Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU. Coreper EU:s organ Europaparlamentet EU-kommissionen EG-domstolen Ministerrådet Europeiska rådet Vilka sitter i organen? Hur utses de? Vilken makt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU. Coreper EU:s organ Europaparlamentet EU-kommissionen EG-domstolen Ministerrådet Europeiska rådet Vilka sitter i organen? Hur utses de? Vilken makt."— Presentationens avskrift:

1 EU

2

3 Coreper EU:s organ Europaparlamentet EU-kommissionen EG-domstolen Ministerrådet Europeiska rådet Vilka sitter i organen? Hur utses de? Vilken makt har de? Finns det några svenskar med?

4 Hur utses organen? Europaparlamentet EU-kommissionen EG-domstolen Ministerrådet Europeiska rådet Folket Val Riksdag (i resp. land) Regering (i resp. land) Val Utser Skickar ansvarig minister Nominerar Utfrågar och godkänner Regeringschef deltar

5 Tolkar EU:S regler Dömer i tvister mellan medlemsländer och andra parter där EG-rätten gäller EG-domstolen

6 Stiftar lagar tillsammans med ministerrådet på 34 områden Godkänner eller avsätter EU-kommissionen Beslutar om EU:s budget Väljs direkt av folket Består av 732 ledamöter, 18 svenska Arbetar partivis snarare än nationsvis 17 fackutskott Europaparlamentet

7 Lämnar förslag till nya EU-regler – ”initiativrätt” (EU:s motor) Förverkligar ministerrådets och Europaparlamentets beslut Kommissionärer föreslås av medlemsstaternas regeringar En kommissionär per medlemsland Representerar ett gemensamt EU-perspektiv EU-kommissionen

8 Alla medlemsländers stats- och regeringschefer Drar upp riktlinjer för EU:s arbete Fyra toppmöten per år Varje land är ordförande sex månader i taget (Sverige våren 2001) Europeiska rådet

9 Coreper Stiftar lagar tillsammans med Europaparlamentet Sköter samarbetet mellan länderna EU-ländernas ministrar, fackministerprincip Vid mellanstatliga beslut gäller kvalificerad majoritet. Veto gäller i överstatliga frågor Roterande ordförandeskap mellan länderna Coreper – förberedande organ Ministerrådet

10 Kvalificerad majoritet Varje medlemsland har ett visst antal röster beroende på landets befolkning (Tyskland, Frankrike m.fl. har 29 var) Sammanlagt 321 röster 72 % krävs för beslut (och att detta motsvarar mint 62 % av befolkningen i EU)

11 EU:s beslutprocess (vid kvalificerad majoritet) EuropaparlamentetEU-kommissionen Ministerrådet 1. 2 3. 4. 5. 1.Kommissionen lägger förslag 2.Parlamentet behandlar frågan i utskott och avger sedan ett betänkande (första läsningen) 3.Ministerrådet formulerar gemensam ståndpunkt 4.Parlamentet tar ställning till ministerrådets ståndpunkt (andra läsningen) 5.Ministerrådet beslutar - om överens med parlamentet

12 Olika beslut i EU Förordning: gäller direkt i alla medlemsländer Direktiv: gäller i alla länder men länderna måste stifta egen lag som överensstämmer med direktivet


Ladda ner ppt "EU. Coreper EU:s organ Europaparlamentet EU-kommissionen EG-domstolen Ministerrådet Europeiska rådet Vilka sitter i organen? Hur utses de? Vilken makt."

Liknande presentationer


Google-annonser