Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Kulturministern bestämmer sig för att gå till TV-huset och stoppa vissa inslag som TV ska sända. Gör inte TV det ska hon se till att de ansvariga på.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Kulturministern bestämmer sig för att gå till TV-huset och stoppa vissa inslag som TV ska sända. Gör inte TV det ska hon se till att de ansvariga på."— Presentationens avskrift:

1

2  Kulturministern bestämmer sig för att gå till TV-huset och stoppa vissa inslag som TV ska sända. Gör inte TV det ska hon se till att de ansvariga på TV får ta ”konsekvenserna”. Får hon göra så?

3  Kronprinsessan Victoria dumpar Daniel, väljer att gifta sig med man från Egypten och konverterar till Islam. Kan hon fortsätta att vara Sveriges tronföljare?

4  Stat: en politisk enhet  Nation: en upplevd gemenskap (identitet, kultur, språk osv)  Ibland sammanfaller stats- och nationsbegreppet (Ex. Sverige) – ibland inte (ex Spanien, en stat med flera nationer)  Begreppen används slarvigt  Förenta Nationerna (FN) borde egentligen heta Förenta Staterna, men namnet är ju redan upptaget…

5  En suverän stat är en stat som är formellt självständig – dvs. den styr sig själv och är erkänd som en självständig stat av andra stater  För att erkännas som en suverän stat måste man uppfylla vissa kriterier

6  Det måste finnas ett definierat territorium med ett folk som vill utgöra en egen stat  Det måste finnas ledare som kan styra och kontrollera detta territorium och folk  Andra måste erkänna den suveräna staten (helst alla andra suveräna stater)  Att bilda egna stater är många nationers dröm, vilket ofta leder till krig (ex. Öst Timor, Kurdistan, Aceh osv) då dessa territorier redan tillhör suveräna stater.

7  Alla stater har en statschef  Alla stater har en regeringschef  Alla stater har en regering  Alla stater (nästan) har ett parlament  Alla stater har någon form av myndigheter och förvaltning

8  Det högsta ämbetet i staten innehas på livstid och innehavaren ärver oftast ämbetet  Tituleras kung, drottning, kejsare, schejk, sultan, emir, furste, storhertig

9  Idag 45 av världens 200 stater  I Europa är de flesta monarkernas politiska makt obetydlig, även om de formellt utser regering och skriver under lagar  Uppgifterna är huvudsakligen ceremoniella och representativa

10  I vissa länder, främst i Asien, finns många monarkier där monarken har stor makt.  Monarkier kan vara både demokratier (Sverige) och diktaturer (Brunei)

11  Dominerar i världen idag.  Statschefen i en republik tituleras oftast president  Väljs i direkta val eller genom ombud (elektorer) eller utses av parlamenten

12  Presidenter kan ha stor makt (USA, Frankrike, Ryssland  Presidenter kan vara i princip maktlösa (Tyskland, Italien) och ha mest ceremoniella roller  Republiker kan vara både demokratier (Finland) och diktaturer (Kina)

13  Leds oftast av en premiärminister/statsminister och består av en rad ministrar med olika ansvarsområden  Driver frågor, för fram förslag  Måste i de flesta länder ha parlamentets stöd = parlamentarism  Parlamentarism innebär att regeringen inte kan föra sin politik om inte en majoritet av parlamentet stödjer/tolererar politiken

14  Kallas oftast parlament, men även riksdagen, folketinget, Knesset, Duman, Kongressen, Cortes, Nationalförsamlingen osv beroende på land  I Sverige 349 mandat, 310 fasta och 39 utjämningsmandat

15  Enkammarsystem (Sverige)  Tvåkammarssystem (Storbritannien)

16  Tex USA, Storbritannien, Ryssland, Japan  Första kammaren har oftast mindre makt än andra kammaren och representerar ofta specifika geografiska områden.  Mesta makten ligger oftast hos andra kammaren  Vitsen med två kammare: olika långa mandatperioder, skapa stabilitet

17  Proportionella val (Sverige)  29 Valkretsar, t ex 8 platser i Västmanland  Majoritetsval i enmansvalkretsar (Storbritannien) eller val i två omgångar (Frankrike)  Val till olika församlingar på kommunal (290), regional (20) och statsnivå (29)

18  Sverige har tre (fyra) grundlagar, svårare att ändra än andra lagar  Sverige är en parlamentarisk stat  Sverige är en monarki  Sverige har betydande kommunal självstyrelse och visst regional självstyre

19  Ätten Bernadotte  Förstfödda inom äktenskapet  Rena evangeliska läran  Kungens och regeringens samtycke för äktenskap

20  Alla får fritt uttrycka sin åsikt  Förbud mot censur  Reglerar även ansvar för vad som sägs, trycks och sänds

21  Reglerar hur Sverige ska styras  Allmän och lika rösträtt  Parlamentarism  Kommunalt självstyre  Makten utövas enligt lagen  Monarki


Ladda ner ppt " Kulturministern bestämmer sig för att gå till TV-huset och stoppa vissa inslag som TV ska sända. Gör inte TV det ska hon se till att de ansvariga på."

Liknande presentationer


Google-annonser