Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU, bakgrund  Tre krig: Fransk-tyska 1870-71, 1: vkr 1914-18, 2:a vkr 1939-45.  Insikt och hopp om att ekonomiskt samarbete och beroende är fredsskapande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU, bakgrund  Tre krig: Fransk-tyska 1870-71, 1: vkr 1914-18, 2:a vkr 1939-45.  Insikt och hopp om att ekonomiskt samarbete och beroende är fredsskapande."— Presentationens avskrift:

1 EU, bakgrund  Tre krig: Fransk-tyska 1870-71, 1: vkr 1914-18, 2:a vkr 1939-45.  Insikt och hopp om att ekonomiskt samarbete och beroende är fredsskapande (liberalism)  1951: Kol-stålunionen (Fr, VTy, It, BeNeLux)  1957 Romfördraget EEC

2 EU, bakgrund  1967 EG (Eec, Euroatom, Weu)  1973 GBR, Danmark, Irland.  1981 Grekland  1986 Spanien, Portugal  1993 Maastrichtfördraget  1995 Sverige, Finland, Österrike  2000 Euro  2004,2006 Stor östutvidgning

3 Köpenhamnskriterierna  Krävs av en stat som vill bli medlem  Stabil demokrati, rättssamhälle, mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter  Fungerande marknadsekonomi, förmåga att möta konkurrens  Lagharmonisering, kompetenta myndigheter

4 Europaparlamentet  Väljs vart femte år.  754 ledamöter. Efter 2014 751 ledamöter  Lagstiftning tillsammans med MR om: inre marknaden, invandring, straffrättsligt samarbete, polissamarbete, handel och jordbruk.  Budgetmakt tillsammans med MR.  Parlamentarisk makt över kommissionen

5 Ministerrådet  Lagstiftningsmakt, ofta tillsammans med parlamentet.  Budgetmakt tillsammans med parlamentet  Ofta dubbel majoritet (55% röster om 65% av befolkning). Annars konsensus.  Roterande ordförandeskap varje halvår.  UtrikesMR leds permanent av den ”höge representanten”, nu Lady Catherine Ashton.

6 Kommissionen  EU:s förvaltning och ”regering”  Initiativ till lagar och budget  Verkställa besluten  Förhandlar med nya länder  Frihet att besluta om många frågor, t ex handel, konkurrens och jordbruk.  Kommissionärerna är tjänstemän, men har varit politiker. Representerar EU, inte sitt land.  Ordf: José Manuel Barroso

7 Europeiska rådet  Stats och regeringschefer, samt kommissionens ordförande  Permanent ordförande, EU:s ”president”, nu Herman Van Rompuy  Riktlinjer, ej beslut

8 Övriga institutioner  EU-domstolen. En domare från varje land. Tolkar EU- rätten, som gäller över nationell rätt.  Revisionsrätten. En domare från varje land. Granskar EU:s finanser.

9 Vad krävs för att få byta till euro?  Inflation. Högst 1,5%-enheter över snittet av de tre länder som har lägst.  Långa räntan. Högst 2 %-enheter över snittet av de tre länder som har lägst inflation.  Statsskuld. Max 60% av BNP.  Budgetunderskott. Högst 3% av BNP.  Valuta. +- 2,25%variation mot euron de senaste två åren.


Ladda ner ppt "EU, bakgrund  Tre krig: Fransk-tyska 1870-71, 1: vkr 1914-18, 2:a vkr 1939-45.  Insikt och hopp om att ekonomiskt samarbete och beroende är fredsskapande."

Liknande presentationer


Google-annonser