motioner och propositioner skickas till riksdagen (förslag). • 2- En del förslag skickas vidare till ett utskott. • 3- Utskotten skickar vidare förslagen på remiss till myndigheter och organisationer där de går igenom det och framför sina åsikter. • 4- Utskottet skriver ett betänkande till riksdagen där de ger förslag till hur de ska besluta. • 5- Riksdagen debatterar och beslutar, om för många är oense kan någon begära votering som innebär att man röstar (JA, NEJ, Avstå röst). • 6- När riksdagen har kommit med ett beslut ser regeringen till att beslutet genomförs.

8 Demokrati • Demokrati- Folkstyre • Olika sorters demokrati, t.ex. direkt demokrati och representativ demokrati. • Direkt demokrati, alla röstberättigade beslutar (förutsätter en liten befolkning). • Representativ demokrati (indirekt demokrati), de röstberättigade väljer ett ombud som representerar folket.

9 Riksdagsledamot • Antalet röster som ett parti får i riksdagsvalet avgör hur många ledamöter ett parti får, tex 22% av rösterna=77 mandat. • Ledamöterna har makten över regeringen, skolorna, rättsväsendet m.m. • De lägger ner mycket tid på att läsa förslag och sätta sig in i alla frågor.

10 Allians (koalition) • En överenskommelse mellan olika parter som jobbar för samma mål. • En Koalitionsregering består av två eller fler parter som samarbetar. • En sådan regering bildas när inget parti har egen majoritet i riksdagen.

11 Opposition • Benämning för de partier som inte sitter eller stödjer regeringen. • Består idag av S,V,MP och SD. • Dessa för inte samma politik som de som sitter vid makten, diskuterar och kritiserar det regeringen gör.

12 Majoritet • De flesta av rösterna. • Minoritet- motsatsen till majoritet och innebär mindretal.

13 Riksdagens plenisal


Ladda ner ppt "Riksdag och regering. Centrala begrepp • Riksdag • Regering • Parti • Proposition • Motion • Utskott • Demokrati • Riksdagsledamot • Allians (koalition)"

Liknande presentationer


Google-annonser