Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU."— Presentationens avskrift:

1 EU

2

3 EU:s organ Europeiska rådet EU-kommissionen Vilka sitter i organen?
Hur utses de? Coreper Europaparlamentet Ministerrådet Vilken makt har de? EG-domstolen Finns det några svenskar med?

4 Hur utses organen? Europeiska rådet Europaparlamentet EU-kommissionen
Utfrågar och godkänner Regeringschef deltar Ministerrådet EG-domstolen Val Nominerar Skickar ansvarig minister Folket Riksdag (i resp. land) Regering (i resp. land) Val Utser

5 EG-domstolen Tolkar EU:S regler
Dömer i tvister mellan medlemsländer och andra parter där EG-rätten gäller

6 Europaparlamentet Stiftar lagar tillsammans med ministerrådet på 34 områden Godkänner eller avsätter EU-kommissionen Beslutar om EU:s budget Väljs direkt av folket Består av 732 ledamöter, 18 svenska Arbetar partivis snarare än nationsvis 17 fackutskott

7 EU-kommissionen Lämnar förslag till nya EU-regler – ”initiativrätt” (EU:s motor) Förverkligar ministerrådets och Europaparlamentets beslut Kommissionärer föreslås av medlemsstaternas regeringar En kommissionär per medlemsland Representerar ett gemensamt EU-perspektiv

8 Europeiska rådet Alla medlemsländers stats- och regeringschefer
Drar upp riktlinjer för EU:s arbete Fyra toppmöten per år Varje land är ordförande sex månader i taget (Sverige våren 2001)

9 Ministerrådet Stiftar lagar tillsammans med Europaparlamentet
Coreper Stiftar lagar tillsammans med Europaparlamentet Sköter samarbetet mellan länderna EU-ländernas ministrar, fackministerprincip Vid mellanstatliga beslut gäller kvalificerad majoritet. Veto gäller i överstatliga frågor Roterande ordförandeskap mellan länderna Coreper – förberedande organ

10 Kvalificerad majoritet
Varje medlemsland har ett visst antal röster beroende på landets befolkning (Tyskland, Frankrike m.fl. har 29 var) Sammanlagt 321 röster 72 % krävs för beslut (och att detta motsvarar mint 62 % av befolkningen i EU)

11 EU:s beslutprocess (vid kvalificerad majoritet)
1. EU-kommissionen Europaparlamentet 2 Kommissionen lägger förslag Parlamentet behandlar frågan i utskott och avger sedan ett betänkande (första läsningen) Ministerrådet formulerar gemensam ståndpunkt Parlamentet tar ställning till ministerrådets ståndpunkt (andra läsningen) Ministerrådet beslutar - om överens med parlamentet 3. 5. 4. Ministerrådet

12 Olika beslut i EU Förordning: gäller direkt i alla medlemsländer
Direktiv: gäller i alla länder men länderna måste stifta egen lag som överensstämmer med direktivet


Ladda ner ppt "EU."

Liknande presentationer


Google-annonser