Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Så Styrs Sverige Regering Myndigheter Folket väljer Politisk Parti Personröst Riksdag.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Så Styrs Sverige Regering Myndigheter Folket väljer Politisk Parti Personröst Riksdag."— Presentationens avskrift:

1 Så Styrs Sverige Regering Myndigheter Folket väljer Politisk Parti Personröst Riksdag

2 Så Styrs Sverige All offentlig makt utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och kommunal självstyrelse. Ur RF

3 Olika slags demokratier Representativ demokrati Presidentstyre med maktdelning Parlamentarism - makten utgår från parlamentet Konstitutionell monarki Konstitutionell republik Direkt demokrati Beslut fattas genom folkomröstningar

4 Parlamentarismen 1.Statschefen har ingen personlig makt. Alltså statschefen bildar inte regering. 2.Regeringen och Regeringschefen ansvarar inför parlamentet. 3.”Ansvarar inför” betyder att det folkvalda parlamentet utser och kan avsätta Regeringen. 4.Folket väljer till parlament inte till Regering. 5.Parlamentet har lagstiftande makt. 6.I Sverige kallas vårt parlament för Riksdagen.

5 Grundlagarna Regeringsformen Demokratins spelregler – så ska Sverige styras Demokratins innehåll – våra rättigheter Successionsordningen reglerar tronföljden Tryckfrihets- och yttrandefrihetsordningen – garantera åsikts- och informationsfrihet Riksdagsordningen - Ingen grundlag, men har status som en grundlag - Reglerar i detalj RD´s arbete

6 Regeringsformen Principen för yttrandefrihet Den allmänna och lika rösträtten Den representativa demokratin Parlamentarismen Den kommunala självstyrelsen Att myndigheterna måste följa lagarna

7 SverigesSveriges Riksdag ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” RF

8 Riksdagen 349 ledamöter Företräder valkrets (29st) och parti Talman – Per Westerberg(M)

9 Riksdagens uppgifter Utse Sveriges statministerStiftar lagarBeslutar om budgetKontrollerar Regeringen

10 Riksdagens kontrollmakt Frågor och debatt Skriftliga frågor som besvaras skriftligt Frågor i kammaren från en enskild ledamot Interpellationer, då samtliga ledamöter kan delta i debatten Konstitutionsutskottet (KU) har en speciell uppgift att granska att regeringen följer reglerna. Riksdagsledamöterna kan anmäla regeringens ministrar till KU. Hearing – KU - förhör.Misstroendevotum Om riksdagen inte längre har förtroende för en minister har den möjlighet att göra en misstroendeförklaring Misstroendeförklaring mot Statsminister hela Regeringen få avgå

11 Myndigheter som RD har till förfogande för kontroll Riksdagens ombudsmän: Justitieombudsmännen (JO) ska skydda varje människas rätt att bli behandlad. Riksrevisionen: ska för medborgarnas räkning granska vad statens pengar går till och hur effektivt de används.

12 Ett ärendes gång

13 Regeringen 1.Initiativ till en förändring som exempelvis ett vallöfte 2.Det tillsätts en utredning (SOU) 3.Utredningen leder fram till ett betänkande 4.Regeringen skickar betänkande på remiss 5.Förslag granskas förslaget i Lagrådet 6.Regeringen skriver nu en proposition som lämnas till Riksdagen

14 Ett ärendes gång Riksdagen 1.Propositionen kommer till Riksdagen 2.Skickas till ett Utskott 3.Ledamöterna får 15 dagar på sig att skriva följdmotioner på förslaget i propositionen 4.Utskottets ledamöter sätter sig in i propositionen 5.Ledamöterna i utskotten stämmer av med sin partigrupp/riksdagsgrupp 6.Arbetsplenum (debatt) innan beslut tas 7.Votering 8.Regeringen verkställer riksdagens beslut

15 Hur kan vi som medborgare få insyn i beslutsfattandet? Hur kan vi påverka beslutsfattandet? Vad ligger mest makt hos Riksdag eller Regering?

16 Regeringsmakten " ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen."

17 Regeringens uppgifter Lägger fram lagförslag till riksdagenVerkställer riksdagsbeslutenFörfogar över de medel som riksdagen anslår i budgeten för olika ändamålFöreträder Sverige i EU och träffar avtal med andra staterStyr den statliga verksamhetenAlla beslut fattas kollektivt, s.k. ”ministerstyre” är förbjudet enligt RF

18 Olika Regeringar Majoritetsregering och enpartiregering

19 Olika Regeringar Minoritetsregering och enpartiregering

20 Olika Regeringar Majoritetsregering och koalitionsregering

21 Olika Regeringar Majoritetsregering och koalitionsregering 1.Koalitionsregering i minoritetsställning 2.Expeditionsregering 3.Samlingsregering

22 Regeringens organisering Statsministern är Regeringschef Regeringskansliet består av de tolv departementen och Statsrådsberedningen Regeringskansliet har 4500 anställda, av dessa är 200 politisk tillsatta som statssekreterare och politisk sakkunniga Statsrådsberedningen har till uppgift att leda och samordna arbetet i Regeringskansliet Chef för varje departement är ett statsråd, till exempel försvarsministern, socialministern eller kulturministern. Under statsråden leds arbetet på ett departement av statsrådets närmaste medarbetare, statssekreterare


Ladda ner ppt "Så Styrs Sverige Regering Myndigheter Folket väljer Politisk Parti Personröst Riksdag."

Liknande presentationer


Google-annonser