Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges statsskick Dan Emilsson, Drottning Blankas gymnasiesk., Varberg – www.lektion.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges statsskick Dan Emilsson, Drottning Blankas gymnasiesk., Varberg – www.lektion.se."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges statsskick Dan Emilsson, Drottning Blankas gymnasiesk., Varberg – www.lektion.se

2  Numera det dominerande styrelseskicket i världen  Kommer av grekiskans demos – folk och kratos – styre, betyder alltså folkstyre  Förutsättningar: politisk jämlikhet samt pluralism  Två sätt att utöva makt, direkt och indirekt demokrati  Direktdemokrati – folkomröstningar (Schweiz)  Indirekt demokrati – kallas också för representativ demokrati, representanter för väljarnas åsikter

3  Regelbundna politiska val och fri partibildning. Det skall vara fritt att bilda partier och det ska finnas minst två partier att välja emellan.  Allmän och lika rösträtt. Alla medborgare över en viss ålder skall ha rösträtt, det får inte förekomma några begränsningar i rösträtten på grund av kön, inkomst, etnisk tillhörighet etc.  Valhemlighet. Alla ska kunna rösta utan att behöva avslöja vem eller vad de röstar på.  Fri opinionsbildning. Det krävs fri åsikts- och opinionsbildning i landet för att alla ska kunna bilda sig en egen uppfattning. Tryck- och yttrandefrihet  Majoritetsprincipen. Majoritetens förslag ska vinna över minoritetens.  Rättssäkerhet. Ingen skall kunna fängslas eller straffas utan stöd i lagen. ”Inget brott utan lag, inget straff utan brott”.

4  Ett lands författning (konstitution) bestämmer hur ett land ska styras och vilka som har rätt att besluta i olika frågor  Sveriges konstitution består i första hand av våra fyra grundlagar; Regeringsformen, Successionsordningen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen  För att ändra en grundlag krävs att minst hälften av två riksdagar röstar ja. Måste vara val emellan besluten. Senaste ändringen: val var 4:e år

5  Viktigast av de fyra  Behandlar vilka som har rätt att besluta i olika frågor  Fastställer fem grundläggande principer för det svenska styrelsesättet  Demokratin  Det representativa statsskicket  Parlamentarismen, dvs regeringen ansvarig inför riksdagen  Det kommunala självstyret  Den lagbundna maktutövningen

6  RF tar också upp:  Fri- och rättigheter  Riksdagen och dess arbete  Statschefen  Regeringen och dess arbete  Lagar  Finansmakten  Förhållandet till andra stater  Rättsskipning och förvaltning  Kontrollmakten  Krig och krigsfara

7  Sverige först i världen med tryckfrihet i grundlagen, första kom 1766  Innebär rätt att sprida vilken information man vill i tryckt form  Gäller dock under ansvar inför lagen, får ej förtala eller kränka  Innehåller även offentlighetsprincipen, innebär att man har rätt att begära ut i stort sett alla myndigheters alla handlingar  Sista delen handlar om meddelarfrihet, kallas också källskydd, journalister behöver inte avslöja sina källor

8  Är väldigt lik TF men värnar om yttrandefriheten i andra medier än de tryckta  Handlar om radio, TV och Internet

9  Behandlar tronföljden  Kom till 1810 men ändrades 1979 pga kronprinsessans födelse till att även kvinnor kan ärva tronen  Kungen eller drottningen har inte religionsfrihet  Prinsar och prinsessor måste ha regeringens samtycke för att få gifta sig  De får inte heller bli regenter i ett annat land utan kungens och riksdagens tillåtelse

10  Sveriges riksdag har 349 ledamöter, skall ej kunna bli jämnt i omröstningar  Utses genom val vart 4:e år  Valet sker i valkretsar (länen), Stockholm består av 4 kretsar, Skåne 4 och Västra Götaland 5  Proportionell valmetod, 10% av rösterna = 10% av mandaten, dock minst 4% av rösterna i riket eller 12% i en valkrets  310 mandat är fasta, övriga 39 kallas utjämningsmandat, används för att valresultatet skall bli rättvist

11  Kandidaterna kommer in i riksdagen i den ordning de står på valsedeln  Man kan dock kryssa en enskild kandidat ”personrösta”, krävs dock minst 8% av partiets röster i valkretsen för att komma in i riksdagen

12  När valet är avgjort skall en regering bildas  Talmannen diskuterar med partiledarna, blir nästan alltid det största partiets ledare som blir statsminister  Har ett parti mer än 175 eller fler av riksdagens ledamöter bildar det partiet regering ”enpartiregering”  Dock vanligast med samarbete höger-vänster  Två typer av regeringar, enpartiregeringar och koalitionsregeringar  Minoritetsregering: behöver stöd av andra partier, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet

13  Det är statsministern som utnämner ministrar  De flesta ministrar (statsråd) är också chefer för var sitt departement  Regeringskansliet (departementen + statsministerns kansli/statsrådsberedningen) sysselsätter ca 1000 personer

14  Enskilda riksdagsmän lämnar förslag, kallas för motioner  En riksdagsgrupps förslag kallas gruppmotion  Regeringens förslag kallas propositioner  Vid lagändring så tillsätter regeringen en utredning  Utredningen skickas sedan ut på remiss till förvaltningar och organisationer

15  Riksdagen lämnar förslaget som en proposition till riksdagen  ”Proppen” går ut till resp. utskott som skriver ett utskottsbetänkande  Proppen diskuteras i kammaren  Riksdagen fattar beslut och meddelar regeringen, KLART!  Vi får ca 100 nya lagar varje år

16  ”Partipiskan viner”  Partiets representant i utskottet som behandlar frågan talar om för de andra hur de ska rösta  Detta behandlas under respektive riksdagsgrupps möten

17  Vi har kommunalt självstyre i Sverige  Gäller allt utom försvars – och utrikespolitik  Kommunfullmäktige är kommunens riksdag, kommunstyrelsen dess regering och nämnderna dess utskott  Får sina pengar på 4 sätt, kommunalskatt, statsbidrag, kommunala avgifter samt lån

18  Sammanfaller i stort sett med länen  Sköter om hälso – och sjukvård, 85% av utgifterna går dit  Får sina pengar från landstingsskatten samt avgifter  Styrs av landstingsfullmäktige, landstingsråd som är anställda politiker finns i alla landsting


Ladda ner ppt "Sveriges statsskick Dan Emilsson, Drottning Blankas gymnasiesk., Varberg – www.lektion.se."

Liknande presentationer


Google-annonser