Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Granskning, kontroll och utvärdering Det svenska politiska systemet Bo Persson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Granskning, kontroll och utvärdering Det svenska politiska systemet Bo Persson."— Presentationens avskrift:

1 Granskning, kontroll och utvärdering Det svenska politiska systemet Bo Persson

2 Uppläggning av föreläsning Betydelsen av granskning i en demokrati: grundläggande principer Medborgarnas insyn och möjlighet att överklaga beslut Gransknings- och kontrollorgan på statlig nivå Utvärdering

3 Granskning och kontroll av den offentliga makten: viktiga principer Ansvarsutkrävande Insyn och information Demokratiskt deltagande Rättsäkerhet Effektivitet

4 Medborgarnas prövningsrätt Möjligheten att överklaga offentliga myndigheters beslut är central i en demokrati… …men har i Sverige också gamla anor (”gå till kungs”) Idag finns två typer av överklaganden: – Förvaltningsbesvär – Laglighetsprövning

5 Förvaltningsbesvär Prövning av statliga myndigheters förvaltningsbeslut eller kommunala beslut inom ramen för den obligatoriska lagstiftningen Både laglighet och lämplighet prövas Kan endast göras av den som direkt berörs av ett beslut Första instans är länsstyrelse eller förvaltningsrätt

6 Laglighetsprövning Prövning av om ett kommunalt beslut är i förenligt med lagen Kan begäras av vilken kommunmedborgare som helst Första instans är förvaltningsrätt

7 Möjligheten till insyn och granskning: den öppna förvaltningen? Offentlighetsprincipen Den fjärde statsmakten: mediernas centrala roll i granskningen av makten Vikten av meddelarfrihet: ”whistle blowers”!

8 Försök att öka dialogen med medborgarna Samråd i bygglovsprocesser Meborgardialog Brukarråd Ungdomsråd E-demokrati

9 Riksdagen granskningsfunktioner: en central del av parlamentarismen Konstitutionsutskottet (KU): Granskar statsråden och handläggning av regeringsärenden Misstroendeförklaring mot statsråd Interpellationer Justitieombudsmannen (JO): tillsyn och granskning av myndigheter Riksrevisionen

10 Revisionssorgan tom 2003 Riksrevisionsverket (RRV): – lydde under regeringen, stor organisation – svag autonomi (Beroende av resurser från regeringen, – Anpassade sig ofta till regeringens uppfattning? (anticipering) Riksdagens revisorer (RR): – lydde under riksdagen, lite organisation – stark formella autonomi, men små resurser – Granskningar ”neutrala” men ej så inflyteslerika

11 Riksrevisionen Ersatte RRV och RR 2003 Granska den statliga resursanvändningen (förvaltningsrevision, ekonomisk revision) Lyder under riksdagen, åtnjuter skydd i Regeringsformen Leds av tre riksrevisorer som var och en självständigt beslutar om vad som ska granskas Styrelsen: beslutar om budget samt om vilka granskningar som riksdagen ska ta ställning till


Ladda ner ppt "Granskning, kontroll och utvärdering Det svenska politiska systemet Bo Persson."

Liknande presentationer


Google-annonser